Gronings Statenlid heeft gewerkt voor NGO “met terroristische banden” en vliegt uit bocht met tweet over Gino

Rianne ten Veen en de bewuste tweet

De tweet van het Groningse Statenlid Rianne ten Veen zorgde vorige week voor veel ophef. Onder het opsporingsbericht van Politie Groningen voor de in Limburg vermiste 9-jarige Gino pende ze: “Ik hoop dat Gino z.s.m. gevonden wordt. Wel jammer dat nog steeds ‘blank’ in plaats van ‘wit’ wordt gebruikt.” Nu blijkt ook nog dat ze tien jaar heeft gewerkt voor Islamic Relief, dat volgens Israël en Duitsland nauwe banden heeft met Hamas en de Moslimbroederschap.

Ook wij gebruiken liever de term wit in plaats van blank. Precies vanwege de door Marianne opgevoerde redenen. Ze twitterde namelijk ook nog dat wit neutraler is en blank doet denken aan de koloniale tijd, die niet alleen maar winnaars kende. De schok en pijn zat bij veel mensen dan ook niet zozeer in de inhoud, maar veel meer in de timing en de context. Bij een belangrijk opsporingsbericht over de vermissing van een jongetje is het zeer ongepast om daarover te emmeren. Dat heeft het Statenlid overigens geweten. Dagenlang was ze kop van jut op social media en ze heeft alle landelijke media gehaald. In die losgebarsten shitstorm bedacht een bron om eens in haar geschiedenis te duiken.

Islamic Relief

Met resultaat. Al snel bleek dat Rianne tien jaar heeft gewerkt voor Islamic Relief, van 2003 tot 2013. Deze organisatie is in Engeland in 1986 opgericht als goed doel (NGO), maar wordt al langer verdacht van banden met terroristische organisaties. Zo verbood Israël in 2014 Islamic Relie f omdat de beweging Hamas ( sinds 2017 op Europese lijst van terroristische organisaties ) financieel zou ondersteunen. Ook in andere landen ligt de NGO onder vuur. Nicola Beer, vicepresident van het Europese Parlement en speciaal gezant voor bestrijding van religieuze discriminatie, met inbegrip van antisemitisme, geeft Islamic Relief in 2021 een veeg uit de pan: “Europese gelden mogen niet in handen vallen van organisaties die daarmee antisemitisme en andere haat verspreiden.”

Duitsland: banden tussen Broederschap en Islamic Relief

In 2017 constateerde de Duitse federale regerin g dat er volop persoonlijke contacten en connecties waren tussen Islamic Relief en het Moslimbroederschap. Dat Broederschap maakt zich hard voor het behoud van de islamitische cultuur en een islamitische staat die afgeschermd is van westerse invloeden. Het zelfverklaarde doel van de beweging is de oprichting van een staat die wordt geregeerd door de sharia met als zinspreuk: “Islam is de oplossing”. In Egypte is de organisatie verboden, net zoals in Rusland en nog een aantal landen vanwege terrorisme. Ook in 2017 achterhaalde Tzvi Yehezkeli, een Midden-Oosten en Arabische zaken-expert, door undercover te gaan dat de Moslimbroederschap haar leden actief voorbereid op het moment dat Frankrijk onder een Islamitisch bewind komt. Reden voor Sigrid Kaag om in navolging van Duitsland de Nederlandse tak van Islamic Relief in 2021 geen subsidie te verlenen .

Antisemitisme

Zelf ontkent Islamic Relief banden te onderhouden met terroristische organisaties. Naar aanleiding van de Duitse beschuldigingen stelt de organisatie in 2017 dat de suggestie over banden met de Moslimbroeders “feitelijk onjuist” is. “Islamic Relief is een puur humanitaire organisatie, die geen enkele band heeft met enige politieke groep.” Toch kwam de organisatie in verlegenheid in 2020 toen een bestuurslid moest opstappen vanwege antifeministische uitlatingen. De opvolger kwam na een maand ook alweer in opspraak. Hij had in 2014 Hamas-terroristen als helden bestempeld en zei: “Hamas volgt de Goddelijke en heilige oproep van de Moslimbroederschap.”

Islamic Relief heeft vervolgens het voltallige bestuur vervangen, maar is tot op de dag van vandaag niet losgekomen van de terroristische zweem. Volgens Joas Wagemakers, islamoloog en kenner van Moslimbroederschap, is het Broederschap sinds de jaren 60 van de vorige eeuw gederadicaliseerd. In het Nederlands Dagblad zegt de expert : “Joas Wagemakers, islamoloog en kenner van de Moslimbroederschap, stelde in deze krant dat de broederschap sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is gederadicaliseerd. Democratische waarden zijn omarmd en de wens om sharia in te voeren is ‘in Europa – meer nog dan in het Midden-Oosten – volledig op de achtergrond geraakt.”

Reactie GroenLinks

Critici van de broederschap baseren zich volgens Joas op een beeld dat al een halve eeuw achterhaald is: “In plaats daarvan krijgt het activisme van de organisatie in Europa vorm in het behartigen van de belangen van moslims, het benadrukken van persoonlijke vroomheid en de bestrijding van islamofobie. Dit alles in een context waarin democratie en burgerlijke vrijheden welhaast vanzelfsprekend zijn, ook voor de Moslimbroederschap. Tot nu toe heeft Islamic Relief het gelijk aan zijn zijde. Er is geen bewijs voor banden met de Moslimbroeders – het blijft bij suggestie. Maar ook als die banden er wel zouden zijn, is dat getuige Wagemakers’ analyse nog geen bewijs dat Islamic Relief mogelijk niet deugt.”

Hendri Meendering, fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten, ziet geen kwaad in het verleden van Rianne bij Islamic Relief. “Zij heeft gewerkt op humanitaire doelen. En de periode bij Islamic Relief heeft ze afgesloten. Ze onderhoudt ook geen banden meer met mensen van die organisatie. Daarom zien wij geen enkele reden waarom Rianne geen Statenlid zou kunnen zijn.” Over de tweet zegt hij: “We hebben er met elkaar in de fractie over gesproken. Het was niet handig. We hebben het er met haar over gehad en ze heeft spijt betuigd. Ze heeft ervan geleerd.”