Vastgoed-Sjaak Joshua Camera en zijn vrouw bestraft door OM voor fraude

Joshua Camera in 'Vastgoedzaken'. Screenshot van YouTube

In Haren stonden in augustus 2020 meerdere politiewagens op de stoep van Joshua Camera’s oude huis. De agenten wilden hem arresteren omdat de verhuurder spil was in een groot fraudeonderzoek. Hij was niet aanwezig, maar werd eem later alsnog ingerekend en zat enkele dagen vast. Nu wordt duidelijk waarom.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Joshua Camera bestraft wegens valsheid in geschifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. De feiten vonden, volgens het OM, plaats in de jaren 2017 en 2018. Joshua moet daarvoor een boete van 25.000 euro aftikken. Aan Lucinda Kat, zijn partner die destijds op papier eigenaar was van het dubieuze makelaarskantoor Spot In waar de huizen van Camera werden verhuurd, is eveneens een boete opgelegd van €10.000.

Naar aanleiding van diverse meldingen heeft de politie Noord-Nederland een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake was van valsheid in geschrifte door of onder verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Huurtoeslag

Door huurders van een pand in Groningen is verklaard dat aan hen blanco huurcontracten werden afgegeven om deze vervolgens zelf te kunnen ondertekenen en aan de belastingdienst te kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Op grond van de eigenlijke huurovereenkomst bestond daar namelijk geen recht op, omdat het bedrag van de huur en de kosten het maximale bedrag van de grens voor huurtoeslag te boven ging. Het onderzoek heeft uitgewezen dat twee huurders in 2017 hiervan gebruik hebben gemaakt.

Verhuurdersheffing

Met betrekking tot een ander pand in Stad zijn in 2018 valse contracten overgelegd aan de accountant van de ondernemer met het verzoek om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo wilde Joshua in aanmerking komen voor een heffingsvermindering op grond van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing. Ook voor die regeling gold een maximale huurgrens die in de eigenlijke contracten werd overschreden. De valse overeenkomsten werden buiten medeweten van de huurders opgemaakt en voorzien van een valse handtekening, zo heeft het onderzoek duidelijk gemaakt.

BIBOB

Op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) heeft de gemeente Groningen informatie uit het strafrechtelijk onderzoek opgevraagd bij het openbaar ministerie. De gemeente kan op basis daarvan een vergunningaanvraag weigeren. En dat gebeurt inmiddels bij Camera. Sterker: die krijgt er geen vergunning meer door in Stad. Dat is vermoedelijk de reden waarom hij nu met katvangers werkt, zoals Jacques van de Berg. Daarover later meer.

Afdoening door OM

Het OM heeft ervoor gekozen de zaken zelf af te doen met een strafbeschikking. De redenen daarvoor zijn dat de geconstateerde feiten zich geruime tijd geleden hebben afgespeeld. Ook is de inschatting dat een rechter geen andere of hogere straf zou hebben opgelegd. Door een persbericht als voorwaarde te stellen voor een afdoening buiten de rechter om, is tevens de openbaarheid van de afdoening voldoende gewaarborgd.

Wie is Joshua?


Joshua is een bekende en beruchte verhuurder in Groningen, die tegenwoordig vanuit het Gooi en Amsterdam opereert. Maar dat betekent niet dat hij zijn activiteiten in Stad heeft gestaakt. Integendeel. Daar gebruikt hij nu alleen katvangers voor waardoor zijn naam buiten schot blijft. Is nodig, want nog meer schandalen kan hij er vermoedelijk moeilijk bij hebben.

Een greep uit de misstanden die Camera op zijn conto heeft: een pand vol levensgevaarlijk asbest verhuren zonder dat de huurders dat weten. Veel te hoge huren vragen. Via het makelaarsbedrijfje van zijn vrouw huurders ook nog opzadelen met ziek hoge en verboden bemiddelingskosten. Intimideren doet hij ook bij de vleet, net zoals dreigen en chanteren.

Een van de foutste verhuurders die wij kennen

Daar worden allerlei nare trucjes voor uit de kast gehaald. Van stalken, nare klusjesmannen met dikke hamers die stoer doen, tot de meterkast onder water zetten omdat een huurder naar de Huurcommissie is gestapt. Om te voorkomen dat huurders dat vaker doen, werkt hij een tijd met contracten waarin het huurders verboden wordt om naar de media te stappen.

En niet alleen huurders worden slecht behandeld door Joshua. Ook bouwbedrijven, architecten en andere zakelijke contacten worden een poot uitgedraaid. De rekeningen worden bijvoorbeeld niet betaald zodat oude boezemvrienden bij de rechter hun gelijk moeten halen. Dat gaat vaak niet om kattenpis maar om tonnen die Camera weigert te betalen.

Ook ondernemers en buren zijn de lul

Ook andere verhuurders worden door Joshua genakt. Zo pleegt de verhuurder misbruik van recht om een andere investeerder dwars te zitten. Dat komt hem weer op een veroordeling, dwangsom en inbeslagname van enkele auto’s en zijn woonhuis te staan, maar dat deert Joshua niet. Die gaat gewoon stug door met mensen uitbuiten en vijanden te maken.

Wat te denken bijvoorbeeld van de oude bejaarde baas in wiens tuin Joshua heeft gebouwd. De bedoeling is dat een pand van Joshua wordt omgebouwd zodat er meer mensen in kunnen, maar daarbij bouwt hij 1,5 meter over de tuingrens heen. De bejaarde doet daarover zijn beklag, wordt afgepoeierd met een grote bek en moet vervolgens bij de rechter het gelijk halen.

Katvanger niet meer to the rescue?

Dat lukt gelukkig, maar tegen hoge kosten. Want Joshua gaat telkens in beroep. Meneer heeft dan ook diepe zakken, in tegenstelling tot vele mensen waar hij mee in conflict is. Maar uiteindelijk heeft in dit geval ook bij de hoogste rechter het recht gezegevierd en moet Joshua het gebouwde afbreken. Dat er inmiddels een katvanger op zit, verandert daar niks aan.

Dat is goed nieuws ook voor de gemeente. Die heeft Joshua meerdere dwangsommen gegeven omdat hij zich niet aan vergunningen houdt. Ding is alleen dat er dan vaak plots ineens een andere eigenaar op zit: een oude vriend van Joshua. Daarmee poogt de verhuurder onder de verantwoordelijkheid uit te komen, maar daar trapt de rechter dus niet in .

Podcast-washing

Tot slot: hilarisch is de podcast-washing die Joshua doet met een journalist van BNR. Die laat zich veel te naïef lenen voor de, door Joshua volledig geregisseerde en betaalde, podcastserie waarin Joshua op het schild wordt gehesen als de valide en betrouwbare vastgoedexpert. Groter wordt ironie niet, whuahahahaha. En daarover hier meer .