Oh ironie: Boeren Samenwerkingsverband Noord Nederland grossiert in leugens. Maar beticht anderen daarvan

Foto van Peter Michiel Schaap Peter Michiel Schaap

Er is een boerendemonstratie op de Grote Markt. Niet met tientallen trekkers en boeren die het provinciehuis met geweld enteren. Maar een publieksvriendelijke demo met koe melken, skelterracen tussen hooibalen en aardbeien. En met een spandoek. Vol met kwalijke en hypocriete onzin.

De organisatie is in handen van Boeren Samenwerkingsverband Noord Nederland (BSNN). Die lui zijn erg actief op Facebook. Daar delen ze op hun eigen pagina van alles, waaronder een hoop leugens, aanmatigende onzin en suggestieve bullshit. Het is dan ook frappant en buitengewoon ironisch dat juist deze organisatie een spandoek op de Grote Markt heeft uitgerold met daarop: ‘NOS, RTL, SBS, NRC, Telegraaf, AD, Trouw, we zijn jullie leugens zat.”

Boeren Samenwerkingsverband Noord-Nederland op Facebook

Daarom een kleine bloemlezing van de groteske en valse laster die zij zelf de wereld in slingeren.

Zo deelt het samenwerkingsverband op 2 september een artikel waarin wordt gemeld dat het niet om stikstof gaat, maar om landjepik. Dat is een grote hoop stierenpoep. Er moeten inderdaad woningen worden gebouwd. Want daar is een groot tekort aan. Maar dat betekent niet dat alle weilanden en akkers worden volgebouwd. Integendeel. In de provincies waar de woonnood het hoogst is, gaat het om 1,4 procent van het landbouwgrond, aldus Food+Agri Business .

Dat stelt niet bijster veel voor. En dat beeld past in het grotere plaatje: 54 procent van de oppervlakte in Nederland wordt gebruikt door boeren en 13 procent door bebouwing (woningen, winkels en bedrijventerreinen). Daarbij komt dat steden vooral inzetten op inbreiding. Doet Groningen ook. Niet het groen rondom Stad volbouwen, maar woontorens realiseren op braakliggende terreinen in de stad. Kortom: valse voorstelling van zaken die BSNN geeft.

Melk de witte motor, of de witte leugen?

Op 28 augustus deelt het samenwerkingsverband een artikel over melk. Volgens de boeren is het de witte motor. In het artikel, van het podium veeteelt.nl, waarin melk drinken wordt weggezet als gezond, vooral voor ouderen. Misschien met mate zo. Maar vooral: melk is de witte leugen. Melk is namelijk heel niet zo gezond. Wel voor kinderen in de groei. Niet voor volwassenen. Niet voor niks is de mens het enige zoogdier dat op volwassen leeftijd nog melk drinkt. De rest van de dieren weet: is niet goed. Komt omdat melk heel veel schadelijke stoffen bevat, die kunnen kanker veroorzaken en juist zorgen voor brozere botten. Het fabeltje dat melk de witte motor is, is al lang achterhaald en inmiddels is duidelijk dat de boerenlobby achter die spreuk zat. Dat wetenschappers die met die conclusie op de proppen kwamen, fors betaald werden door de boerensector .

Boeren en insecten

Een maand eerder, op 31 juli, dropt het samenwerkingsverband een schrijven over insecten. Dat boeren daar, in tegenstelling tot stadsmensen, zo goed voor zorgen. Nou. Dat is je reinste kolder, uitzonderingen uiteraard daargelaten. De boerensector is juist voor een groot deel verantwoordelijk voor het verdwijnen van insecten. Komt omdat ze elk centimetertje grasland benutten om gras te laten groeien, zelfs de randen en slootkanten. Daardoor is op het platteland een enorme monocultuur ontstaan. Sterker: steden en dorpen zijn tegenwoordig meer divers qua planten dan het boerenland. En als insecten ergens van houden is het een divers aanbod van bloemen, planten en struiken. Ze gruwelen juist van monocultuur, van enorme lappen land waar niks anders op groeit dan gras.

Daarnaast maken meer en meer wetenschappelijke studies duidelijk dat er een belangrijk verband zit tussen intensieve landbouw en de teruggang van insecten. Vooral de rol van gewasbeschermingsmiddelen is groot in negatieve zin. Zo blijven pesticiden erg lang in de bodem aanwezig met groot effect op de omliggende natuur. Dat meldt onder andere University College London na een uitgebreide studie. De resultaten daarvan zijn zelfs gedeeld door boerenvakblad Nieuwe Oogst , maar kennelijk niet doorgedrongen tot het boerenverband in het Noorden.

Op de man in plaats van de inhoud

Sowieso blinkt BSNN uit in het ontkennen van de wetenschap, van feiten en op de man in plaats van de inhoud spelen. Zo plaats het verband op 17 juli een post over ‘glad zeepje’, daarmee wordt Rutte bedoeld. In het schrijven wordt gesuggereerd dat Rutte alle boeren van hun bedrijven jagen als missie heeft. Dat doet de ministerpresident, volgens BSNN, op basis van foute aannames, bewezen leugens en de onderbuik. Dat bijna de voltallige wetenschap nut en noodzaak van het terugdringen van de stikstofuitstoot onderstreept, negeren de boeren voor het gemak. Dat een heel boeket rechters de materie heeft beoordeeld en geconcludeerd heeft dat er ingegrepen moet worden, willen deze boeren kennelijk niet zien. Het is volgens hen louter Rutte die alle boeren uit Nederland wil hebben. Wat een gotspe. Wat een kwalijke onzin. En zo gaat het maar door op de Facebookpagina.

Verzonnen zelfmoord om een vals punt te maken

Nog eentje dan, omdat die post de kroon spant. Op 9 juli deelt BSNN een tweet van Marco van den Boomgaard. Marco reageert in die tweet op een tweet van Laura Bromet, die een foto plaatst van vlaggen op de kop bij een kerk. Met daarbij de tekst: “Gouden tijden voor de vlaggenfabriek.” Daarop zegt Marco: “Dit is tijdens de begrafenis van een boer die geen andere uitweg zag, in de stikstofcrisis, dan zichzelf het leven te nemen. De reactie van GroenLinks Tweede Kamerlid is schokkend.” Daar klapt het samenwerkingsverband nog eem overheen met: “Laura, Laura, hoe durf je!” In de reacties wordt het Kamerlid vervolgens volledig door het slijk gehaald. En dat gebeurt volledig ten onrechte, blijkt uit onderzoek van Rudy Bouma van Nieuwsuur. “Het kerkbestuur ontkent dat er een begrafenis was. De vermeende rouwwagen is de auto van een betoger die eerder op de Dam stond.

Balk en splinter

En dan al die gerenommeerde media verwijten dat ze liegen. Terwijl ze zelf een constante stroom van leugens en onzin publiceren op Facebook. Zelfs met een verzonnen zelfmoord. Iets met balk en splinter, dat spreekwoord kennen de samenwerkende boeren uit de vrijgemaakte omgeving van Niezijl vast wel. En los van het principe is het ook kwalijk voor de begrijpelijke en terechte zorgen van veel boeren. Die worden moeilijker serieus genomen als ze worden geflankeerd met zulks.