Awareness: boek over discriminatie in Stad

discriminatie

Thomas Sykes

“We don’t see a guy like you with a bike like this.” Deze zin spookt door het hoofd van Thomas Sykes als hij medio vorig jaar besluit om zijn groeiende frustratie om te zetten in actie: samen met schrijver Iris Engelsman werkt hij aan een boek met persoonlijke portretten over discriminatie in Groningen.

Hij loopt in zijn zondagse kloffie met zijn nieuwe, elektrische fiets aan de hand over het Zuiderdiep, als hij wordtgestopt door politie. “Of die fiets wel van mij was, vroegen ze,” vertelt Sykes. “Ik moest ’t maar bewijzen. Toen ik ze vroeg waarom, was het antwoord – ‘We don’t see a guy like you with a bike like this.’ – Bewijzen? Prima, maar ik wou wel graag excuses van ze zodra bleek dat mijn fiets inderdaad gewoon van mij was.” Het bewijs kwam er, maar de excuses bleven uit. “Waar ik vandaan kom (Washington, VS), heet dat racial profiling,” zegt Sykes nuchter.

“Discriminatie moet weer op de kaart”

De ervaring staat niet op zichzelf in Groningen. In zijn vriendenkring, onder de klanten van zijn barbershop, tijdens het sporten en in het uitgaansleven is het vaak onderwerp van gesprek: discriminatie. Hij hoort verhalen van mensen die worden nagestaard, uitgescholden, geweigerd, genegeerd of mishandeld vanwege hun uiterlijk, afkomst, geaardheid, beperking, maatschappelijke positie, mening of geloof.

Thomas Sykes en Iris Engelsman

Thomas Sykes en Iris Engelsman

Gaandeweg die gesprekken ontstaat de wens om zijn eigen ervaringen en die van anderen aan te wenden om, zoals hij het zelf noemt, awareness (bewustzijn) op gang te brengen in Stad. Niet dat we naïef zijn in Groningen, maar volgens Sykes is het hoog tijd om dit onderwerp weer op de kaart te zetten: “De agenten hadden destijds niet door wat ze met me deden. They were unaware. Mensen beseffen vaak niet wat voor impact woorden of gedrag kunnen hebben op een ander.”

Boek met persoonlijke verhalen

Sykes bundelt de krachten met schrijver Iris Engelsman. Samen interviewen ze de afgelopen maanden Groningers over hun ervaringen met, en beschouwingen over discriminatie. Stuk voor stuk bijzondere gesprekken, waarin Groningers blootgeven wat ze hebben meegemaakt, hoe ze dit hebben ervaren, en hoe ze hiermee omgaan.

“We vragen iedereen wat hun persoonlijke definitie van discriminatie is. We willen hun verhalen naar buiten brengen, laten zien dat het gebeurt, hoe het mensen beïnvloedt, en daarnaast ook mensen die worstelen met de gevolgen van discriminatie inspireren, door in beeld te brengen hoe anderen hier een draai aan hebben weten te geven,” zegt Sykes.

Er staan nog een aantal interviews op de rol. Het duo streeft ernaar het boek in mei te lanceren. Het zal op verschillende plekken gratis te verkrijgen zijn, en bevat naast verhalen van Stadjers ook bijdragen van Gemeente Groningen, Discriminatie Meldpunt Groningen, Stichting LGBT Groningen en andere organisaties en initiatieven. “Ik maak me geen illusies. Je kunt discriminatie niet stoppen. Maar als ik hiermee de mening of het gedrag van één persoon positief beïnvloed, dan is dit al geslaagd,” besluit Sykes.

Door: Willem Groeneveld en Iris Engelsman

Psst, hier meer afleiding: