Video | Eem noar...: Jan, de 81-jarige sportschoolman. De strijder heeft twee jaar geleden een nieuwe gym geopend

Pensioen is niks voor Jan. Daarom heeft de 82-jarige twee jaar geleden een nieuwe sportschool geopend.

Eem noar Jan. Want de 81-jarige heeft twee jaar geleden een nieuwe sportschool geopend in Groningen.