Video | Pointer KRO over de vele foute energie-labels in Grunn. Verantwoordelijken konkelen

Harry Kuiper van Pronkjewail links

Harry Kuiper van Pronkjewail links

Het onderzoeksprogramma Pointer KRO besteedde gisteravond ruim 35 minuten aandacht aan de honderden foute energielabels in Groningen. Al die labels zaten oorspronkelijk op woningen van investeringsmaatschappij Pronkjewail, die vermoedelijk hele dikke miljoenen heeft verdiend met de foute indexen.

Daarover schrijven wij al vier jaar in samenwerking met juridisch adviesbureau Robin Hood en in mindere mate Frently. Uit ons eigen onderzoek bleek in 2018 al dat de labels niet konden kloppen en dat honderden huurders daardoor maandelijks 100 tot 200 euro te veel huur betalen. Dat komt doordat het energie-label voor een groot gedeelte de wettelijke maximale huurprijs bepaalt. Kortgezegd: hoe zuiniger de woning is des te meer huur de verhuurder mag vragen. En zo geschiedde.

Huurcommissie: labels kloppen niet

De afgelopen maanden kwam de Huurcommissie tot hetzelfde oordeel. Na grondig eigen onderzoek stelde het rechtsprekend orgaan dat de ruim 500 labels, verdeeld over woningen in twee grote complexen, niet A maar D, E, F of zelfs soms G zijn. Over een ander groot complex met meer dan honderd woningen doet de Huurcommissie eerdaags uitspraak, maar daarvan zijn de uitkomsten van het onderzoek van de HC wel reeds bekend: ook daar zakken alle labels van A naar E, F of G.

Alles bij elkaar opgeteld gaat het om ongelooflijk veel geld. Om miljoenen die elk jaar weer ten onrechte door huurders werden overgemaakt naar Pronkjewail en inmiddels Veldboom en Anders Invest (de panden zijn recent verkocht). De kopers van de panden zijn ook niet blij met de foute labels. Zo dacht Anders Invest ruim honderd appartementen te kopen met label A, blijkt dus niet zo te zijn. Daarom is het pand in hun boekhouding inmiddels met 7 miljoen euro afgeroomd naar beneden. Gewoon verdampt. Foetsie.

Konkelen 2.0

Alle valse labels zijn afgegeven door inspecteur Frans Meijer. Volgens hem komt dat door valse beloftes van Pronkjewail en niet nagekomen afspraken. Daar kan Harry Kuiper van de investeringsmaatschappij zich niet in vinden. Volgens Harry doet Pronkjewail alles netjes, zoals het hoort en kunnen alle verdachtmakingen naar de prullenbak. Op de feiten, zoals dat de verhuurder er miljoenen beter van is geworden, wil hij niet reageren in de uitzending. Enfin, kijk zelf maar. Pointer legt de vinger uitstekend op de zere plek en nu is OM aan zet.

Oh ja. Pronkjewail is in overleg met de huurders om een coulanceregeling af te tikken. Komt erop neer dat iedereen recht heeft op 95 euro per maand teruggave. Dat geldt dus voor alle bewoners, ook zij die het niet aanhangig hebben gemaakt. De laatste plooien moeten nog worden gladgestreken, maar het ziet ernaar uit dat het snel rondkomt. Anders Invest is er ook druk mee bezig. En datzelfde geldt voor Veldboom.

Bekijk hier de complete uitzending.

Energielabels, hoe zit dat?

Elke woning heeft een energielabel dat aangeeft hoe zuinig de kwinne is. In het puntenstelsel voor huurwoningen weegt het label zwaar. Hoe zuiniger de woning, des te lager het label en des te meer huur de verhuurder mag vragen. De labels worden afgegeven door onafhankelijke en gecertificeerde inspecteurs. Een waterdicht systeem, dacht het Rijk altijd. Maar dat is niet zo. In Groningen heeft de Huurcommissie van alle onderzochte panden gesteld dat het label niet klopt. De score is 100 procent. Ongekend voor Nederland, aldus de woordvoerder van de Huurcommissie.