Drooglegging Plantsoen: alleen CU steunt de burgemeester, de rest niet

tips

De drooglegging van het Noorderplantsoen zorgt voor veel onvrede in Stad en op social media. Maar ook op het stadhuis wordt het besluit van de burgemeester met argusogen bekeken. Sterker: er is geen fractie in de raad het volledig eens met de burgervader.

Het besluit om het alcoholverbod vanaf 1 juli te handhaven in het Noorderplantsoen valt onder de noemer veiligheid en openbare orde. Om te checken hoe alle partijen in de Groninger raad tegen het besluit aankijken, doen we een bel-, en app-rondje langs alle leden die zitting hebben in de commissie Financiën en Veiligheid.

GroenLinks

Te beginnen met de grootste partij in de Groninger raad: GroenLinks. Aan de lijn hangt Mirjam Wijnja, de fractievoorzitster. Ze onderstreept direct dat er een groot probleem met overlast is in het Noorderplantsoen. “Het gaat om meer dan een klein groepje raddraaiers. En daar moet wat aan gedaan worden.” Tegelijk vindt ze een generiek alcoholverbod een veel te zwaar middel. “Liever zou ik zien dat er bijvoorbeeld na een bepaalde tijd geen alcohol meer mag worden gedronken, of in bepaalde gebieden. Een algeheel verbod gaat in ieder geval te ver, en ik denk ook wel dat de burgemeester daarop terugkomt. We komen er vast samen wel uit. Uiteindelijk is het denk ik belangrijk dat we met alle gebruikers en omwonenden in overleg gaan en tot een middenweg komen.”

Partij van de Arbeid

Maarten van der Laan waakt namens de PvdA over de veiligheid en openbare orde in Stad. De jonge politicus onderstreept ook dat er een overlastprobleem is in het Noorderplantsoen. Maar vraagt zich af hoe geconcentreerd dat is. “Ik wil van de burgemeester graag weten wat de overlast precies is en door welke groep die wordt veroorzaakt. De overlast moet worden aangepakt, maar wij vragen ons af of dit de juiste manier is. Maar om dat te beoordelen heb ik meer informatie nodig. Vooralsnog geldt voor mij dat we de bruisende stad die Groningen is moeten koesteren en daar hoort de gezelligheid van wat eten en drinken in het Plantsoen bij.”

D66

Zijn collega Berndt Benjamins van D66 denkt er ongeveer net zo over. “Het is een duivels dilemma. Er zijn oprecht veel omwonenden die continue overlast ervaren. Maar er zijn ook legio mensen die zich wel netjes aan de regels van fatsoen houden.”

SP

Jimmy Dijk, frontman van de SP in Stad, vindt het besluit van Schuiling ook veel te draconisch. “Het is een feit dat het erg druk is in het Noorderplantsoen en dat er overlast is. Maar volgens mij mag openbare dronkenschap nu al niet. Handhaaf daar dan op, in plaats van een generiek verbod instellen. Nu leiden heel veel goeden onder een kleine groep kwaden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wat ons betreft moet het gewoon mogelijk zijn om met een biertje en chipje in het plantsoen te zitten, mits de rommel wordt opgeruimd en het niet voor lawaaioverlast zorgt. Als dat wel gebeurt, moeten de veroorzakers aangepakt worden in plaats een geheelverbod. Met dit te rigoureuze besluit werkt de burgemeester alleen maar mensen tegen zich in het harnas.”

VVD

Ook de VVD, de partij van Schuiling, laat bij monde van Ietje Jacobs-Setz weten dat de burgemeester in hun ogen een te harde lijn volgt. “Er moet wat gebeuren in het Noorerplantsoen, want de overlast is er en die is ernstig. Maar wij kiezen lieven voor de middenvariant. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan plekken in het park waar je het wel en niet gedoogd. Of aan een tijdslot, dat het na een bepaalde tijd verboden wordt om alcohol te drinken in het plantsoen.”

ChristenUnie

De ChristenUnie is de enige partij die zich volledig achter Schuiling schaart. Het woord is aan fractievoorzitter Gerben Brandsema: “Ik snap dat dit niet voor iedereen een fijn signaal is. De meeste mensen die op een normale manier biertje drinken, worden benadeeld. Maar ik snap de burgemeester. De klachten zijn er. Er is overlast. Alcohol drinken op straat is al per definitie verboden. De keuze in deze lastige spagaat is nu gevallen op de gehele handhaving. Dat betekent ook dat een grote welwillende groep de dupe is. Daarom hoop ik dat goed wordt bekeken of dit juiste middel is. Maar ik heb het idee dat de burgemeester dat voldoende helder heeft.”

Partij voor de Dieren

Ook de Partij van de Dieren vindt dat een biertje in het openbaar moet kunnen. Maar, zo laat raadslid Wesley Pechler weten: “Een biertje in het openbaar moet zeker kunnen! Maar in het Noorderplantsoen zien we al jarenlang dat de druk op de beschikbare ruimte te groot is, dat iedereen met warm weer naar het plantsoen vliegt, wat voor omwonenden en de parkbewoners zelf (de dieren) voor veel overlast en zwerfvuil zorgt. De directe aanleiding voor deze maatregelen is nu wellicht een harde kern van overlastgevers, slechts 10-30 personen, waar ook anders op gehandhaafd zou kunnen worden. Maar daarnaast lijkt ons deze zeer lokale handhaving van het alcoholverbod een mooi spreidingsinstrument: mensen zullen nu vast wél meer naar bijvoorbeeld het Stadspark, Pioenpark, Park Selwerd, of Kardinge gaan.”

CDA

Bij het CDA in Stad zwaait René Bolle met de scepter. René vindt dat overlastgevende groepen keihard moeten worden aangepakt. Dat kan volgens hem al op basis van de algemene plaatselijke verordening. Hij is tegenstander van het generieke verbod. “Het bier wordt nooit zou koud gedronken als het geserveerd wordt, keihard iedereen beboeten in het Noorderplantsoen die een biertje drinkt is onhaalbaar en ook niet nodig. Maar het is wel nodig om de overlast aan te pakken, ook van zwerfafval wat achtergelaten wordt en dat gaat nu wat aan gebeuren en daar zijn we groot voorstander van.”

100% Groningen

Marjet Woldhuis, de fractievoorzitter van 100% Groningen, is duidelijk. Volgens haar gaat de burgemeester volledig de mist in met het besluit. “Heel veel mensen die verantwoordelijk met een biertje omgaan worden nu gestraft omdat een kleine groep overlast geeft. Dat kan toch niet? Waar moet de student of Stadjer die geen tuin of balkon heeft in de zomer zitten? Niet iedereen heeft het geld om op het terras te zitten. Daarnaast is juist in deze tijd, waarin de samenleving een beetje loskomt, een hard gelag om ook deze vrijheid af te pakken. Met dit besluit haalt de burgemeester de ziel uit het Noorderplantsoen, terwijl er volgens ons genoeg andere mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken. Daarbij komt ook nog eens dat dit besluit ons zonder ruggespraak door de strot wordt gedrukt.”

Stadspartij

Amrut Sijbolts is fractievoorzitter van de Stadspartij. Ook hij vindt het generieke verbod op alcohol veel te ver gaan. “De overlastveroorzakers moeten worden aangepakt. Maar de goeden mogen daar niet onder leiden, dat gaat nu wel gebeuren. Wij zien dan liever dat het verbod in bepaalde gebieden geldt of na een bepaalde tijd. Als we hierover mogen stemmen, stemmen wij in ieder geval tegen.”

Student en Stad

De studentenpartij van Stad is natuurlijk tegen de drooglegging. Het zijn immers vooral studenten die gebruikmaken van het heilige gras. Marten: “Groningen is altijd een vrije stad geweest, dat moet zo blijven. Het intrekken van het gedoogbeleid op alcohol in het Noorderplantsoen past daar niet bij, en zeker niet in tijden waarin mensen eindelijk weer kunnen en mogen ontspannen. Iedereen moet kunnen genieten van het Noorderplantsoen, zowel bezoekers als omwonenden, en zowel Stadjers als studenten. Je moet rekening met elkaar houden en daar moeten we op inzetten. Dat doe je echter niet door een alcoholverbod, maar bijvoorbeeld door een gebiedsverbod voor de nu bekende onruststokers en actief in te grijpen bij nieuwe overlastgevers.”

Partij van de Vrijheid

Ton van Kesteren, niet altijd de grootste fan van Sikkom, is fractievoorzitter van vrijheidspartij in Groningen. En hij is net als de meesten van zijn collega’s tegen het besluit van Schuiling. “De vrijheid van vele Stadjers die op een normale manier een biertje drinken in het Noordeplantsoen wordt hiermee beperkt. Daar zijn wij tegen. De overlastveroorzakers moeten worden aangepakt, de welwillende mensen moeten in vrijheid in het park een biertje kunnen drinken.”

Psst, hier meer afleiding: