Boehoehoe: onbetrouwbare gemeente wil Paradigm de nek omdraaien en groepje notoire klagers de zin geven

Paradigm op het terrein van Suikerunie.

Paradigm op het terrein van Suikerunie. Foto: Archief Knelis

De gemeente Groningen laat de oren hangen naar een groepje notoire klagers en zinspeelt nadrukkelijk op een vertrek van Paradigm van het Suikerunieterrein, meldt Dagblad van het Noorden. Dat zou ongelooflijk dom, achterlijk, idioot en kansloos zijn. En bovendien (en vooral) een hele minne streek die getuigt van uiterst onbetrouwbaar bestuur.

In 2015 verhuist Paradigm van de graanfabriek aan de Helsinkistraat naar het Suikerunieterrein. Dat gaat in goed overleg met de gemeente en betrokken ontwikkelaars die in Paradigm een aanjager zien voor het hele terrein. Paradigm ziet ook mogelijkheden, maar wil wel enige zekerheid. Daarom wordt afgesproken en beklonken dat Paradigm daar minimaal 15 jaar mag pionieren, festivals organiseren en het terrein mag ombouwen tot een eigen en unieke plek. Op die afspraak komt de gemeente nu via een listige omweg terug. Alleen dat voornemen al getuigt van een onbetrouwbare overheid.

Hartje Paradigm

Het technocollectief is bijzonder goed geslaagd in het creëren van een eigen (festival)terrein. Er is fors geïnvesteerd met als gevolg dat het gebied een compleet unieke en eigen smoel heeft. Het is industrieel, rauw, maar tegelijkertijd intiem, vooral dankzij het bos met daarin het te gekke bospodium. De koppeling met de oude fabriek, waar ‘s nachts de volumeknop goed open kan, werkt perfect. De festivals op het terrein worden enorm goed bezocht, iedereen is lyrisch, mondiale en landelijke media schieten woorden tekort om te beschrijven wat op het Suikerunieterrein onder de hoede van Paradigm gebeurt. Het is een van de grote succesverhalen van Groningen geworden dat Stad op de wereldkaart zet.

Maar er zijn ook klachten. Ondanks alle verregaande maatregelen en grote investeringen om geluid op het terrein vast te houden, ervaart een aantal omwonenden overlast. Het zijn niet veel klachten. Zo’n duizend over het hele jaar voor meerdere festivals in het Stadspark en op Suikerunieterrein. Ook nog eens veelal door dezelfde mensen gespuid. Maar de gemeente zit er dermate mee in de maag dat het spel op de wagen is.

Nieuw en funest beleid incoming

Zo wordt een paar weken geleden duidelijk dat de gemeente bezig is met nieuw beleid voor evenementen. Daartoe heeft de gemeenteraad gesproken met experts, is een opiniërende avond georganiseerd met klagers waar ook een afvaardiging van de evenementensector heeft gesproken. De vrees is dat de gemeente het aantal decibel zo hard wil terugschroeven dat het onmogelijk wordt om nog een dance-event te organiseren.

Maar na de sessie lijkt de angst te wegebben. De aanwezige raadsleden denken dat het niet zo’n vaart zal lopen en spreken sussende woorden. De met spoed opgerichte taskforce van de lokale evenementenindustrie haalt opgelucht adem. Totdat onderdelen van het nieuwe beleidsplan uitlekken via onder andere Dagblad van het Noorden en Sikkom. De gemeente probeert van het 15-jarige contract met Paradigm af te komen middels een list. Tot nu worden het Stadspark en het Suikerunieterrein gezien als twee losstaande evenementenlocaties met elk 12 geluidsdagen, dagen waarop gefeest kan worden. In het nieuwe conceptbeleidsplan worden de twee locaties samengevoegd tot een project waardoor 12 lawaaidagen verdwijnen.

Paradigm versus Mojo, Bevrijdingsfestival en Kingsland

De kans is heel groot dat Paradigm daarvan het kind van de rekening wordt. Het komt er, kortgezegd, op neer dat dance-evenementen alleen nog maar in het stadspark gehouden mogen worden. Niet meer op het Suikerunieterrein. Dan wordt de taart wel erg klein om te verdelen, met Stadspark Live, Kingsland, de concerten van Mojo en onder andere Bevrijdingsfestival wordt al een enorme hap genomen uit het aantal beschikbare dagen. Het is maar de vraag of er tussen die grote mondiale spelers ruimte overblijft voor het lokale Paradigm.

Daarnaast is het de vraag of een incidenteel festival in het Stadspark past bij hetgeen waar Paradigm voor staat. Het collectief heeft op het Suikerunieterrein de afgelopen vijf jaar meer dan 1,5 miljoen euro geïnvesteerd om er een te gekke festivallocatie van te maken. Dat is wat Paradigm is. Niet een dertien in een dozijn technofeestje op een inwisselbare locatie, maar een festival met eigen identiteit op de eigen locatie met groot oog voor de omgeving en duurzaamheid.

Geen alternatieven

Andere locaties zijn ook nog eens niet voorhanden. Misschien het terrein Rodehaan naast de vuilnisbelt, maar daar is het winderig, guur en het stinkt. Het mist echt alles wat Paradigm heeft opgebouwd op het Suikerunieterrein. Maar daar lijkt de gemeente niet vatbaar voor te zijn. GroenLinks-wethouder Molema prijst in een reactie het rijke uitgaansleven en de concerten en festivals, maar voegt daar een belangrijke maar aan toe: „Probleem is dat we net als ieder ander op het balkon en in de tuin moeten kunnen zitten. En ook al blijft het geluid binnen de norm, dan wil dat nog niet zeggen dat er geen overlast is.”

De gemeente Groningen wil nog niets kwijt over conceptversie van het nieuwe beleidsplan. Directeur Paul Grimmius van Paradigm zegt niet op de hoogte te zijn van (mogelijk) verstrekkende maatregelen voor zijn dancefestival. Wel sprak hij onlangs namens de evenementensector de gemeenteraad toe. ,,Op de activiteiten die de sector organiseert, komen jaarlijks twee miljoen bezoekers af. Een muziekevenement zonder enige hinder is een utopie.’’

Daarnaast stipt Paul het belang van Paradigm en andere festivals in Groningen aan. „Het zorgt voor een aantrekkelijke en bruisende stad. Het is een belangrijke uitlaatklep en verbinder van de samenleving. Op de dansvloer is iedereen, ondanks verschillende afkomsten en politieke voorkeuren, één. Dat is heel belangrijk voor de stad.”

Boehoehoehoe tot de macht 28321274123

Dan nog eem een noot van de redactie: wat zijn dat voor onbetrouwbare oelewappers op het stadhuis? Eerst een vergunning verlenen voor 15 jaar, de ondernemer met die zekerheid fors laten investeren en na 1/3 van de termijn daar al op terugkomen? Hou wordt? En die klagers. Pfff. Zelf tijdje half gewoond aan de Parkweg. Ik spreek dus uit eigen ervaring. Er is daar een groepje omwonenden dat over elke toon klaagt, bij elke bas in de pen klimt en voorafgaand bij elk festival flyers huis aan huis verspreid waarin ze anderen oproepen en bijna dwingen om ook te gaan klagen.

Er zijn dus twaalf evenementen per jaar versus duizend klachten. Per evenement blijven er dan iets van 83 klachten over. Dat is niks. In Stad wonen ruim 200.000 mensen, dat betekent dat 0,0415 procent van de inwoners overlast ervaart. Tegelijk hebben tienduizenden een leuke middag of avond, een belangrijke uitlaatklep en de kans om nieuwe vriendschappen voor het leven op te bouwen.

Wordt allemaal niet meegenomen door de pennenlikkers die beetje bij beetje vakkundig de ziel uit Groningen slopen. Want het nieuwe beleid heeft niet alleen gevolgen voor Paradigm. Ook KopjeK, Vindicat, Albertus Magnus, iedereen die wel eens een dancefeest op Suikerunie, Kardingerplas of waar dan ook organiseert is de klos. De gemeente zet de hakbijl in een van de meest succesvolle en belangrijkste culturele wortels onder het huidige Groningen. Op naar een soort Drachten XL. Boehoehoehoehoehoehoe.

Ga gal spuwen!

Tot slot: de conceptnota is maandagavond voor iedereen inzichtelijk op het stadhuis. Iedereen kan dan ook direct liters gal spuwen op het plan richting de beleidsbepalers. Doe dat vooral en neem extra ladingen gal mee.

Lees hier waarom Paradigm zo mooi en belangrijk is. En lees hier meer over de conceptnota op Dvhn.nl .