Deze GGD-arts buigt zich over jullie uitspraken en beweringen over de corona-vaccinaties

Er zijn nu 687.000 Groningers gevaccineerd en dat aantal moet omhoog.

Het was je wellicht al eens opgevallen (ghehe), maar we schrijven nog wel eens over corona en vaccineren. Vinden we belangrijk. Als we zulke artikelen posten, lezen we veel verschillende beweringen en uitspraken over het coronavaccin in onze Facebook-comments, waardoor we kunnen voorstellen dat je door de bomen ’t bos niet meer ziet. Wat is nou waar, en wat is niet waar? Wat zijn de feiten, wat zijn de fabels? We verzamelden jullie uitspraken over vaccineren, en legden ze voor aan een GGD-arts (vanwege veiligheidsoverwegingen laten we haar naam achterwege).

“Ik laat me niet vaccineren, want de vaccins zijn veel te snel ontwikkeld en kunnen daarom nooit veilig zijn.”

Voordat medicijnen op de markt worden gebracht, moet wetenschappelijk worden aangetoond dat ze veilig en effectief zijn. Dat geldt logischerwijs ook voor de coronavaccins. En nee, ondanks dat dit proces moest worden versneld, zijn er geen stappen overgeslagen. Verschillende manieren en factoren maakten het mogelijk dit proces te versnellen.

Dat kon bijvoorbeeld door gebruik te maken van kennis en bestaande vaccintechnieken die ook werden toegepast bij de uitbraak van SARS en MERS, twee andere typen coronavirussen. Maar ook door alle fasen simpelweg snel en effectief achter elkaar te plaatsen. Wat ook meespeelt is dat er door de pandemie veel geld beschikbaar kwam vanuit overheden, instanties en filantropen, ten gunste van een spoedige vaccinontwikkeling.

“Ik laat me niet vaccineren, want de vaccins zitten nog in de testfase.

De coronavaccins die momenteel worden gebruikt zijn allemaal goedgekeurd en zijn dus níet experimenteel. Ze zijn uitgebreid onderzocht in grote studies en getest op tienduizenden proefpersonen. Uit die onderzoeken bleek dat de vaccins effectief zijn, en dat de werkzaamheid opweegt tegen eventuele bijwerkingen.

“Het heeft geen zin om me te laten vaccineren, want ook als je gevaccineerd bent kun je het virus dragen (zelfs ziek worden) en verspreiden.

Dat kan inderdaad. Geen enkel vaccin biedt 100% bescherming, en dat geldt ook voor het vaccin tegen het coronavirus. Maar de kans dat dit gebeurt is wel vele malen kleiner. Door vaccinatie train je je lichaam om het coronavirus snel te bestrijden als je er mee in aanraking komt. Je kunt dus nog wel besmet raken als je in contact komt met het coronavirus, maar na vaccinatie is je lichaam zo getraind dat het in staat is het virus sneller op te ruimen waardoor je minder ernstig ziek wordt dan zonder vaccin. Daarnaast ben je ook minder besmettelijk voor anderen als je gevaccineerd bent. Uit een onderzoek onder huisgenoten van volledig gevaccineerde personen, bleek dat zij 71% minder vaak werden besmet.

“Ik laat me niet vaccineren, want er is nog niks bekend over de langetermijneffecten van het vaccin.

Hoewel langetermijneffecten niet geheel uit te sluiten zijn, simpelweg omdat de vaccins nog
niet zo lang bestaan, is de kans op langetermijnbijwerkingen van coronavaccins erg klein. Dit
komt omdat het vaccin binnen vier tot zes weken alweer uit het lichaam verdwijnt.

Als er bijwerkingen optreden, dan verschijnen die meestal binnen de eerste weken na vaccinatie, als je afweersysteem aan het werk wordt gezet door het vaccin. Die reacties zijn veelal bekende bijwerkingen, die ook bij andere vaccins kunnen optreden.

“Ik laat me niet vaccineren, want het is al helemaal niet meer nodig: 85% van de bevolking is al gevaccineerd.”

Dit klopt niet, de landelijke vaccinatiegraad van de populatie twaalf jaar en ouder ligt momenteel op 80%. Dat is helaas nog te weinig, want een gelijkmatige vaccinatiegraad onder de bevolking is van groot belang om grote uitbraken te voorkomen. Zolang de vaccinatiegraad onder bepaalde groepen in de samenleving achterblijft, kunnen zulke uitbraken wel ontstaan met risico op verspreiding.

De meest recente corona-cijfers van de GGD Groningen.

“Ik laat me niet vaccineren, want het houdt toch nooit op: eerst hadden ze het over één prik, toen twee en nu hebben ze het ook al over een derde prik.”

De coronavaccins Pfizer, Moderna en Astrazeneca bestaan standaard uit twee prikken, alleen het
Janssen vaccin bestaat uit één prik. Op advies van de Gezondheidsraad komen momenteel alleen
patiënten met een ernstige afweerstoornis in aanmerking voor een derde vaccinatie, omdat deze
selecte groep door hun afweerstoornis minder immuniteit opbouwt na twee vaccinaties dan de
rest van de bevolking.

De effectiviteit van de coronavaccins wordt voortdurend in de gaten gehouden. Pas als er in
Nederland sprake is van een ‘dalende trend’ in bescherming, zou een boostervaccinatie nodig
zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een toename van ziekenhuisopname en overlijden
door corona onder gevaccineerde mensen. Hier is momenteel geen sprake van, waardoor een
booster voor de hele bevolking nu niet nodig is.

“Ik laat me niet vaccineren, want ik ben zwanger en ze weten niet wat voor effect het vaccin
op (ongeboren)baby’s heeft.”

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie adviseert om je juist wél te laten vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) tijdens de zwangerschap. Daarbij baseren ze zich onder andere op een groot Amerikaans onderzoek. Daar zijn meer dan 100.000 zwangeren gevaccineerd met zo’n mRNA vaccin. Bij deze zwangere vrouwen werden dezelfde bijwerkingen gezien als bij andere personen. Op basis van het werkingsmechanisme van de vaccins en de verkregen onderzoeksresultaten bestaan er geen redenen om aan te nemen dat de coronavaccins schadelijk zijn voor de zwangerschap/ (ongeboren) baby’s.

Wel is het zo dat zwangeren een hoger risico hebben op een ernstig ziektebeloop door corona
ten opzichte van niet zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd. Dit absolute risico op het
ontwikkelen van een ernstig en kritiek ziektebeeld blijft gelukkig heel klein. Van de honderd
zwangeren met corona zien we dat vier vrouwen op de intensive care belanden. Dit risico is drie keer zo hoog ten opzichte van niet zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd.

Daarnaast beschermt een gevaccineerde zwangere vrouw haar kind doordat ze antistoffen
aanmaakt die via de placenta bij het kind terechtkomen.

“Ik laat me niet vaccineren, want ik wil graag zwanger raken/kinderen krijgen en ze weten niet of het vaccin invloed heeft op je vruchtbaarheid.”

De coronavaccins hebben geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen of vrouwen. Het
gerucht gaat dat coronavaccins een anti-zwangerschapshormoon bevatten. Dit is fake news.

“Ik laat mijn kind niet vaccineren, want ze weten nog niet of het vaccin gevolgen heeft voor
kinderen.”

De mRNA vaccins, Pfizer en Moderna, zijn internationaal goedgekeurd voor jongeren vanaf twaalf
jaar. In meerdere studies waar meer dan 2000, dan wel 3000 jongeren aan hebben deelgenomen
blijkt dat de mRNA vaccins even effectief zijn en goed beschermen als bij volwassenen. Net als
andere vaccins kunnen er bijwerkingen optreden direct na de prik als je afweersysteem aan het
werk wordt gezet. Deze klachten zijn kortdurend aanwezig en treden vaker op na de tweede
vaccinatie.

“Ik laat mijn kind niet vaccineren, want uit onderzoek blijkt dat dit geen enkele zin heeft:
kinderen jonger dan 18 jaar krijgen namelijk amper tot geen corona en ze gaan er zéker niet
dood aan, als ze het al krijgen.”

In verreweg de meeste gevallen verloopt een corona-infectie bij kinderen mild, met klachten
zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts. Helaas is een corona-infectie bij kinderen niet altijd
onschuldig. Soms verloopt een corona-infectie ernstiger, waarbij een ziekenhuisopname
noodzakelijk is. De helft van de kinderen die opgenomen zijn geweest door corona, zijn gezonde
kinderen zonder onderliggende ziekten. Een complicatie die kan optreden door een corona-infectie bij kinderen/jongeren is een ernstige ontstekingsreactie waarbij meerdere
orgaansystemen betrokken zijn. Deze levensbedreigende complicatie is in een Nederlandse
studie vastgesteld bij 83 kinderen en jongeren. Verder kunnen kinderen en adolescenten, net als volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen na een corona-infectie.

“Ik laat mij niet vaccineren, want ik heb al corona gehad en dan hoeft het niet meer.”

Na besmetting met het coronavirus gaan we er vanuit dat je de eerste zes maanden beschermd
bent tegen een nieuwe infectie. Hoelang je precies beschermd bent tegen het coronavirus is nog
niet bekend. Om je beter te beschermen tegen een herbesmetting adviseren we je om je wel te
laten vaccineren. In dit geval volstaat één prik. Er moet dan minimaal acht weken tussen het
begin van de coronaklachten en de coronavaccinatie zitten.

Het aantal vaccinaties in de provincie

In Groningen (provincie) zijn inmiddels 687.000 mensen gevaccineerd. Daarvan heeft 81% één prik gehaald, en 79% is volledig gevaccineerd. Dat percentage moet omhoog, zegt de GGD. Wie nog een prik wil halen, kan dat doen bij alle vaccinatielocaties. Daar is ook altijd iemand aanwezig om vragen te beantwoorden. Check de website van GGD Groningen voor meer info.

Psst, hier meer afleiding: