D66 stelt Kamervragen aan minister n.a.v. ons onderzoek naar gesjoemel met energie-indexen

Naar aanleiding van ons onderzoek naar gesjoemel met energie-indexen op studio&#8217;s en appartementen in Groningen stelt D66 Kamervragen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18413&amp;did=2018D49341" target="_blank" rel="noopener">schriftelijke vrage</a>n zijn op 15 oktober ingediend. Het is nog niet bekend wanneer de minister antwoord geeft.

Uit ons onderzoek blijkt dat er met meerdere energie-indexen in Groningen is gerommeld. Die zijn allemaal erg laag ingeschaald waardoor de verhuurder tot honderden euro’s extra per maand aan huur kan vragen. In totaal hebben we zelfs 3200 verdachte indexen aangetroffen, die allen zijn teruggeroepen door de toezichthouder omdat ze oncontroleerbaar zijn en bij steekproeven afwijkende waardes werden aangetroffen.

Veel van die indexen, allen afgegeven door EPA Keuringen uit Utrecht, zijn via een andere toezichthouder weer als rechtsgeldig in het systeem gezet. Erg opmerkelijk vonden wij. En daar staan we niet alleen in. Zo stelt bijna elke partij in de Groninger raad hierover vragen aan de wethouder. Maar ook in de Tweede Kamer worden vragen gesteld aan de verantwoordelijk minister door D66-Kamerlid Van Eijs.

Kamervragen van D66

Vraag 1: Kent u het bericht «Gesjoemel met energie-indexen in Groningen scheelt huurders honderden euro’s per maand»?

Vraag 2: Waar kan een huurder terecht als deze denkt dat de energie-index van de gehuurde woning niet klopt?

Vraag 3: Hoe kan het dat ingetrokken energie-indexen toch nog als rechtsgeldig in het register staan?

Vraag 4: Hoe vaak en op welke wijze wordt het werk van EPA-adviseurs door certificerende instanties gecontroleerd?

Vraag 5: Hoe worden Energie Prestatie Advies (EPA)-adviseurs die de fout in gaan gestraft? En hoe wordt voorkomen dat zij zich onder een andere naam of bij een andere certificerende instantie opnieuw inschrijven en zo weer foute energie-indexen kunnen verstrekken?

Vraag 6: Wat zijn de instrumenten die de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KVINL), de instantie die de certificerende instanties controleert, heeft om certificerende instanties zoals EPG en SKGIBOP tot de orde te roepen?

Vraag 7: Hoe wordt het werk van certificerende instanties gecontroleerd?

Vraag 8: Hoeveel partijen zijn de afgelopen jaren aangeklaagd en veroordeeld voor fraude met energie-indexen, een economisch delict?

Vraag 9: Hoe wordt de controle van het systeem van energie-indexen meegenomen in de nieuwe systematiek die wordt opgezet in verband met de (Bijna Energieneutrale Gebouwen) BENG-eisen?