Baudet lult alsof hij de redder van Groningen is, maar duwt Stad en Ommeland naar de afgrond
Wat een baas die Baudet. Hij veegt de vloer aan met iedereen in de Tweede Kamer. Zo trok hij tijdens het gasdebat fel van leer tegen minister Wiebes met prachtige volzinnen, vinnige woorden en de juiste vragen. Fantastisch om te zien en voor de onwetende komt Baudet, dankzij zijn listige tong, over als de redder van Groningen. Het tegendeel is echter waar.

Baudet schopt tegen de elite, klaagt over geheime contracten tussen de NAM en de Staat en verwijt de minister dat hij geen leiderschap toont in dit dossier. En hij eist een fundamentele verandering zodat Groningers hun schade vergoed krijgen. In al deze punten heeft hij volkomen gelijk. Spijtig is alleen dat zijn stemgedrag, waar je een politicus uiteindelijk op moet afrekenen, haaks staat op zijn mooie woorden. Hij praat Groningers naar de mond en wint volop zieltjes, maar als het op stemmen aankomt kiest hij steevast voor de NAM en EZ. Daar zijn genoeg voorbeelden van en het is belangrijk om het te weten.

Feiten versus gelul

Neem bijvoorbeeld de motie van Sandra Beckerman van de SP om de export van Gronings gas zo spoedig mogelijk omlaag te brengen. Dat is belangrijk omdat de leveringscontracten met het buitenland voor het Ministerie van Economische Zaken één van de belangrijkste excuses is om vooral volop door te gaan met de winning. Ondanks de bevingen en beloftes om de gaswinning terug te draaien, wordt er meer gas dan ooit geëxporteerd naar het buitenland. De motie van Beckerman roept de Staat op dat zo spoedig mogelijk omlaag te brengen. En terecht.

Het is een hele plausibele motie waar Groningen echt wat aan heeft, vinden bijna alle partijen. Maar dat deert Baudet niet. Het verminderen van de export is niet goed voor de schatkist en dat is ook voor Forum voor Democratie belangrijker dan de veiligheid van Groningen. Dat staat inderdaad haaks op alle mooie woorden van Baudet tijdens het gasdebat, maar feiten liegen niet. Feit is dat Baudet samen met Denk als enige tegen deze motie heeft gestemd. Waarom? Niemand weet het. Wat wel zeker is: deze stemming strookt totaal niet met zijn optreden tijdens het debat.

Baudet: niet afbouwen, maar winnen!

Voorbeeld twee gaat over de motie van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Henk Nijboer (PvdA), Frank Wassenberg (PvdD) en Dion Graus (PVV) waarin de regering wordt opgeroepen zo spoedig mogelijk een afbouwplan te maken voor de winning van gas in Nederland. Hele goede motie waar Groningen weer echt wat aan heeft, want minder winning betekent minder kans op bevingen en meer veiligheid. Maar ook dat boeit Baudet niet, blijkt uit zijn stemgedrag. Samen met de VVD, CDA, PVV en D66 hoont hij het voorstel weg. Groningers pleasen in het debat, maar kiezen voor de NAM.

Dat doet Baudet ook bij de motie over de toekomstvisie van EBN. EBN is het bedrijf van Economische Zaken dat de gaswinning regelt en daarin een cruciale rol speelt. Reden voor een aantal Kamerleden om tot een nieuwe toekomstvisie voor EBN te komen, waarin de afbouw van de gaswinning het uitgangspunt is. Heel goed, heeft Groningen weer wat aan. Maar helaas: Baudet vindt van niet en stemt samen met de regeringspartijen het voorstel naar de prullenbak. En zo kan ik nog wel even doorgaan met moties die ten gunste zijn van Groningen en die zijn weggebonjourd door FvD.

Motie Baudet

Wolf in schaapskleren

Baudet hamert de hele tijd op de schadevergoeding en de verantwoordelijkheid daarvoor. Hij eist transparantie. Dat heeft Groningen inderdaad nodig. Maar waar Stad en Ommeland nog veel meer baat bij hebben is bij veiligheid, en dat kan alleen als de winning omlaag gaat. Dat wil Baudet echter pertinent niet. Hij wil juist dat meer partijen naar gas mogen winnen in Nederland, zodat het een nog grotere spaghetti wordt. Kortom: Baudet lult als brugman om kiezers te trekken, maar met de gewonnen zieltjes helpt hij de NAM en EZ. Dat doet hij erg goed, dat moet ik hem nageven.

En dat is direct het grote gevaar. Hij doet dat zo geraffineerd dat mensen niet verder kijken dan naar de holle, en overigens goed klinkende, retoriek van Baudet. Maar hij is een wolf in schaapskleren, die pocht de redder van Groningen te zijn, maar in praktijk Stad en Ommeland overlevert aan de allesverslindende hebberigheid van Economische Zaken en de NAM.

Psst, hier meer afleiding: