Bedrijf uit Stad maakt over de rug van bevingsslachtoffers listig misbruik van datalek IMG

Foto van Sandra Beckerman

Tienduizenden Groningers hebben bevingsschade. Duizenden van hen zijn in een verschrikkelijk naar gevecht met de advocaten van de NAM en staat verwikkeld. En dan zijn er ook nog lui die misbruik maken van deze ellende, zoals het bedrijf Loket Bevingsschade van de Groninger ondernemer Roelof Bleeker.

Sandra Beckerman is Tweede Kamerlid en Stadjer. In de politiek vecht zij al jaren in de absolute frontlinie voor de gedupeerden van de aardgaswinning. Daarnaast is ze als inwoner van Stad zelf ook gedupeerde. Haar huisje heeft, net als andere stulpjes in de straat, bevingsschade. Maar daar heeft ze nooit melding van gemaakt. „Straks verschijnt mijn naam op een lijstje”, vreest de politica. „Dat komt misschien wat gek over. Daarom heb ik geen schade gemeld en zet ik me puur in voor andere gedupeerden.”

Vertrouwelijke informatie

Dat is geen publieke informatie. Alleen Instituut Mijnbouwschade (IMG, verantwoordelijk voor de afhandeling van bevingsschade), Sandra en haar partner weten daarvan. Groot is dan ook de verbazing dat gisterochtend een brief van Loket Bevingsschade op de mat ploft. Het schrijven is persoonlijk gericht aan Sandra, op haar adres bezorgd en meldt dat Sandra nog geen bevingsschade heeft gemeld. De auteur raadt haar aan daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan, voordat allerlei subsidieregelingen aflopen. De partij met wie ze dat het beste kan doen is uiteraard Loket Bevingsschade. Toevallig of niet bijna dezelfde naam als het officiële loket van het IMG waar bevingsschade gemeld dient te worden.

De brief oogt en komt over alsof het van IMG zelf. De huisstijl komt overeen, de kleuren in het logo zijn bijkans hetzelfde en nergens wordt vermeld dat Loket Bevingsschade 15 procent ertussenuit pakt. Het is dat Sandra vanuit haar werk precies weet hoe de hazen lopen in de Groningse bevingsmaterie, anders was ze er misschien met open ogen ingetrapt. Ze vreest dan ook dat anderen ervan uitgaan dat de brief is verstuurd door het IMG, waardoor ten onrechte vertrouwen wordt gewonnen en veel mensen met het bedrijf in zee gaan.

Sandra is boos. En terecht

Op Facebook pent ze daar het volgende over: „Hoe bizar? Bedrijf dat verdient aan schade van de gaswinning in Groningen kent mijn naam, mijn adres en weet dat ik schade niet gemeld heb! Gegevens die ik NIET met ze gedeeld heb. Huisstijl lijkt officieel loket. Ze vermelden in brief niet dat zij 15% van schadegeld houden.” Via de telefoon voegt Sandra daaraantoe dat ze het misselijkmakend vindt: „Aan de ene kant heb je al die Groningers die volledig klem zitten dankzij de bevingsschade en het daar erg moeilijk mee hebben. Aan de andere kant heb je bedrijven als deze die daar op een listige wijze gebruik van maken.”

Volgens Roelof Bleeker, eigenaar van Loket Bevingsschade en Alooy Vastgoed (beide gevestigd aan de Nieuwe Ebbingestraat 53), is het niet de bedoeling dat het bedrijf overkomt als het IMG zelf. „Dat is puur toeval”, aldus de directeur. Zo is het ook puur toeval dat Loket Bevingsschade met een betaalde add bovenaan de lijst verschijnt na het intikken van ‘IMG Groningen’ op Google, met als tekst: „Bevingsschade voor het IMG, meldt het bij ons...”

Eigen onderzoek, uhuh

Daarnaast zegt Roelof dat ze via eigen onderzoek aan de gegevens zijn gekomen. Het adres en de naam wordt uit het kadaster getrokken. De informatie dat op dat adres geen bevingsschade is gemeld, komt uit de website van IMG zelf. „Wij melden schade op een willekeurig adres en dan geeft het systeem aan of daar eerder al schade is gemeld. Daarover heb ik vanwege dit artikel contact opgenomen met het IMG en volgens hen mag dit.”

Om dat te doen moet iemand inloggen met DigiD of met e-herkenning voor bedrijven. En dat is precies wat Loket Bevingsschade doet. Ze doen zich voor als eigenaar van een huis, maar loggen wel met de eigen DigiD in. Op die manier ontfutselen ze informatie die eigenlijk niet voor anderen dan de woningeigenaar bestemd is en waarmee ze dus hun verdienmodel vervolgens een push geven.

Reactie IMG

Het IMG is niet blij met deze werkwijze. Integendeel. Het instituut maakt melding bij Autoriteit Persoonsgegevens van het datalek, heeft het lek inmiddels gedicht en komt met deze verklaring op de proppen:

„Het IMG heeft vernomen dat een bemiddelingsbureau voor aardbevingsschade brieven heeft verzonden naar adressen waarop volgens het betreffende bureau nog geen aardbevingsschade is gemeld. Dit roept vragen op over hoe dat bureau aan deze informatie is gekomen. Volgens nieuwssite Sikkom heeft het bureau de informatie verkregen door in te loggen op het klantportaal van het IMG en zich daar als eigenaar, erfgenaam of gemachtigde van een bepaald adres voor te doen. Het IMG bevestigt dat dit mogelijk is en dat dit om een datalek gaat. Het IMG heeft onmiddellijk voorzorgsmaatregelen genomen zodat verdere verspreiding van persoonsgegevens wordt voorkomen en doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast benadrukt het IMG dat het erop lijkt dat de gegevens onrechtmatig zijn verkregen. Om de gegevens inzichtelijk te krijgen moet je namelijk inloggen met DigiD of EHerkenning voor bedrijven. Bij de aanvraag voor vergoeding voor fysieke schade kan je vervolgens de postcode en het huisnummer invoeren van het gebouw waarvoor je schadevergoeding wilt aanvragen. Vervolgens vragen wij of de aanvrager eigenaar, erfgenaam of gemachtigde is. Als je hiervoor kiest en doorklikt, krijg je indien relevant de melding dat er al eerder schade is gemeld op dit adres en dat je niet in aanmerking komt voor de vaste vergoeding. Het IMG onderzoekt of hier sprake is van misbruik als iemand in dit proces zich voordoet als eigenaar, erfgenaam of gemachtigde, terwijl dat niet het geval is. Als blijkt dat er op onrechtmatige wijze gegevens zijn verkregen, neemt het IMG vervolgstappen.

Het IMG heeft inmiddels maatregelen genomen om het datalek te stoppen. Wanneer nu een aanvraag wordt gestart voor vaste vergoeding en er eerder op het betreffende adres al schade is gemeld, worden deze gegevens niet meer getoond, maar wordt de aanvraag afgewezen. Dit is niet zichtbaar voor de aanvrager. De komende weken wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Het IMG gaat uit van vertrouwen en heeft daarom als doel om het aanvragen van schadevergoedingen zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij betreuren het als hier misbruik van wordt gemaakt. Het IMG heeft eerder haar zorgen geuit over bemiddelingsbureaus die geld vragen voor de bemiddeling bij de afhandeling van mijnbouwschade. Op zich is dat niet verboden, maar in sommige gevallen is er sprake van misleiding en wordt de indruk gewekt dat mensen te maken hebben met het IMG, terwijl dat niet het geval is. Hier treedt het IMG tegenop. Het IMG benadrukt dat onze aanvraagprocedure eenvoudig, snel en gratis is. Daarnaast geeft het IMG kosteloos begeleiding bij de schadeafhandeling. Het is daarom zonde om bij een bemiddelingsbureau honderden euro’s te moeten betalen voor de afhandeling van mijnbouwschade.”