Joshua Camera verbiedt huurders naar rechter en media te stappen. Trap daar niet in. “Niemand mag recht op recht ontnemen”

Soms lijkt het alsof Joshua Camera is vertrokken uit Groningen. Dat is ook zo. Althans: hij is met zijn gezin vertrokken en bouwt aan ‘prachtige penthouses’ in Amsterdam. Maar hij verhuurt nog steeds woningen in Stad. Alleen niet meer via zijn eigen naam of oude handelsnamen als Spot IN. Hij doet het nu met een hele rits stichtingen en andere entiteiten. Een daarvan is PEX Real Estate. In de contracten van PEX zit een merkwaardige bepaling.

Lees zelf maar. Volgt daarna de uitleg waarom het van de pot gerukt is:

“Huurder en verhuurder zullen over de inhoud van deze overeenkomst absolute geheimhouding in acht nemen en laten zich hierover op geen enkele wijze richting derden. Indien huurder in strijd handelt met deze bepaling verbeurt huurder aan verhuurder hoofdelijk, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van 2500 euro en 500 euro voor elke dag van overtreding met een maximum van 5.000 euro, onverminderd het recht van verhuurder om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Ook na het beëindigen van deze huurovereenkomst blijft deze bepaling van kracht.”

“Zwaar onevenredig”

Dit houdt geen stand. Niet bij de Huurcommissie, noch bij de rechter. Dat denken advocaten Laura Pentenga (Rein Advocaten) en Jasper Gevers in koor. Volgens de juristen staat het een ieder vrij om bepalingen in het contract op te nemen. Maar er is ook nog zoiets als “derogerende werking van redelijkheid en billijkheid”, vertelt Jasper. “Het is aan de contractpartijen om zaken af te spreken en vast te leggen. Maar ook contracten zijn gebonden aan redelijkheid en billijkheid. Daar zal een rechter altijd naar kijken en die afweging kan zwaarder wegen dan de contractuele afspraken. Deze sanctie lijkt mij onevenredig zwaar.”

Daarom denkt Laura niet dat dit overeind blijft als het een rechtszaak wordt: “Het moet een ieder vrijstaan om naar de rechter of een rechtsprekend orgaan als de Huurcommissie te gaan. Ook moet het mogelijk zijn om ongerief te uiten bij de media, zolang de uitingen niet lasterlijk of leugenachtig zijn. Het is uiteindelijk aan de rechter om een oordeel te vellen, maar ik kan me niet voorstellen dat dit standhoudt.”

“In commerciële contracten komt een geheimhouding vaker voor”, vult Jasper aan. “Maar daarin wordt opgenomen dat die niet geldt als één van de partijen naar de rechter stapt.” Tot slot meldt de advocaat dat beide partijen gebonden zijn het contract. “Alleen de huurder betaalt een boete als die naar buiten treedt, maar de verhuurder niet? Dat is niet wederkerig en kan daarom niet. Daarnaast is de boete exorbitant hoog.”

“Toont de macht aan van foute verhuurders”

Jimmy Dijk, fractievoorzitter van SP in Stad en erkend strijder tegen huurmisstanden, wordt boos na het lezen van de bepaling. “Dit is absurd!”, aldus de SP-man. “Dat er verhuurders zijn die huurders een zwijgplicht met boetes opleggen, toont de macht en wanpraktijken van foute verhuurders. We moeten deze verhuurders keihard aanpakken en hen beboeten, bestraffen en de verhuurvergunning ontnemen.”

Ook bij de juridisch Adviesbureau de Huurdokters hekelen ze de bepaling. “Het is duidelijk wat de bedoeling hiervan is. Hij probeert te voorkomen dat huurders naar de rechter stappen, juridische ondersteuning aanvragen of de media inschakelen. Dat kan natuurlijk niet. Het is compleet onredelijk. Het enige doel is om huurders af te schrikken.”

De gevolgen ondervinden wij bij onze onderzoeken naar Camera. Regelmatig spreken we huurders van een van zijn bedrijven of stichtingen (de lijst is eindeloos, zelfs zijn 7-jarige dochter heeft als enig aandeelhouder twee bedrijven op haar naam met Joshua en zijn vrouw als bestuurder). Maar tegenwoordig wil niemand on record nog wat zeggen. Off record krijgen we de bekende, schrijnende en geraffineerde oplichtingspraktijken te horen. Opschrijven kan niet, omdat huurders doodsbang zijn dat het spoor, ook als dat anoniem wordt gebracht, naar hen leidt.

Reactie Joshua

De bevindingen zijn voorgelegd aan Royce de Vries, advocaat van Joshua. Hij mailt: “In de huurovereenkomsten is bepaald dat zowel huurder als verhuurder geheimhouding dienen te betrachten. Uiteraard geldt deze geheimhouding niet als een huurder naar de huurcommissie of naar de rechter wil stappen als er een geschil is over de huurovereenkomst. Ten overvloede wijs ik u er ook op dat cliënt tot op heden nooit aanspraak op een boete heeft gemaakt en dat de geheimhoudingsbepaling nooit een punt van discussie is geweest. Uw vragen heeft cliënt wel doen realiseren dat de bepaling verduidelijking behoeft. In nieuwe huurovereenkomsten zal expliciet worden opgenomen dat de geheimhouding niet van toepassing is indien de huurder naar de huurcommissie of rechter wil stappen. Het staat cliënt verder wel vrij om geheimhouding af te spreken.”

Wil je op de hoogte blijven van de vastgoedontwikkelings van Joshua? Volg hem dan op Reddit .