Veel verhuurders en makelaars houden borg in vanwege hoge energiekosten. Dat mag dus niet

Foto van Corné Sparidaens

Het is een schmutzige wereld daarbuiten. Waar het stikt van de verhuurders, makelaars en beheermaatschappijen die graag een loopje nemen met het wetboek, ondernemersrisico’s ten onrechte bij huurders neerleggen en zelf zwemmen in het geld. Zo komt ons nu ter ore dat veel verhuurders de borg inhouden vanwege de hoge energieprijzen.

Dat mag dus niet. Absoluut niet. Daar is de wetgever kraakhelder over. De verhuurder of tussenpartij mag borg vragen van de huurder. En dat ook inhouden als de huurovereenkomst wordt beëindigd. Maar dat mag alleen als de woning met gebreken wordt opgeleverd of bij een huurachterstand. Maar dus absoluut niet vanwege de stijgende energieprijzen. Toch doen verschillende verhuurders, makelaars en beheermaatschappijen dat.

Maxx

Neem bijvoorbeeld onze vrienden van Maxx Aanhuurmakelaars, die om de haverklap poepen op het wetboek en huurders valselijk uitknijpen. Huurders van de makelaar krijgen onderstaande mail:

„Beste huurder,

Door de stijgende energieprijzen zal het door u betaalde voorschot waarschijnlijk niet toereikend zijn om de werkelijke energiekosten af te dekken. Dit zal betekenen dat u bij moet betalen. Voor dit te vorderen bedrag hebben wij besloten uw waarborgsom in te zetten. Concreet houdt dit in dat wij de waarborgsom nu niet uitkeren, wij zullen dit verrekenen met het te betalen bedrag blijkend uit de servicekostenafrekening over 2022.

In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt u van ons hierover bericht.

We hopen op uw begrip.”

Borg is alleen voor achterstallig huur of gebreken

De borg mag daar echter niet voor gebruik worden. Daar is de wetgeving, volgens juristen, kraakhelder over. Zo zegt Rik Kiers, nieuwbakken directeur van Steuntpunt Huren Groningen: „Het hangt af van wat daarover in de huur overeenkomst opgenomen is. Maar in principe mag de borgsom alleen worden verrekend met achterstallige huurpenningen en gebreken.”

Vanuit de Woonbond, een van de landelijke organisaties die opkomt voor de rechten van huurders, onderstrepen ze deze lezing. Mathijs ten Broeke, woordvoerder van de bond: „Dit mag zeker niet. Als de energiekosten stijgen, dan moet de verhuurder om tafel met de huurders om het op te lossen. Het mag per definitie niet worden ingehouden van de borg.”

Altijd weer die Maxx

Ook Yoeri Delfstra van Robin Hood Renters Help komt met een duidelijke verklaring in die richting: „Nee, dat mag niet.” Maar daarnaast geeft hij aan er geen op te ondernemen. „We verwachten een dikke naheffing en omdat een juridische zaak flink op zich laat wachten, kun je waarschijnlijk uiteindelijk beide vorderingen tegen elkaar wegstrepen en je bent terug bij af.”

Helaas was Maxx niet bereikbaar voor commentaar. Maar dat heeft er vast mee te maken dat Björn Ekkel, die graag het goede leven viert, niet zo blij is met de berichtgeving over zijn bedrijfje op Sikkom. Is ook niet leuk dat je op verjaardagen en op de sponsortribune bij FC Groningen steeds moet uitleggen waarom scheve schaatsen worden gereden. Bjorn komt daar om de getapte jongen uit te hangen. Niet om constant over de hoge en verboden bemiddelingskosten of hierover te teuten.

Energierekening/ servicekosten moeten gespecificeerd worden

Daarnaast valt het op dat veel huurders de energierekening en het voorschot niet specificeren. Dat moeten ze van de wet wel doen. Ze mogen het niet zomaar verhogen, maar moeten op adresniveau duidelijk maken waar de kosten in gaan zitten. Doen ze dat niet, hoef jij niet te betalen, aldus de juristen.

Zo zegt Rik daarover: „Jaarlijks moet voor 1 juli (dus tot 30 juni) een uitgesplitst overzicht verstrekt worden.” De woonbond sluit zich daarbij aan: „De verhuurder moet inzichtelijk maken waarom de kosten stijgen. En dan moet ‘ie, zoals gezegd’, om tafel met de huurders om dat op te lossen. Maar pas nadat duidelijk is gemaakt waarom de kosten stijgen.”