Curated By: het lab van Simplon

Simplon

Simplon start in 2015 een pilot project genaamd Curated by. Dit is een samenwerking met Johanz Westerman, docent Academie voor Popcultuur – Hanzehogeschool.

Het uitgangspunt van “Curated by” is dat frisse, nieuwe initiatieven worden opgepikt en ontwikkeld tot mooie, actuele en eigentijdse events. Hierbij staat niet alleen talentontwikkeling centraal, maar is ‘empowerment’ de rode draad; het ondersteunen van nog niet uitontwikkelde ‘bottum-up’ initiatieven.

Curated By: leren vissen i.p.v. een vis geven

“We willen mensen leren vissen, in plaats van ze een vis geven,” omschrijft Johan Westerman ‘Curated by’. “De bedoeling is dat mensen, of verenigingen, die rondlopen met een tof, popcultuurgerelateerd idee voor een evenemen, bij ons aankloppen en wij ze helpen met het uitwerken van het idee. Want er zijn zoveel toffe ideeën, het is zonde als die blijven liggen.”

Simplon zal het platform zijn dat een portal, een netwerk hub aanbiedt. Artistiek interessante plannen, van mensen uit Groningen, worden ondersteunt en er wordt hulp geboden deze uit te uitvoeren. “Wij gaan mensen leren hun eigen evenementen op te zetten. Wij ondersteunen hen hoe ze zelf daarbij hun eigen programma kunnen cureren, en – in Simplon of elders – kunnen uitvoeren,” aldus Johan.

Goede ideeën verdienen een ‘follow up’

“Er wordt gekozen uit wat er aangedragen wordt vanuit de samenleving en/of de popcultuur. We ondersteunen jonge mensen en jonge ideeën, met het doel die beter te willen maken en het tot een event van formaat te ontwikkelen. Dit kan in Simplon of op een andere locatie gepresenteerd worden.”

“Wij constateren dat het vaak bij een goed, eenmalig idee blijft en er bijna geen sprake is van een ‘follow-up’. Voor additionele financiering heeft men vaak een te grote afstand tot overheid en fondsen,” vertelt Johan.

Het project “Curated by” moet mensen daarom helpen hun weg te vinden en biedt een regisseur, een coach, een docent die waarborgen dat de initiatieven van de grond komen en deze kan klaarstomen naar een presentatie, waarin de ‘art of party’ voor 100 % wordt benut.

Voor de ontwikkeling van dit bijzondere pilotproject is ondersteuning gevraagd bij de Kunstraad.

Psst, hier meer afleiding: