Beloofde openheid gemeente Bedum is een farce

Bedum

De perswoordvoerder van gemeente Bedum op 24 februari naar aanleiding van de berichtgeving over CBS de Regenboog: “Het lijkt er op dat er zaken (en instanties) aan het kantelen zijn. Het is zo langzamerhand onontkoombaar dat er wordt doorgepakt en dat er open kaart wordt gespeeld. Dat verdienen de regio en zijn inwoners ook.”

“Open kaart, want dat verdienen de ouders en de regio,” ik herhaal de woorden nog keer omdat de belofte mijlenver bij de realiteit vandaan staat. Open kaart betekent de onderzoeken in de ether gooien, zodat iedereen, van ouders tot pers, de bevindingen kan checken. Open kaart betekent ook open communiceren over de bevindingen. Open kaart betekent dat je ook de harde noten uit rapporten transparant opbiecht. In praktijk gebeurt het tegenovergestelde.

Niets aan de hand of zorgwekkende situatie?

De bevindingen waarop gemeente en school baseren dat er geen acuut gevaar is, dat de school in beginsel veilig is en dat niemand weet wat er gebeurt bij zwaardere bevingen, zijn gestoeld op een rapport waarin staat: “Zorgwekkende situatie en instortingsgevaar bij zwaardere bevingen.” Heel wat anders dan wat de verantwoordelijken, ondanks de belofte voor openheid, communiceren.

Dat roept vragen op. Niet alleen bij mij. Ook bij RTVNoord, enkele landelijke media die op de zaak duiken en zelfs bij de Ommelander Courant, die zo klakkeloos de berichtgeving van de gemeente overneemt. Belangrijke vragen als: hoe kan de gemeente en school stellen dat het veilig is, terwijl er andere indicaties zijn?

Hoe kan een persbericht de deur uitgaan op basis van een via-via-gesprek? Waarom schuift de wethouder de verantwoordelijkheid voor zijn persbericht af naar de school? Hoe kan een persbericht over de krokusvakantie-inspectie door Vergnes de deur uitgaan, voordat het rapport binnen is?

Waarom?

Waarom stelt gemeente Bedum dat het veilig is, terwijl de wethouder onvoldoende kennis heeft om concrete veiligheidsvragen te beantwoorden? Waarom worden de rapporten niet geopenbaard? Waarop is de school getoetst en met in achtneming van welke bevingen? Welke bouwnorm is gehanteerd? Van welke PGA-waarde wordt uitgegaan? Waarom wordt beweerd dat er niets aan de hand is, terwijl vandaag bouwvakkers aan het werk zijn om de school met spoed te verstevigen?

Waarom rept de gemeente dat ze zo doortastend zijn, terwijl een blogger ze moet wakker schudden? Waarom gaat de gemeente akkoord met de onderzoeksconstructie waarin de pyromaan onderzoek doet naar zijn eigen brand? En vooral: waarom pakt niemand verantwoordelijkheid, maar wijzen ze allemaal naar elkaar?

De Regenboog wijst naar het overkoepelende orgaan als ik vraag naar het rapport. Het overkoepelende orgaan, VCPONG in Winsum, stuurt mij weer door naar de gemeente. Daar gaan ondertussen alle rolluiken op slot. De wethouder wil niet meer interviewen, schirftelijke vragen worden niet beantwoord en de gemeente zegt dat ze geen verantwoordelijkheid kan dragen voor een onderzoek waar ze zelf geen opdracht voor hebben gegeven.

Tegelijk neemt de wethouder wel de verantwoordelijkheid om inwoners en pers aan de hand van datzelfde onderzoek met valse woorden in slaap te sussen. De overkoepelende schooldirecteur, de opdrachtgever en eigenaar van het rapport, heeft zijn staf geïnstrueerd om mij niet door te verbinden. “Alle vragen zijn al beantwoord.”

Wat is er aan de hand in Bedum?

Onzin, er leven nog heel veel concrete vragen die niet worden beantwoord. Als je de vragen aan verantwoordelijken stelt, dan gaat de hoorn erop. Dan worden interviewafspraken op het laatste moment geannuleerd. Dan wordt de boodschapper in twijfel getrokken zodat het niet meer over de inhoud gaat.

Dit zaakje stinkt. Als bestuurders zo de colissen sluiten en alles doen om rapporten vooral niet te openbaren, als men de verantwoordelijkheid maar blijft afschuiven, als men kritische vragen vakkundig ontwijkt, dan is er meer aan de hand dan dat ze communiceren.

Ondertussen stroomt de mailbox vol met vragen van ouders, die ze al maanden aan de gemeente en het schoolbestuur stellen, maar waar ze geen antwoord op krijgen.

Door: Willem Groeneveld

Psst, hier meer afleiding: