RUG-docent wordt op Vrouwendag tijdens protest tegen seksueel wangedrag ontslagen

Susanne Täuber kreeg veel steun tijdens het protest. Foto van Jan Willem van Vliet.

Vandaag, op internationale vrouwendag, verzamelt een menigte zich voor de trappen van het Academiegebouw in protest tegen sexual harassment binnen de universiteit. Het is tevens de dag waarop bekend wordt dat Susanne Täuber, hoofddocent bij de RUG, volgens de rechter wettelijk ontslagen mag worden door de RUG.

De zaak rondom Susanne is een van de aanleidingen van het protest. Volgens Susanne wordt ze gediscrimineerd, terwijl de universiteit zegt haar te ontslaan vanwege een verstoorde werkrelatie. De Ukrant schreef daar eerder een gedetailleerd stuk over, dat vind je hier. Susanne deed onderzoek naar hoe uitsluiting en discriminatie werkt, en onderzocht ook discriminatie binnen de RUG. Naast het verhaal van Susanne, is bijvoorbeeld ook dat van internationale Phd-student Alice een reden voor velen om hier vandaag te staan. Over haar verhaal lees je hier meer .

Het is in ieder geval duidelijk dat ze veel steun ontvangt. Na de aankondiging ontstaat er een luid boegeroep vanuit het publiek. Het protest wordt bijgewoond door velen. De een na de ander beklimt de traptreden om hun eigen verhaal van seksueel overschrijdend gedrag te delen. Ondanks de vaak verschrikkelijke verhalen, heerst er een sfeer van strijdlustigheid.

Strijdlustig

Die strijdlustigheid is ook wat Susanne aanmoedigt als ze, kort na de aankondiging van het verlies van de rechtszaak, de microfoon in haar hand neemt. “Blijf doorgaan, blijf schreeuwen,” zegt ze. “Dit is een teleurstelling, maar het is niet volkomen onverwachts. Dit is wat ze doen en wat ze zullen blijven doen als jullie je tot zwijgen laten brengen. Laat je niet het zwijgen op leggen.”

De protesterende studenten lijken haar woorden direct ter harte te nemen. Naast persoonlijke ervaringen wordt er ook advies, poëzie, en motivatie gedeeld. Zo zegt een studente stellig: “Blijf nooit stil. Kom voor elkaar op.” De tekst wordt ontvangen met een groot applaus.

Eisen

“Ik ben blij dat er een hoop mensen hier in solidariteit zijn gekomen, maar ik ben ook verdrietig dat zoveel mensen zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, met name dat zoveel van deze ervaringen binnen de universiteit hebben plaatsgevonden”, zegt Charvi in het Engels, bestuurslid van Groningen Feminist Network (GFN). GFN helpt met het protest vandaag, al komt het initiatief bij een groep zelfstandige studenten vandaan.

“Ik ben geschokt dat er geen systemen zijn om met dit soort zaken om te gaan”, zegt ze over de vele verhalen die tijdens het protest ter ore komen. “Met name omdat veel organisaties de manier waarop ze met sexual harassment zaken omgaan hebben aangepast na de ‘me too’-beweging. Het verbaast me dat de universiteit dat niet gedaan heeft.”

Dat de universiteit een protocol opzet om met dit soort zaken om te gaan, is dan ook een van de eisen die tijdens het protest gesteld wordt. Daarnaast wordt er geeist dat de universiteit psychische en juridische steun en hulp bij vertalen biedt aan studenten die sexual harassment ervaren. Ook moet er een commissie komen specifiek om met deze zaken om te gaan, vertelt Charvi.

Aan zet

Ook Annemarie Herbschleb, voorzitter van de Groninger Studenten Bond (GSB), beklimt de trappen en geeft een speech. “Verander het systeem, niet de vrouwen,” roept zij.

Annemarie vertelt later tijdens een interview dat GSB probeert meer aandacht te vragen voor het probleem door te informeren, protesten bij te wonen en evenementen te organiseren. “Het probleem is, wij kunnen heel weinig veranderen door alleen te schreeuwen, er moet ook naar ons geluisterd worden. Wij doen ons best, wij schreeuwen, wij melden ons. Maar als het systeem niet verandert, dan wordt het nooit opgelost. Dus nu ligt de bal in hun hoek,” vindt ze.

De heersende boodschap tijdens het protest vandaag lijkt duidelijk: “De enige manier waarop we dit gaan oplossen, is als we ons er samen over uitspreken”, meent Annemarie. “Vele stemmen zijn luider dan een.”

Reactie universiteit

Over de persoonlijke situaties doet de RUG geen uitspraken, zegt een woordvoerder van de universiteit. Op de situatie van Susanne geeft ze dan ook geen commentaar.

Wel kan ze ingaan op het protest zelf. “Wij staan als RUG absoluut aan dezelfde kant. We willen seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in het algemeen uitbannen.” Ze noemt dat de universiteit bijvoorbeeld online workshops en trainingen aanbiedt. En in april start een campagne die gaat over het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag, en hoe dat vervolgens aan te pakken.

Over de eisen zegt de woordvoerder: “Daar willen we heel graag met hen over in gesprek. Daar staan we heel erg voor open. In de huidige hulpstructuren die we hebben zijn een aantal dingen al voorzien, maar het is goed om daarover in gesprek te gaan. Om daar meer bekendheid voor te krijgen en ons te helpen daarin te verbeteren.”