NS schrapt ruim 1500 treinen tussen Groningen en Zwolle in juni vanwege werkzaamheden

Stukje huisvlijt in Paint

Stukje huisvlijt in Paint

Het was complete chaos vorig jaar mei op en rond het spoor tussen Zwolle en Groningen. Dat kwam vanwege grootschalige werkzaamheden aan het spoor bij Hoogeveen waardoor er geen rechtstreekse treinen reden tussen de Overijsselse hoofdstad en de metropool van het Noorden. Dat scenario dreigt in juni opnieuw.

De boog in het spoor bij Hoogeveen wordt aangepakt opdat de trein tussen Grunn en Zwolle in de toekomst ietwat tijdswinst pakt. Die werkzaamheden begonnen in het voorjaar van 2022 en zouden in diezelfde periode worden afgerond. Is niet gelukt vanwege gebrek aan materiaal. Daarom zijn de afrondende werkzaamheden verplaatst naar 8 tot en met 22 juni.

Zeker 45 minuten extra reistijd

In die periode rijdt geen enkele trein (snelle rekensom leert dat het gaat om ruim 1500 boemels) tussen beide steden en daarmee is Groningen treintechnisch praktisch afgesloten van de rest van het land. De NS zet weliswaar snelbussen in en adviseert om via Leeuwarden naar Zwolle of Groningen te reizen, maar dat betekent dikke vertragings. Volgens de NS kan die zelfs oplopen tot 45 minuten. De praktijk leert dat daar nog wel een paar minuten bijkomen en dat betekent dat de reis sikkom twee keer zo lang duurt. En daar blijft de ellende vermoedelijk niet bij.

De ervaring van 2022 leert dat het chaos wordt op het spoor. Er waren veel te weinig bussen vanwege een groot tekort aan buschauffeurs en vooral omdat ProRail en NS veel te laat waren met het ritselen van het alternatieve vervoer. Omdat al die reizigers vervolgens via Jellejelleland moesten reizen, raakten de Arriva-treinen zo overvol dat lang niet iedereen mee kon. Zo bleven meermalen honderden reizigers verbouwereerd achter op station Groningen of een van de tussenliggende stopplekken.

De ervaring leert dat het horror wordt


Vanwege die extra drukte op het spoor tussen Zwolle, Leeuwarden en Groningen kregen de treinen die wel reden ook nog eens enorme vertragingen waardoor menig Groninger in Leeuwarden aankwam om daar net de trein naar Stad te zien vertrekken. Zit je dan in Leeuwarden met je goede gedrag. De horror. Daarom dus alvast deze waarschuwings: regel ander vervoer, zorg dat je vrij bent, meld je moeke dat je in die periode in Stad blijft. Zorg er in ieder geval voor dat je niet afhankelijk bent van de trein.

Oh ja. Dit is dus weer een keihard pleidooi voor de Lelylijn. Het is belachelijk dat de belangrijkste en grootste stad van het Noorden afhankelijk is van een fragiel spoor naar de rest van het land. Dus hup hup, aanleggen die lijn tussen Amsterdam, Almere, Lelystad, Heerenveen, Drachten en Stad.