Groningen is ziek: stadsbestuur vindt het prima dat een verhuurder bijna 200.000 euro steelt van studenten

De Sugar Homes. Foto van Nienke Maat

De Sugar Homes. Foto van Nienke Maat

De wet is erg duidelijk: borg voor een huurwoning mag alleen worden ingehouden als er sprake is van een huurachterstand of als de woning met gebreken wordt opgeleverd. Dat is niet het geval bij bijna 250 huurders van de Sugar Homes. En toch vindt het stadsbestuur het prima. Dat is meer dan schandalig. Het is gênant.

De Sugar Homes zijn die gare Chinese wooncontainers op het Suikerunieterrein. De afgeragde woonblokken zijn een paar jaar geleden gekocht door een particuliere investeerder met steun van de gemeente en de RUG en Hanze. De gemeente leende 6 ton voor de aanschaf. De RUG en Hanze staan garant voor de niet verhuurde containers. En zo kan Rizoem, destijds de verhuurder - inmiddels is dat STHO - volledig risicovrij ondernemen en studenten een enorme poot uitdraaien. Want dat gebeurt vanaf de eerste dag.

Lange waslijst aan misstanden

De woningen zaten en zitten vol gevaarlijke schimmel. In de winter zijn ze amper warm te krijgen en in de zomer lukt het niet om ze een beetje koel te houden. Daarnaast deed de verhuurder ook nog aan verboden en nare koppelverhuur. Zit er regelmatig legionella in de leidingen. Wordt de huur zomaar van 570 naar 770 euro (voor 27 m2) verhoogd vanwege de stijgende energiekosten zonder die inzichtelijk te maken, wat wel moet. En de borg wordt nu dus ingehouden van zo’n 250 bewoners. Gaat in totaal om 187500 euro. Veel knaken.

De borg wordt niet ingehouden omdat de woningen met gebreken zijn opgeleverd. Of omdat mensen een huurachterstand hebben. Nee. Het geld, zo’n 750 euro per bewoner, wordt ingehouden vanwege de energienaheffing. Dat mag dus niet . Dat is keihard verboden. Bij wet. Dat bevestigt iedere advocaat , elke jurist en dat kan iedere leek lezen op de site van de Rijksoverheid . Het mag niet. Heel simpel. Borg is bedoeld voor gebreken of huurachterstanden. Verder niet. Dat kan zelfs de simpelste ambtenaar achterhalen.

Ontluisterende reactie van gemeente


Ondanks dat het zo ongelooflijk duidelijk is, houdt de verhuurder de borg in. Daarover zijn in oktober vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Want dat moet erop toezien dat de verhuur een beetje ordentelijk gaat. Het lokale vergunningstelsel voor verhuurders is zelfs door het stadsbestuur een paar jaar geleden in het leven geroepen om dit soort misstanden aan te pakken. Maar voor de Sugar Homes gelden kennelijk andere regels.

Want het college vindt redelijk dat de borg wordt ingehouden. Reden, op 10 november medegedeeld aan de raad : „STHO loopt een aanzienlijk risico op niet-betalende studenten, want de internationale huurders zijn misschien niet meer in Nederland. Het college vindt het dan ook redelijk dat de borg hiervoor wordt ingehouden. De situatie komt voort uit de forse stijging van energieprijzen en dat vinden wij onwenselijk, maar er is geen sprake van misstanden.”

Wordt nog bouder


Daarnaast stipt het stadsbestuur aan dat de samenwerking best prima verloopt, ondanks de vele misstanden: „De afgelopen jaren zijn er inderdaad diverse berichten over de Sugar Homes gepubliceerd. We hebben goed contact met de verhuurder en vinden dat de verhuurder de meldingen correct heeft opgelost. Wij zien de samenwerking daarom ook niet als onwenselijk.”

Wel Godgloeiende hondenpoep in een eierdopje. Wat een ongelooflijk kwalijke gotspe. De verhuurder heeft de meldingen correct opgelost? Ammehoela. De verhuurder draait bewoners structureel een poot uit. Is amper bereikbaar. Reageert slecht op klachten. Laat huurders in ranzige schimmelhokken wonen. Schuift alle bedrijfsrisico’s af op de huurders of gemeenschap. Komt niet in actie als bewoners klagen, maar pas als media daarover berichten en de RUG of gemeente boos wordt. Stellen dat de meldingen correct worden opgelost is hetzelfde als verkondigen dat de NAM de bevingsschade netjes oplost. Wat een kolder. Hoe kunnen ze dat met droge ogen beweren? Schandalig. En het wordt nog bouder.


De absurde dubbele en hypocriete moraal


En het stadsbestuur vindt het kennelijk dus prima dat de verhuurder de wet overtreedt. Dat honderden huurders worden bestolen. Om heel boos van te worden. Er zit hier dus gewoon een stadsbestuur dat criminele activiteiten goedkeurt. Het is werkelijk Godgeklaagd. Zeker als internationale student ben je hier aan de Goden overgeleverd. Of beter gesteld: aan de duivel. En die wordt ook nog eens gesteund door de Hanze, RUG en gemeente. Met garantstellingen, financiering en politieke dekking.

Wat zit daar achter? Misschien omdat men Rizoem en STHO niet tegen het hoofd wil stoten? Want het riekt allemaal naar vriendjespolitiek. Ons kent ons. Ons gunt ons. Het is een brei aan verantwoordelijkheden op de Suikerunie waar steeds een paar partijen een vinger in de pap hebben. Zo krijgt Ploeg ID3 in 2014 het fiat van het stadsbestuur om het Suikerunieterrein te ontwikkelen. De dagelijkse praktijk wordt neergelegd bij EST, daar zitten dezelfde partijen in als in Ploeg ID3. Dezelfde mensen zijn ook de lui achter Rizoem, de oude verhuurder van de containers. En Rizoem zit weer vuistdiep in STHO, de huidige verhuurder van de containers. En zo spelen ze elkaar de handel toe waar de directeuren en eigenaren goed geld aan verdienen. Met financiële en politieke steun van de gemeente en waarborgen van de RUG en Hanze, waardoor ze amper risico lopen.

Groningen is ziek


En het beetje bedrijfsrisico dat ze wel lopen, smijten ze tegen de wetgeving in over de schutting bij de huurders. En dat vindt de gemeente, de financier van diezelfde containers, allemaal prima. Maar wel optreden tegen andere verhuurders, die minder banden met de gemeente hebben. Groningen is ziek. Chronisch en ernstig ziek.


De Kafkaiaanse constructie op het Suikerunieterrein

EST bv is de huurder van het Suikerterrein, waar studentenhuisvesting Sugar Homes is gevestigd. EST huurt het immense terrein van de gemeente. Dat EST dus, moet sinds ze met hulp van diezelfde gemeente 920 zonnepanelen heeft geplaatst ‘een eerlijke kWh prijs aan haar huurders, dus ook de bewoners van de Sugar Homes, doorberekenen.’ Dat staat in stukken van de gemeente.

Die zonnepanelen op het dak van het grote Zeefgebouw op het Suikerterrein leveren ruim 300.000 kWh per jaar aan stroom op. Het gebouw zelf heeft maar 240.000 kWh per jaar nodig. Daarom kan volgens de gemeente ook stroom aan andere gebouwen op het terrein geleverd worden. De totale energievraag van het terrein is 2,1 miljoen kWh, waarvan Sugar Homes de grootste verbruiker is en zo’n 1,5 miljoen kWh vraagt.

De mede-eigenaar van Sugar Homes is Rizoem. En dat is via een ingewikkelde constructie ook gewoon eigenaar van EST, dat dus de huurder is van het hele terrein dat sinds juni de zonnestroom krijgt. De gemeente en EST waren recent nog steeds in onderhandeling over het tarief dat EST moet betalen voor de zonnestroom die al sinds juni wordt geleverd. De gemeente meldde er eerder over: ,,Gezien EST een eerlijke kWh prijs aan haar huurders wil doorberekenen zal hierin een bandbreedte en risico- /opbrengstverdeling afgesproken worden. Indien de stroomprijs dusdanig daalt dat de garantieprijs niet meer gehaald wordt, zijn zowel exploitant (gemeente) als afnemer (EST) vrij om weer gebruik te maken van de vrije markt.”