Spuuglelijk Stadsbalkon voor het Hoofdstation wordt gesloopt. Gemeente wil er een mooi en groen plein van maken

Foto: Archief Corné Sparidaens

Het stadsbalkon voor het Hoofdstation is een doorn in het oog van vele Stadjers. Een lelijke betonnen puist die het zicht wegneemt op het mooiste station van Nederland, dat beter verdient. Dat vindt de gemeenteraad ook, blijkt uit de plannen die vanochtend zijn gepresenteerd. Het stadsbalkon verdwijnt.

Dat betekent ook dat de enorme fietsenstalling, met ruimte voor 5500 stalen rossen, verdwijnt. Moet omdat de gemeente een aantrekkelijk noordplein wil realiseren dat een gastvrije verbinding vormt tussen het station en de entree naar de binnenstad via de HN Werkmanbrug bij het Groninger museum. Er wordt nog gezocht naar een alternatief voor de 5500 stallingsplekken.

Nieuw stadsdeel

Het complete stationsgebied gaat de komende jaren op de schop. Het station zelf wordt op dit moment al straf verbouwd om het klaar te maken voor de komende tientallen jaren, maar ook de omgeving gaat op de schop. Het moet zelfs een compleet nieuw stadsdeel worden waar het goed werken, vertoeven en wonen. Zo is de bedoeling dat er straks werkplekken zijn voor 3.000 mensen en zo’n 450 tot 650 woningen worden gebouwd, waarvan 20 procent in de sociale sector. Belangrijk onderdeel van de plannen is de Nieuwe Poort, de opvolger van cultuurcentrum Oosterpoort dat op zijn laatste benen loopt.

Groene corridor

Aan beide kanten van het station moeten straks groene pleinen verschijnen die groene corridor vormen tussen het Stadspark en de binnenstad. Verder valt in de plannen op dat de voetganger centraal komt te staan. Onderdeel daarvan is het autoluw maken van de Stationsweg die dadelijk geen doorgaande route meer is. Langs het water moeten de nodige zit- en chillplekken worden gerealiseerd.

Volgens OOGTV duurt het tien tot vijftien jaar voordat alles naar wens is en kosten de plannen 85 tot 95 miljoen euro.