Verplichte introkamp Bedrijfskunde één groot drugsfestijn. Studenten voelen zich onveilig. Hanze neemt pillen en joints in beslag

Beetje sos.

Op het verplichte introductiekamp van de opleiding Bedrijfskunde aan de Hanze werd zoveel drugs gebruikt door tientallen studenten, dat veel (minderjarige) studenten zich onveilig hebben gevoeld. Dat zeggen betrokkenen die mee waren met het kamp

. Het zou vooral om coke gaan, maar volgens een woordvoerder van de Hanze zijn er pillen en joints in beslag genomen.

Het verplichte kamp vond vorige week plaats. De eerste twee dagen van de introductieweek waren op de Hanzehogeschool zelf. De laatste drie dagen verkaste de groep eerstejaars naar Ameland. Studievereniging Homerus organiseerde deze introductieweek voor kersverse eerstejaars. Ook ging er een aantal studentbegeleiders mee, een soort KEI-papa’s en mama’s, maar dan specifiek voor deze opleiding, en er waren docenten aanwezig. Volgens een aantal van de betrokkenen heeft de organisatie nogal gefaald deze week, waardoor veel eerstejaars een kutweek hebben gehad.

Wc’s uren bezet vanwege coke snuivende eerstejaars

Zo was er volgens hen bijzonder weinig te merken van het zerotolerance drugsbeleid, terwijl dit duidelijk was gecommuniceerd. “Op woensdagavond waren er al studenten betrapt die jointjes aan het roken waren”, vertelt een van de studentbegeleiders. “Zij werden daar wel op aangesproken, maar er werden geen harde maatregelen getroffen.”

Op donderdagavond liep het volgens de bronnen volledig uit de hand. De introductiegroep, bestaande uit 400 man, verplaatste die avond naar de Swinging Mill in Nes, voor een gezellig feestje in de kroeg. Daar werd door tientallen mensen vervolgens zoveel coke gebruikt, en mogelijk andere drugs, dat wc’s uren niet beschikbaar waren. “De organisatie heeft op een gegeven moment, toen ze dit doorkregen, de wc-deuren dichtgedraaid, zodat niemand daar meer kon snuiven. Maar toen gingen ze het wel op andere plekken doen. Het was chaos. De mensen van Homerus zeiden dat ze dit nog nooit zo gek hadden meegemaakt.”

Slap optreden bestuur/organisatie

Volgens betrokkenen zag de organisatie het met lede ogen aan, maar trof ze geen harde maatregelen. Ook niet toen tig eerstejaars aan de bel trokken, en aangaven dat ze zich onprettig voelden bij de situatie. En dat nemen zij hen kwalijk. “Sommige studenten gingen gewoon door op hun slaapkamer in de boerderij waar we verbleven. Die zaten daar nog uren te afteren. Daar kon het bestuur niks mee, zeiden ze, maar veel studenten voelden zich daar erg kut bij. Die moesten ook op die kamer liggen.”

Eigenaar Swinging Mill draait deurkruk uit mannentoilet

De eigenaar van de Swinging Mill vindt juist dat Homerus er alles aan heeft gedaan om de boel een beetje onder controle te houden. In elk geval wel in zijn tent. Hij vertelt dat er die avond inderdaad een begeleider naar hem toe was gekomen om te vragen of de deur van het mannentoilet op slot kon, omdat ze door kregen dat daar drugs werd gebruikt. Zelf had hij ook wel wat jongens voorbij zien lopen “die de ogen wat raar in de kop hadden staan”. “Normaal hebben wij die deur ook op slot”, vertelt hij. “Als ze moeten plassen moeten ze dat in het urinoir doen. Voor een grote boodschap moeten ze de portier om de sleutel vragen. Op deze manier houden we ’t een beetje onder controle, wat er op die wc gebeurt. Maar vorige week was die sleutel afgebroken, en kon de deur dus niet meer vanbuiten op slot. Wel vanbinnen.”

Ideaal voor de naar coke snakkende eerstejaars. Die konden de neus in alle rust een beetje poederen, daar op het mannentoilet. Of een pilletje achterover drukken. “Ik heb toen, op verzoek van die begeleider, de deurkruk uit de deur gedraaid”, vervolgt de eigenaar. “Daarnaast ging er ook nog een begeleider bij de hoofdingang van de wc’s staan, en ook eentje bij de deur van dat kleine toilet. Ze probeerden het wel onder controle te houden.”

Geen reactie is ook een reactie, Homerus

Homerus zelf wil geen reactie geven op hetgeen er zich heeft afgespeeld. De voorzitter van de introductiecommissie is naar eigen zeggen “niet bevoegd hier uitspraken over te doen” en verwijst ons door naar de Hanze. Een andere betrokkene die we bellen bevestigt noch ontkent de zaak. Hij snapt dat wij ons werk doen, “want hij heeft ook een vriend die journalistiek studeert”. Maar verder heeft hij hier vooral “helemaal geen zin in” en hangt bruut de telefoon op.

Reactie Hanze

Met de woordvoerder van de Hanze bellen we meerdere keren om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Dat blijkt lastig, hoewel zij meteen bevestigt dat begeleiders drugs hebben aangetroffen op dit kamp. Toen ze dat ontdekten, zijn de begeleiders (25 tot 30 personen) en het bestuur van de studievereniging samengekomen voor overleg, laat de woordvoerder weten. Dit was op donderdag, tijdens de bonte avond, en vóórdat iedereen naar de Swinging Mill ging. Tijdens dit overleg werd afgesproken hoe iedereen verder met de situatie om moest gaan. Men zou de studenten erop wijzen dat ze geen drugs mochten gebruiken, de drugs zou worden ingenomen, de EHBO zou worden ingeschakeld, mensen zouden waar nodig worden begeleid naar de boerderij en iedereen moest extra alert zijn.

Hoe dat er vervolgens in de Swinging Mill aan toeging, hebben we hierboven uiteengezet.

De woordvoerder laat verder weten dat er pillen en joints in beslag zijn genomen. Wanneer precies, dat weet ze niet. Over coke wordt niet gerept, terwijl het juist coke is waar de betrokkenen over praten. De namen van de mensen die de drugs bij zich hadden, zijn volgens de woordvoerder bekend, en met deze mensen voert de Hanze komende week gesprekken. Om hoeveel mensen dit gaat, krijgen we ook niet te horen.

Paniekmailtje naar de studenten

Ook wijst de woordvoerder op een mail die de eerstejaarsstudenten maandagmiddag van de opleidingsmanager hebben kregen (nadat wij zes keer hadden gebeld en een mailtje hadden gestuurd, maar dat is natuurlijk toeval). Daarin blikt de opleidingsmanager terug op “een hopelijk geslaagde introductieweek”. Verder schrijft ze dat er helaas “wel drugs aanwezig waren”, ondanks het verbod hierop, dat de begeleiders hierop direct actie hebben ondernomen, dat dit punt wordt geëvalueerd en dat mensen die hier iets over kwijt willen contact op kunnen nemen met de vertrouwenspersoon.

Op de vraag of het bestuur en de begeleiders adequaat hebben gehandeld, reageert de woordvoerder als volgt: “Er is vooraf op gewezen dat er geen drugs mee mocht. Toen dit wel zo bleek te zijn, hebben het bestuur en de begeleiders gedaan wat zij op dat moment passend vonden. Uiteraard gaan we dit introductiekamp evalueren, maar volgens mij is er goed gehandeld.”

Zorgen over normalisering drugsgebruik onder studenten

De woordvoerder laat bovendien weten dat de Hanze behoorlijk geschrokken is door hetgeen er gebeurd is. “We maken ons als Hanze wel echt zorgen over de toename van het drugsgebruik onder studenten. Dit is niet zomaar opgelost. Maar we vinden wel dat we daar als Hanze een rol in moeten spelen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven, hoewel we dat ook al doen.”

We schreven deze week nog dit bericht over hoe extreem genormaliseerd drugsgebruik in Groningen is. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland nergens zoveel drugs wordt gebruikt als in Groningen. Het lijkt een breder wordende doelgroep aan te spreken, waaronder veel jongeren en studenten. Dit zaakje bevestigt dat beeld.

NoRMaAl DoEN!

Hoe hard ze het misschien ook probeerden, dat de organisatie van dit kamp geen grip op het zaakje had, is wel duidelijk. Het was immers al heel rap bekend dat er drugs in omloop waren, en toch konden de studenten dit veelvuldig (en ongestraft) gebruiken in de Swinging Mill.

Maar de studenten die dat nodig vonden, mogen zichzelf nog wel het meest achter de oren krabben. Een pilletje op een technofeetje is één ding, maar jezelf helemaal de gallemiezen in snuiven op een introductiekamp op Ameland!? Come on, jongelui. Eem normaal doen. En luisteren naar je moeder, want die vindt dit ook niet leuk.