Baudet jankt krokodillentranen en geeft Groningen stiekem op #part2
Thierry Baudet flikt het gewoon weer. Uit naam van Groningen verbolgen, moedeloos en tegelijk strijdbaar goede sier maken in de Tweede Kamer, maar ondertussen Stad en Ommeland in de rug steken. 

Op Facebook wordt Baudet bewierookt vanwege zijn optreden in de Tweede Kamer gister, tijdens de afhandeling van een rits aan moties over de gaswinning in Groningen. De flamboyante politicus wil dat de contracten met tussen de Staat en de NAM openbaar worden en eist dat de schade die Groningers hebben voor 1 juli 2018 wordt overgemaakt. Dat doet hij op bekende wijze.

Gelijk heeft ‘ie

Vol dramatiek en toneelspel. Zo van: ‘Kijk mij eens de redder van Groningen zijn. De enige in dit huis die echt opkomt voor de arme burger in het Hoge Noorden. Schande en schaamte voor jullie, hoezee en electoraal gewin voor mij.’ Hij is daar zo goed in dat de kritiekloze massa met lof wappert en in hem de nieuwe eerlijke leider ziet. Dat is voor Groningen niet handig.

Het contract tussen de NAM en de Staat moet inderdaad openbaar worden gemaakt. Heeft ‘ie gelijk in. Dat document is al decennia geheim en herbergt allicht heel wat schmutzige deals die het daglicht niet kunnen verdragen. Heel goed dat FvD voor transparantie strijdt, kunnen we op termijn de verantwoordelijken afrekenen. Op termijn. Want eerst is de nood aan de man.

Toekomst

Met het huidige winningsniveau stevenen we af op een pittige tijd. Over vijf jaar begint pas de piek met meer en zwaardere bevingen. Die van Zeerijp past in dat patroon. De piek houdt vervolgens vijftien jaar aan. Als we zo doorgaan betekent dat nog minimaal twintig jaar ellende. Dat brengt me bij de tweede motie van Baudet, over het uitbetalen van alle schade voor 1 juli 2018.

Wat als er op 2 juli een zware beving is, of volgend jaar dinsdag of in 2027? Weer opnieuw het hele bureaucratische proces opzetten? Weer een generaal pardon voor alle schade? Weer in draf, met wapperende manen, naar de interruptiemicrofoon spurten om de getapte politicus uit te hangen? Daar schieten we niks mee op. En wat als het over veiligheid in plaats schade gaat?

Safety first?

Want daar gaat het inmiddels om. Veiligheid. Reden ook waarom bijvoorbeeld in Bedum leerlingen worden opgevangen in een noodschool. Alle basisscholen in het dorp gaan voor een jaar dicht en worden van fundering tot nok herbouwd. Niet vanwege schade, maar omdat ze niet gebouwd zijn op en kunnen bezwijken bij verwachte bevingen. Zoals vrijwel alle gebouwen in de provincie.

Door zwaar in te zetten op deze loze moties leidt Baudet de aandacht af van de moties, die gister ook werden behandeld, waar Groningen echt wat aan heeft. Grote kans dat hij dat expres doet. Maar daarover laat hij zich vooralsnog niet uit. De woordvoerder van FvD broedt op onze vragen en doet uiterst vaag over op welke termijn we antwoorden krijgen. “Ik doe mijn best.”

Feiten tellen

Niet dat we daarnaar vragen, we willen weten wanneer we ongeveer, bij benadering een reactie kunnen verwachten. Een indicatie is goed genoeg. En die krijgen we aandringen. “We hebben al een paar antwoorden, maar die sturen we nog niet op. Niet voordat alles compleet is. Misschien vandaag, of morgen, of daarna.” Wachten duurt lang, terwijl de feiten al op tafel liggen.

Feiten die FvD niet deelt met de achterban. De behandelingen over de moties die er echt toe doen, verschijnen niet Facebook of op Twitter, die moffelt Thierry onder het tapijt. Zoals de motie Jetten over het maximaal verminderen naar de vraag van Gronings gas. Heel belangrijk, we moeten af van de gasverslaving voor een veilig Groningen, met recht op toekomst en geschiedenis.

Wat wel belangrijk is

Maar niet volgens Baudet. Die stemde samen met Denk en PVV als enige metgezellen tegen de motie om Nederland in rap tempo van de gasverslaving af te helpen. Een illuster rijtje van politieke partijen om tussen te staan, maar niet eentje waar Baudet zichzelf graag mee op de borst slaat. Anders stond de motie wel gesponsord op Facebook om likes te sprokkelen.

Wat ook belangrijk is om Groningen veiliger te maken, is het terugdringen van de export van gas. Met heel veel landen in Europa zijn contracten gesloten voor lange termijnen en daar moet wat aan gedaan worden. Anders kunnen we nooit substantieel de gaswinning terugschroeven. De motie van Beckerman roept de Staat op daar zo spoedig mogelijk werk van te maken.

Eigen volk eerst

Openbreken die contracten met Italië en België, opschorten of nieuwe deals maken. Uit naam van de veiligheid, de belangrijkste kerntaak van de overheid. Liever wat buitenlanders in de kou dan Nederlands dood op de bodem van de gasbel. Moeten ze daar maar Russisch gas kopen, of de boel heel versneld ombouwen naar duurzame energie. Nog beter voor de wereld.

Vindt iedereen in de Kamer, zelfs de PVV. Want eigen volk gaat daar nog altijd voor buitenlanders. Ook als eigen volk bestaat uit Groningers en buitenlanders de Zuiderburen zijn. Maar FvD vindt anders. Samen met Denk zijn ze de enige partij in de hele Tweede Kamer die deze motie niet ondersteunt. Zie je niet op Facebook bij FvD, daar pochen ze niet mee. Sssssst!

Meten is weten

Zo pronken ze ook met de motie van Van Tongeren waarin de Staat wordt opgeroepen om trilmeters te plaatsen in het bevingsgebied. Er wordt in Groningen nog met apparatuur uit de jaren 050 gemeten. Verouderd en belangrijker: ze meten amper wat. Alleen de schaal van Richter. Hebben we weinig aan. Zegt niets over de kracht van de bevingen aan het oppervlak bijvoorbeeld.

Alle wetenschappers zijn het erover eens dat trilmeters noodzakelijk zijn om de krachten die vrijkomen goed te monitoren, waardoor er meer kennis ontstaat over de bevingen in Groningen. Die kennis is nodig, want ondanks dat Groningen een van de meest actieve seismologische gebieden in Europa is, is er bar weinig data beschikbaar. Trilmeters bieden uitkomst.

Zwaarwegend advies

Weer iets waar Groningen echt wat aan heeft, maar wat niet op steun van Baudet kan rekenen tijdens de stemming van gister. Tot de trilmeters zijn geïnstalleerd en er meer kennis is van Groningen, moeten we het doen met de wetenschappelijke rapporten en waarschuwingen die er nu al liggen. Waarvan de meest wichtige van het Staatstoezicht op de Mijnen komt.

Het SodM is de rijksinstantie die controleert of het delven van grondstoffen in Nederland veilig gebeurt. Voor de werknemers, maar ook voor omwonenden van de winning. In dit geval zo ongeveer de complete provincie Groningen. In 2013 adviseert het SodM (dan nog onafhankelijk opererend zonder de inmenging van Shell) dat twaalf miljard per jaar het absolute maximale is.

Twaalf miljard

Met twaalf miljard kuub blijft je Groningen veilig, is het devies. En blijven de schades te overzien. Alles daarboven is gevaarlijk. De uitkomsten van het rapport worden genegeerd en de directeur van het SodM wordt vervangen door de oud-directeur van Shell die de Nigerdelta om zeep heeft geholpen. Om te duiden hoe het gaat in Nederland met het Shell-kartel.

Gister is er, zoals wel vaker, een motie ingediend door Beckerman, die de gaswinning terug wil brengen naar twaalf miljard kuub per jaar. Uiteraard naar aanleiding van de waarschuwende woorden van het SodM in 2013. De regeringspartijen en FvD wuiven het voorstel weg. Stom en dom, maar ook voor een deel logisch. Want regeren betekent concessies doen. FvD hoeft dat niet.

Zo belangrijk is Groningen

Sterker: Thierry grijpt elke kans aan om te shinen voor de camera, om te schoppen tegen de oude politiek en om te pronken met zijn strijd voor Groningen. En toch stemt FvD tegen het keiharde en urgente advies van het SodM. Zoals ze tegen vrijwel alle moties stemmen die Groningen echt veiliger maken, die Groningers echt helpen in hun struggles met de NAM en Staat.

De vragen groeien: wil Baudet Groningen wel helpen. Of wil hij dat wij in ruil voor wat kraaltjes onze mond houden, zodat er volop gepompt kan blijven worden? Wil hij met holle retoriek zieltjes winnen zodat hij zijn agenda kan doorzetten? In die agenda, verhuld op de website van FvD als verkiezingsprogramma met standpunten, komt de stille ramp in Groningen slechts één keer voor.

Van een naar meerdere duivels

Ver weggestopt onder het tussenkopje duurzaamheid en innovatie, dat helemaal onderaan de lijst met prioriteiten bungelt, staat als klein punt van aandacht: “Adequate compensatie van de slachtoffers van de gasboringen in Groningen zonder bureaucratische rompslomp.” Verder niks over de gaswinning. Geen Deltaplan, geen visie, geen veiligheid, geen betrokkenheid, geen woord.

De enige echte visie die Baudet zich weleens laat ontvallen over Groningen, is dat hij wil dat niet alleen de NAM naar gas mag winnen, maar dat meer bedrijven dat mogen doen. Daar zijn we niet mee geholpen, dat maakt de spaghetti aan verantwoordelijkheden van de Groningse gaswinning alleen maar nog ingewikkelder. Dat is van een éénkoppig een meerkoppig monster maken.

Baudet 1

Toch nog reactie van Baudet

Net voor publicatie van dit artikel rolt de reactie van Forum voor Democratie in de mailbox. Daarin hameren ze er nogmaals op dat ze willen dat alle thans vastgestelde schade voor 1 juli 2018 wordt vergoed. Daarnaast verwacht FvD niet dat de bevingen stoppen als de gaswinning naar nul of twaalf miljard kuub per jaar gaat. Dat zegt verder ook niemand, maar goed.

Om te onderstrepen dat bevingen niet stoppen als de gaskraan is dichtgedraaid, verwijst de woordvoerder naar een brief van de NAM. Want die zijn zo betrouwbaar met hun eigen onderzoekjes, blijkt keer op keer als de rechter de plannen van de NAM kapot pleit. Het SodM heeft naar aanleiding van deze brief van de NAM gesteld dat de gaswinner beter zijn huiswerk moet doen.

Verminderen maar niet zoveel

Maar voor FvD is het voldoende om aan te nemen dat de gaswinning drastisch terugdraaien niet de oplossing is. Want de NAM zegt het, terwijl zelfs de NAM in dezelfde brief stelt dat minder winning betekent dat er minder bevingen komen. Tot slot geeft FvD in de reactie aan dat ze de gaswinning willen verminderen, maar niet tot het niveau dat het SodM aanbeveelt.

Met als reden: de schatkist. Die gaat nog steeds boven de veiligheid van Groningers. FvD beseft dat ook, en sluit daarom de reactie af met de suggestie voor een noodfonds voor Groningen. Dat fonds moet vanaf nu gevuld worden door de NAM vanuit toekomstige gasbaten. Met het fonds worden huiseigenaren uitgekocht, net als bedrijven en zo. Eventueel boven de marktprijs.

FvD geeft Groningen op voor een zak geld

Klinkt heel nobel. Dat is het niet. Want het betekent de facto dat Baudet Groningen opgeeft. Doorgaan met pompen en gezinnen, bedrijven en organisaties uitkopen of de brut verstevigen. Echter: genkel pand is gebouwd op de verwachte bevingen. Verstevigen van 100.000 gebouwen duurt jaren. Kortom: het verhaal van FvD houdt in dat half de provincie wordt uitgekocht.

Daarom is het ook niet verwonderlijk dat FvD en Denk elkaar zo vaak vinden bij moties over de gaswinning. Denk heeft een hele geleden gezegd dat de gaskraan open moet blijven, dat Groningers massaal uitgekocht moeten worden en dat het achtergebleven gebied een soort van onbewoonbaar natuurpark moet worden. Verschil met FvD is dat Denk daar tenminste eerlijk over is.

Psst, hier meer afleiding: