The Big Steal: hoe een verhuurder, met steun van RUG en gemeente, bijna 2 ton 'jat' van studenten

De Sugar Homes. Eigen foto

De Sugar Homes. Eigen foto

Op het Suikerunieterrein staan de Sugar Homes. Dat zijn die aftandse en sikkom afgekeurde 250 wooncontainers waar studenten onder erbarmelijke omstandigheden tegen fokking veel geld wonen. Dat is al triest genoeg. Maar het wordt nog treuriger. De verhuurder houdt namelijk onwettelijk de borg in van honderden vertrokken huurders.

Een paar jaar geleden was de woningnood enorm in Stad en dan met name voor studenten. Reden voor de gemeente en RUG om zich soepel op te stellen richting de ondernemers die 250 Chinese (kut)containers op het Suikerunieterrein wilde stallen. Die woningen waren namelijk hard nodig om de ergste nood te verlichten. Het was zelfs reden voor de RUG en gemeente om te participeren in de komst van de containers. Omdat dat wettelijk moeilijk ligt, werden daarvoor bijzondere constructies opgetogen.

Gemeente en RUG betrokken bij shady containers

Zo heeft Rizoem, de eerste eigenaar van de containers, 6 ton geleend van de gemeente om ze aan te schaffen. De RUG springt volgens de overlevering ook bij: de universiteit staat garant voor containers die niet verhuurd worden. Daarnaast stuurt de RUG zeer pro-actief studenten door naar de Sugar Homes .

Vanaf het begin is het ellende met de containers. Dat is weer niet zo gek, want in het investeerderswereldje stonden ze bekend als Chinese rommel. En zo bleek. Ze werden te laat opgeleverd. Er zat meermalen legionella in de leidingen. Veel containers zitten vol ziekmakende schimmel. Borg wordt moeizaam uitbetaald en de destijdse verhuurder Rizoem deed ook nog aan ongeoorloofde koppelverhuur.

Begin dit jaar werd plots de huur verhoogd van 560 inclusief naar 760 euro, ook al vanwege de stijgende energierekenings. Logisch dat er veel verstookt wordt, want de containers zijn tochtgaten. En dit gebeurde dus allemaal met stille steun van de RUG en Hanze, die al die tijd ook nog eens actief studenten doorverwijzen naar de Sugar Homes . Schandalig. Des temeer omdat huurders nul rechten hebben. Het zijn namelijk wonings op basis van shortstay in plaats van gewone huur. Het is dus een hotel waardoor alle huurbescherming wegvalt. En het wordt nog bonter.

187500 Euro ingehouden

Rizoem heeft het eigenaarschap overgedragen aan Student Housing (STHO) . Een Friese firma met de Groninger Niels van Dalen als eigenaar, een Gronings (050) telefoonnummer en lange tijd met Rizoem als aandeelhouder/ bestuurder. Oh ja, ze zaten ook nog lange tijd in een pand van Rizoem. Het beheer van de woningen ligt nog altijd, vanaf het begin, in handen van Groningse Panden.

En nou komt het: STHO houdt via Groningse Panden al maanden de borg in van zo’n 250 studenten die er woonden en in sommige gevallen nog steeds wonen. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n 187500 euro. Reden: compensatie voor de gestegen energierekening. Maar dat mag dus helemaal en absoluut niet. Daar is het wetboek kraakhelder over. En dat bevestigen meerdere advocaten en juristen . Borg is bedoeld voor eventuele achterstanden in de huur of als de woning na de huurperiode kapot wordt opgeleverd. En niet om te verwachten tekorten in de energierekening te dekken.

Gestegen energierekenings

Wel is het natuurlijk zo dat de energielasten enorm zijn gestegen. En dat bewoners dus een forse naheffing kunnen verwachten en daar betalen ze al 200 euro extra per maand voor. Maar dat mag dus niet verrekend worden met de borg. Dat moet buiten de borg om gebeuren en in volledige transparantie. De verhuurder moet de rekening op adresniveau specificeren. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Terwijl de borg nog steeds wordt ingehouden.

Dat betekent dat het ondernemersrisico ten onrechte en tegen de wetgeving in op het bordje van de bewoners wordt gelegd. En daarover zijn de (oud-)huurders woest. Die woede wordt nog groter omdat ze geen idee hebben bij wie ze moeten aankloppen en dat komt weer omdat de constructie erachter uiterst vaag en niet transparant is.

Groningse Panden

Daarom eerst maar eem bellen met Groningse Panden, de beheerder van de containers. Daar is men niet blij met wat er gebeurt met de borg. Want dat mag inderdaad, bevestigt Groningse Panden. Maar: „Dat hebben wij al aangegeven bij STHO. Daarnaast hebben we gemeld dat ze de energierekening moeten specificeren. Maar we begrijpen dat (oud-)huurders daar nog niks over hebben gehoord. En daar balen we van. Want dat straalt ook op ons af. Wij willen het netjes doen, maar worden hier op afgerekend terwijl het de verantwoordelijkheid is van de eigenaar, niet van ons.”

De eigenaar is dus STHO. Het bedrijf van de Groninger Niels van Dalen, die weer uit de boezem van Rizoem komt. En Rizoem is weer betrokken bij de gehele ontwikkeling van het Suikerunieterrein en had in eerste instantie de containers onder zich. Allemaal erg ingewikkeld met veel belanghebbenden en een wirwar aan verantwoordelijkheden. Maar goed, STHO dus.

Vragen voor verhuurder

Die maar eem bellen dan. Dat gaat lastig, maar uiteindelijk hangt Niels aan de lijn. Om te vertellen dat hij telefonisch geen antwoord wil geven. Daar is hij niet in te vermurwen zelfs. De vragen kunnen per mail gestuurd worden en anders niet. Moet dan maar en zojuist rollen de antwoorden binnen. Maar eerst eem de vragen:

  1. Hoe staat het met de borg van de 250 vertrokken en deels nog daar wonende mensen?
  2. Waarom werd die ingehouden?
  3. Weten jullie dat wettelijk is bepaald dat borg alleen voor huurachterstand of gebreken is, en absoluut niet voor energieheffing?
  4. Maken jullie naar de huurders toe inzichtelijk waarom de energieheffing omhoog is gegaan?
  5. Want ook dat is weer wettelijk verplicht op adresniveau. Alleen de mededeling dat energiekosten hoger zijn, is niet voldoende. Je moet per gebruiker dat aantonen.

En dan de antwoorden van de verhuurder

„De borg van de huurders staat bij ons op een rekening. De energiekosten worden bij voorschot in rekening gebracht bij de huurders. De eindafrekening van de daadwerkelijke energiekosten is bijna compleet. We maken hiervoor gebruik van een verdeelsleutel bij de verdeling van deze energiekosten. In een bericht aan de betreffende (voormalig) huurders zal worden aangegeven wat de eindafrekening voor hen inhoudt en hoe deze tot stand is gekomen en ook welk bedrag aan borg wij hier nog van hen hebben staan. Er zal binnenkort van onze zijde een voorstel komen voor de afwikkeling van deze zaken.”

Helaas reageert Niels niet meer op de vervolgvragen. Precies wat altijd gebeurt als het ingewikkeld wordt. Dan moeten de vragen per mail worden gesteld in plaats van telefonisch doorgenomen. Wat onze absolute voorkeur heeft. Want dan kom je in gesprek en is er een mogelijkheid tot doorvragen. Nu niet. We moeten het doen met deze nikszeggende antwoorden. Niels gaat in ieder geval niet in op de heldere wetgeving die voorschrijft dat borg hier niet voor gebruikt mag worden.