Hoppa! Het is honderd procent zeker: kinderhartchirurgie blijft in het UMCG

Het UMCG in Groningen.

Het UMCG in Groningen. Foto: Knelis

Het UMCG is nu helemaal zeker dat het zijn afdeling kinderhartchirurgie behoudt, net als het Erasmus MC in Rotterdam.

Het voorgenomen besluit is definitief, laat gezondheidsminister Ernst Kuipers weten. De afgelopen maanden hebben de betrokken universitaire medische centra (umc’s) hun zienswijze op het voorgenomen besluit zowel schriftelijk als mondeling kunnen delen. De verschillende zienswijzen bevatten voor de minister geen nieuwe doorslaggevende redenen om van het voorgenomen besluit af te wijken.

Helaas voor Leiden en Utrecht

Dit besluit gaat ten koste van kinderhartchirurgie in de umc’s in Leiden en Utrecht, maar betekent niet dat alle zorg voor hartpatiënten hier helemaal verdwijnt. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na de concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis, door de eigen specialist. Dat geldt ook voor de eventuele acute zorg voor deze patiënten.

Transitieperiode van 2,5 jaar

Er is tijd nodig om de concentratie van deze zorg goed te regelen. Het ministerie verwacht een transitieperiode van 2,5 jaar. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de umc’s zelf zijn verantwoordelijk voor de overgang, met ondersteuning van een commissie. De impactanalyse die de NZa vorig jaar heeft gedaan naar de gevolgen van concentratie moet helpen bij de transitie.

Verschillende onderzoeken, rapporten en adviezen hebben door de jaren heen aangetoond dat concentratie van kinderhartchirurgie noodzakelijk is om het risico op vermijdbare complicaties en sterfte te verminderen. Wanneer de operaties in meer dan twee centra uitgevoerd blijven worden, voeren zorgprofessionals te weinig operaties uit om hun vaardigheden op peil te houden en is de beschikbaarheid van het zeer beperkt aantal professionals per centrum te laag. Het concentreren van de operaties op twee locaties is volgens het ministerie en andere betrokkenen in het belang van de patiënt omdat het de kwaliteit van zorg verbetert en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties vermindert.