Euh. Hekwerk om fietsers te weren van de stoep en daarnaast nieuw pad voor fietsers?

Eigen foto

Eigen foto

Bijzonder staaltje - op het eerste oog - nutteloos werk aan de Antillenstraat. Om fietsers te weren zijn daar hekjes op de stoep geplaatst. Dus klappen fietsers massaal over de naastgelegen modderbak. Dat is ook weer niet de bedoeling en daar heeft Lefier wat op bedacht.

In de hoek van de Antillenstraat bij de Korreweg wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe flat en verse weginrichtings. Is nodig, want in de directe omgeving wonen heel wat mensen, er komen nog meer huizen bij en er zijn publiekstrekkers nabij, zoals Basic Fit en Jump XL.

Op de fiets

Bezoekers van de sportschool komen veelal op de fiets en klappen rechtstreeks vanaf Korreweg over het voetpad daar naartoe. Dat is niet de bedoeling, het is immers een voetpad. Daarop heeft Lefier een kleine drie week geleden hekjes op het trottoir geplaats, meldt een buurtbewoner. Daardoor moeten fietsers afstappen en door een lastige hindernis klappen. Of niet natuurlijk.

Pal naast het voetpad ligt een bak gare bak modder, moet ooit vast een fijn stukje groen worden, maar het is nu de perfecte shortcut om het hinderlijke hekwerk te omzeilen. Daarom heeft Lefier daar nu een pad met klinkers aangelegd. Als stukje service naar de fietsers toe. En dat bevreemdt de buurman, die zijn beklag doet op Facebook:

Hou wordt, Lefier?


”Lefier, Jullie hebben zo’n 2 week geleden dit hekje geplaatst. Waarschijnlijk om al het fietsverkeer van en naar de sportschool te weren. Dit fietsverkeer gaf er geen fuck om en nam daarom de zandbak er naast. Nu kwam ik net naar buiten en zag tot mijn stomme verbazing dat er nu een pad, speciaal voor al dat sluipend fietsverkeer is aangelegd. Wie bedenkt dit?”

Alle reden om eem te bellen met de woningbouwvereniging. Woordvoerder Lizette van Dijken weet meer: „Het is een praktische, tijdelijke oplossing. Het probleem is op de foto niet echt zichtbaar, maar achter de hekjes rechts komen auto’s uit rijden. Als je als fietser over de stoep fietst kom je wel heel plotseling voor de auto schieten. Daar zijn inmiddels al een paar bijna aanrijdingen geweest.

De bedoeling is dat fietsers beter in het zicht komen van uitrijdende auto’s en dat de fietsers de auto’s ook op tijd zien. Geen ideale oplossing voor nu, maar wel een pragmatische totdat er een betere oplossing gerealiseerd kan worden. We zijn hierover in gesprek met de gemeente (het betreft immers gemeentegrond).”