Minister grijpt in na onze publicaties over gesjoemel met energie-indexen

Er wordt in Groningen gesjoemeld met energie-indexen op huurwoningen, <a href="https://www.sikkom.nl/gesjoemel-met-energie-indexen-in-groningen-scheelt-huurders-honderden-euros-per-maand/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stelden wij na onderzoek in oktober 2018</a>. Dik een jaar later, na nog meer onderzoek, <a href="https://www.sikkom.nl/volop-gesjoemel-met-groningse-energie-indexen-huurders-betalen-veel-te-veel/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">schreven we dat er zelfs op grote schaal wordt gefraudeerd met energie-indexen in Stad</a>. En dat huurders daardoor veel te veel geld aftikken. Alleen in Stad gaat het al om mogelijk miljoenen euro&#8217;s op jaarbasis.

Onze publicaties hebben voor ophef gezorgd. Niet alleen bij huurders en verhuurders, maar ook in Den Haag. Zo zijn er meerdere Kamervragen gesteld aan minister Ollongron door de SP, GroenLinks, PvdA en D66. Daarop beloofde de minister een groot onderzoek in te stellen om te kijken of onze bevindingen inderdaad kloppen. Dat onderzoek begon een half jaar geleden met een telefoontje van toezichthouder InstallQ naar ons. Waarin wij werden gesommeerd om al onze informatie en bronnen af te staan.

Waterdicht, maar zo lek als een mandje

Zouden we dat niet doen, dan mislukte het onderzoek en de gevolgen daarvan zouden voor ons zijn. Zo werkt het natuurlijk niet. En na wat belletjes volgde excuses van InstallQ. En inmiddels hebben ze hun eigen onderzoek afgerond. Ook daaruit komt naar voren dat het waterdichte controlesysteem niet zo waterdicht is als gedacht, en dat het inderdaad lijkt alsof er mee gesjoemeld wordt. Maar dat krijgen de onderzoekers niet helemaal hard, omdat belangrijke data uit de rapporten is verdwenen.

Maar dat dut niks. Ook zonder die informatie, die er wel had moeten zijn, wordt duidelijk dat dingen niet in de haak zijn. Daarop grijpt de minister in, zo wordt duidelijk in de brief die ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het schrijven gaat ze in de op de problematiek, wat ze zijn tegengekomen en welke actie de minister onderneemt. Dat is niet bijster veel, maar toch zit er beweging in. Zo doet de minister een aantal aanbevelingen die opgevolgd moeten worden door betrokken instanties.

Citaat uit de brief van de minister

Het onderzoek van de certificerende instelling brengt in beeld dat er (te) makkelijk onopgemerkt fouten worden gemaakt bij het vastleggen en documenteren van energielabels. De betrokken certificaathouders hebben verbetermogelijkheden voor het kwaliteitsborgingsysteem voor energielabels in beeld gebracht om deze fouten zoveel mogelijk te voorkomen en snel te herstellen. Aanbevelingen hiertoe betreffen:

– Het uitvoeren van een analyse naar de oorzaak en omvang, wanneer bij
een controle door een certificaathouder of certificerende instelling een
afwijking gevonden wordt. Op basis van deze omvanganalyse zullen
structurele afwijkingen eerder aan het licht komen.
– Het herstellen van alle foutief geregistreerde energielabels die gevonden
zijn in de omvanganalyse.
– Het hanteren van een vaste termijn voor het oplossen van afwijkingen
voor alle certificaathouders en certificerende instellingen waarmee
resultaten van controles niet te lang blijven liggen.

Reactie Sandra Beckerman (SP)

Sandra Beckerman, Stadjer, Tweede Kamerlid namens de SP en indiener van de motie die de minister opriep dit te onderzoeken, is blij met de brief. “Jullie onderzoek heeft daadwerkelijk voor verandering gezorgd. Wellicht is het nog te weinig. Maar Ollongren beweegt doorgaans zo moeizaam dat het absoluut iets is dat ze hierop wel in beweging is gekomen.”

Wat is een energie-index en hoe wordt daarmee gesjoemeld?

Elke huurwoning heeft een energie-index. Die wordt opgenomen door een, als het goed is, onafhankelijke inspecteur die weer periodiek gecontroleerd wordt door de toezichthouder. Hoe energie-zuiniger de woning is, des te lager de index is en des te hoger de huur wettelijk mag zijn. Uit ons onderzoek bleek dat veel huurwoningen in Groningen een veel hogere index hebben dan officieel in het systeem staan. Dat leverde de verhuurder per object gemiddeld zo’n honderd euro huur extra per maand op. Tevens bleek dat inspecteurs erg makkelijk van toezichthouder kunnen wisselen.

Het gevolg daarvan was dat gesjoemel voor huurders amper aantoonbaar werd. En dat frauduleuze inspecteurs na reprimandes en royeringen via een andere toezichthouder weer doodleuk aan het werk konden.

Check hier de complete brief van de minister aan de Tweede Kamer
Lees hier ‘Gesjoemel met energie-index scheelt huurders veel geld’
En hier ‘Volop gesjoemel met Groningse energie-indexen’