Buren in actie: “Joshua Camera koopt Heerenhuis, sloopt interieur en verminkt historische gevel”

Heerenhuis

Het Heerenhuis aan de Spilsluizen is een icoon. Een monument, hoewel het niet die officiële status heeft. En dat maakt volgens buren de weg vrij voor investeerder Joshua Camera om het pand om te bouwen tot appartementencomplex. De vraag is of dat überhaupt past zonder grove aanpassingen van het pand. Afgaande de recent ingediende omgevingsvergunning wordt dat een moeilijk verhaal en daar balen omwonenden van. Zij zijn daarom een flyeractie begonnen om de plannen tegen te houden.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt Joshua op 8 mei 2020 het Heerenhuis, opgedeeld in twee kadastrale objecten, in totaal voor 2,5 miljoen euro heeft gekocht. De transactie werd gedaan door zijn Stichting Levest en de commanditaire vennootschap Jovest, ook eigendom van Joshua. Twee maanden na de aankoop schuift Joshua het pand door naar Stichting Valquest uit Stad. Deze stichting is van Jaqcues van den Berg. Een goede relatie van Joshua, melden meerdere ingewijden die uit vrees voor de vastgoedmagnaat anoniem willen blijven.

Omgevingsvergunning

Het plan is om meerdere appartementen te realiseren in het markante pand, zoemt al snel rond in het Groninger vastgoedwereldje. Daarvoor is een grondige verbouwing nodig. Sterker: een deel van het gebouw moet tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw met verdiepingen achter het voorhuis, luidt de vrees. Anders zou het onmogelijk zijn om conform het bouwbesluit daar de gewenste woningen in te realiseren.

Al maanden proberen we de concrete plannen te achterhalen, tot nu tevergeefs. Er is namelijk tot eind januari geen omgevingsvergunning ingediend met daarin het voornemen om het markante horecapand deels te slopen en om te bouwen tot een appartementencomplex. Maar inmiddels is dat wel gebeurd.

Nog een maand

Op 27 januari is de omgevingsvergunning voor Splilsluizen 9 ingediend. In het schrijven worden de plannen beknopt toegelicht: “Veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (waaronder o.a. dakkapellen worden gerealiseerd).”

Meer informatie is er niet. Dat komt volgens de gemeente omdat de achterliggende documenten ontbreken waardoor het niet duidelijk en inzichtelijk is wat de plannen exact zijn. Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft de eigenaar nog een kleine maand om de achterliggende documenten alsnog in te leveren. “Daarna verstrijkt de termijn.”

Flyer huis aan huis verspreid

Uit de informatie die wel is ingediend, blijkt dat het aangezicht van het historische pand, dat rond 1643 is gebouwd, gaat veranderen. Daar hebben omwonenden inmiddels ook lucht van gekregen. Reden om in verweer te komen tegen de plannen en anderen, middels een huis aan huis verspreide flyer, op te roepen om protest in te dienen tegen de plannen.

Jacques van Stichting Valquest, op papier eigenaar van het pand, zegt dat alle documenten tijdig worden toegezonden. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente de vergunning verleent. De aanpassingen komen de woonkwaliteit namelijk ten goede.”


Psst, hier meer afleiding: