Eng: filosofen van de RUG willen komst Prof. Paul Cliteur (FvD) blokkeren

‘Alle hens aan dek, d’r komt iemand spreken met wie we het fundamenteel oneens zijn. Weigeren die gast.’ Zowel filosofiedocenten als -studenten proberen de komst van Professor Paul Cliteur tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie te voorkomen. En dat is natuurlijk behoorlijk hypocriet.

Eerst eem wat context: 5 april is de Groninger Nacht van de Filosofie. Een evenement dat georganiseerd wordt door Studium Generale, onderdeel van de RUG en vaker initiatiefnemer van lezingen en workshops en zo.

Studium Generale heeft zo’n vijfentwintig sprekers uitgenodigd voor komende editie. Thema: ‘Ik stuntel dus ik ben.’ Het brede scala aan redenaars gaat dan vanuit allerlei perspectieven de stuntelende mens proberen te verklaren. In al haar falende facetten. Interessante materie, dat sowieso.

Paul Cliteur

Maar goed: wie nodig je daarvoor uit? Jannah Loontjens, de Nederlands-Deense schrijfster. Gumbbah, bekend cartoonist van de Volkskrant. En… Paul Cliteur, rechtsgeleerde, filosoof, voormalig lijstduwer van de Partij voor de Dieren. En oh ja: momenteel betrokken bij Forum voor Democratie en schrijver van een boek over religieus terrorisme.

Nou, die laatste twee schieten in het verkeerde keelgat van Martin Lenz, hoofd van de vakgroep Geschiedenis van de Filosofie. Die noemt Cliteur onder andere een propagandist. En zo’n vent een podium bieden, zou zijn standpunten alleen maar rechtvaardigen. Kortom: vooral niet laten spreken tijdens de Nacht van de Filosofie.¹

Intellectuele vrijheid

En dat lieve mensen, is eng. Want oneens met Cliteur? Prima. Maar hem proberen de mond te snoeren? Pure censuur. Dat je controversieel bent, wil niet zeggen dat je een gevaar bent. Bovendien suggereert het dat de bezoekers van de Nacht manipuleerbare schapen zijn die je elke willekeurige kolder door de strot kunt duwen. Onzin.

Ook het feit dat mensen van de vakgroep Filosofie hiermee komen is hypocriet. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachten, het zijn toch belangrijke pijlers van een vakgebied waarbij het essentieel is vrijuit te kunnen denken. Grenzen verkennen. Om dit vervolgens te delen met de wereld en in discussie te treden met volk dat zwaar twijfelt aan je bevindingen. Het hoort er allemaal bij.

Domste wat de RUG kan doen

Als je daarbij een selectie gaat maken op basis van wat je zelf gangbaar vindt, kun je de hele vakgroep wel opdoeken. Oproepen tot geweld en aanzetten tot haat, daar ligt de grens. Arbitrair, dat zeker. Maar Cliteur voor minder weren, is wat mij betreft een uiterst stupide zet als Universiteit.

Intellectuele vrijheid en diversiteit lijkt overigens ook voor Studium Generale reden te zijn om niks met de klachten te doen. Thank god. Programmeur Guus Termeer: “Het is belangrijk om mensen de kans te geven een vrije discussie te voeren.”

Zoals Evelyn Beatrice Hall ooit zei: “Ik ben het voor geen woord eens met wat u zegt, maar ik zal me tot mijn dood inzetten voor uw recht om het te zeggen.”

  1. Noot van de redactie: deze zin is later aangepast en komt meer in de buurt van de oorspronkelijke Engelse tekst van Lenz. Eerder stond er: ‘En zo’n vent een podium bieden, zou gelijkstaan aan het ondersteunen van zijn controversiële standpunten. Kortom: weigeren, die gast.’
Psst, hier meer afleiding: