Eem wat misleidende memes en valse voorstellingen over stikstof en CO2 ontkrachten en duiden

Bovenstaande plaatjes worden de laatste dagen volop gedeeld op social media. Maar ze zijn op zijn minst nogal misleidend en vormen een veel te simpele weergave van een enorm complex stikstof-probleem. Sta ons toe dat uit te leggen.

Ten eerste is het te simpel. Het gaat niet om een auto versus een koe. Het gaat überhaupt niet om auto’s versus koeien. Maar als die vergelijking toch moet worden getrokken (ook al zijn het appels en peren) kan beter gesteld worden: ‘Sluit je je liever op in een garage met draaiende motor of een gevulde mestsilo waarvan de deksel dicht is?

116 miljoen stukk’n vee versus negen miljoen auto’s

Dan wordt het een ander antwoord waarschijnlijk, want dan wordt het kiezen tussen linkerarm of rechterarm amputeren. Maar die vergelijking doet wel meer recht aan de waarheid. Er zijn immers negen miljoen auto’s in Nederland tegenover 116 miljoen kippen, varkens, geiten en koeien, die allemaal als een malle poepen en pissen. Tegenover elke auto staan dus bakken vol stront en daar gaat het juist om. Niet om een koe, maar om de ontlasting van die 116 miljoen dieren.

Daarnaast zijn de memes misleidend of misschien zelfs ronduit vals. Auto’s, vliegtuigen en industrie verbranden olie, gas, of steenkolen en stoten vooral veel Co2 en fijnstof uit. Geen fijn goedje. Giftig in te hoge doseringen, daarom niet handig om jezelf op te sluiten met een draaiende auto. En er moet nodig gedaan worden aan de uitstoot van CO2, want de aarde warmt er in rap tempo en gevaarlijk van op.

Artikel gaat verder onder de foto

Stikstof versus CO2

Er moet ook wat gedaan worden aan de stikstofuitstoot, een compleet ander goedje. Dat wordt vooral uitgestoten door onze enorme veestapel. Nog specifieker: het zit in de stront en pis van al die miljoenen koeien, varkens, geiten en kippen. En van stikstof wordt de natuur monotoon, omdat enkele planten erg goed gaan op te veel stikstof en de rest wegdrukken. Zeg maar dahaaaag tegen de biodiversiteit, met als gevolg dat insecten uitsterven en de cirkel van het leven in gevaar komt. Daar moet ook wat aan gebeuren voordat alle insecten dood zijn in Nederland. Net zoals er wat moet gebeuren aan de opwarming van de aarde.

Maar het zijn wel twee verschillende thema’s, twee verschillende gevaren, twee verschillende stoffen, die veel te vaak op een grote hoop worden gegooid. Niet alleen met bovenstaande memes, vaak wordt ook het argument aangehaald dat de luchtverontreiniging tijdens corona een stuk minder was, terwijl de boeren gewoon doorgingen en verkeer en fabrieken veel stiller waren. Dat klopt, maar dat gaat wederom om Co2 en fijnstof. De stikstofuitstoot bleef nagenoeg gelijk.

Gevolg van de desinformatie dat de discussie veelal gevoerd wordt op de verkeerde gronden en valse aannames. Dat komt de zuiverheid van het gesprek en de complexiteit van beide grote problemen niet ten goede.

Niet alle boeren verdwijnen

Daarnaast is het niet zo dat alle koeien uit Nederland moeten verdwijnen. Het gaat vooral om een aantal veehouders in de buurt van kwetsbare natuur. Dus om dat laatste plaatje eerlijk te maken, zou daar een afbeelding moeten staan van een enorme varkensflat, kippen- of koeienschuur, niet van een moederkoe en haar kalf. Des temeer omdat een kalf doorgaans al na een dag wordt weggehaald bij de moeder. Ook het middelste plaatje is misleidend, want dat gaat over de uitstoot van CO2 en fijnstof, niet over stikstof.

Laat allemaal onverlet dat het zuur is voor de boeren. Die zijn vaak met perverse prikkels gedwongen tot schaalvergroting door banken, de vrije markt en banken. En nu krijgen ze de deksel ongenadig hard op de neus. Dat is bijzonder treurig, maar is geen vrijbrief om niet in te grijpen. Sterker: de politiek weet dit al tientallen jaren en juist de boerenpartijen zoals CDA en VVD hebben dit al veel te lang voor zich uitgeschoven waardoor het stikstofprobleem nu ontploft.

Dit doet stikstof met de natuur

Psst, hier meer afleiding: