FvD Grunn maakt week na verkiezingen het programma en lult over betaalbaar wonen en bevings
Soms lijkt de waarheid absurder dan De Speld kan bedenken. Zoals de entree van Forum van Democratie in de Groningse Provinciale Staten, die is zo bizar dat realiteit bijkans fictie overstijgt. Met vijf zetels is de partij de grote winnaar. En dat op basis van een leeg verkiezingsprogramma en de belofte dat de gasbel helemaal leeg gaat.

Een week na de verkiezing vertelt fractievoorzitter Bart van der Werf dat ze nu beginnen met het opstellen van het programma voor Groningen. “We moeten het even goed bekijken, daar kan ik nu nog niet strikt antwoord op geven.” Jep, alsof de kiezer FvD een blanco cheque heeft gegeven. Hoewel blanco, er zijn wel een aantal speerpunten. Die komen terug in het programma dat misschien een maand na de verkiezing gepresenteerd wordt. En het waren hangijzers voor het FvD tijdens de campagne.

Betaalbaar wonen? Ammehoela!

Een van die thema’s is wonen. “Betaalbare huisvesting vinden we erg belangrijk”, zegt Bart in de microfoon van OOGTV. Klinkt heel mooi, want daar moet ook wat aan gedaan worden. Zeker in Stad is er sprake van krapte waardoor prijzen voor zowel huren als kopen de pan uit rijzen. Maar wie de moties in de Tweede Kamer checkt, komt maar tot één conclusie: Forum voor Democratie komt niet op voor de huurder. Dat blijkt uit een hele rits stemmingen over de positie van de huurder.

FvD wil woningcoöperaties en gemeenten niet verplichten om een minimaal percentage aan sociale huurwoningen te realiseren in nieuwbouwplannen. Verder stemde de partij tegen het verhogen van de inkomensgrens bij woningbouwcoöperaties. Forum was ook tegen de motie waarin gemeentes verplicht werden om grond tegen normale prijzen te verkopen aan woningbouwvereniging in plaats van tegen woekerprijzen aan particuliere investeerders. Voorts stemde FvD tegen een uitzondering in ATAD (belastingwet voor multinationals die door een weeffout ook geldt voor coöperaties) maken voor woningbouwverenigingen, wat 300 miljoen euro op jaarbasis scheelt dat niet in sociale huurwoningen gestoken kan worden. Zo kan ik wel eem doorgaan.

Hiddema en huisjesmelkers

Wat ook bijzonder is: begin 2018 hebben wij Hiddema geïnterviewd over de situatie in Groningen met de vele misstanden in de verhuursector. Hij werd bijkans woest en stelde voor dat hij met een busje naar Stad zou rijden om te procederen voor die arme studenten. Eind maart is er een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp, mede naar aanleiding van al onze publicaties. Tijdens dat debat worden meerdere goede moties ingediend om de macht van huisjesmelkers in te perken.

Maar veel van die moties hebben geen meerderheid gehaald. Mede omdat FvD, ondanks de straffe woorden van Hiddema, verstek laat gaan. “We moesten flyeren in Amsterdam.” Dus ook hier weer grootse woorden voor de bühne, maar als het er echt toe doet, als FvD echt het verschil kan maken in de Tweede Kamer, zijn ze er niet.

Het tweede speerpunt waar Bart wel wat over kan zeggen is de gaswinning. Als het aan de FvD-fractie in de provincie ligt, gaat dat gewoon door. Het kabinet wil de winning afbouwen richting nul in 2030, maar dat hoeft van FvD niet. Bart houdt wel een slag om de arm in het interview met OOG. Zo zegt hij dat het wel veilig moet gebeuren en dat de opbrengsten terug moeten vloeien naar Groningen. Dat laatste klinkt goed, maar is letterlijk een sigaar uit eigen doos. Of een zakje geld uit eigen schatkist.

Meer winnen dan veilig is

“Er zit een enorme bodemschat in de grond. Het is zonde om die te laten liggen. De baten moeten absoluut terug naar Groningen. Dan wordt het draagvlak ook beter onder Groningers. Op het moment dat we dat gecontroleerd en op een veilige manier kunnen, dan zijn we helemaal voor. Maar als het problemen oplevert en het wordt moeilijk, dan moeten we kijken naar een alternatief”, legt Bart aan OOG uit. Met deze opmerkingen zijn een aantal dingen behoorlijk mis.

Ten eerste kan de winning niet volledig veilig, dat is een utopie. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen, het belangrijkste onafhankelijke adviesorgaan voor veilige winning van delfstoffen in Nederland, is twaalf miljard kuub gas winnen per jaar het absolute maximum. Daarboven wordt het gevaar voor de bevolking te groot. Dat levert naar verwachting van de wetenschappers meer en zwaardere bevings op dan menig pand in de regio kan hebben met instortings tot gevolg.

Woorden versus daden

Ten tweede zegt Bart wel dat het veilig moet en anders niet. Uit stemmingen in de Tweede Kamer blijkt wederom weer een ander verhaal. Forum stemt namelijk tegen elke motie of wet die pleit voor het indammen van de gaswinning. Ook de export naar het buitenland hoeft wat FvD niet aan banden te worden gelegd. En de keiharde veilige grens van twaalf miljard kuub is voor het FvD ook niet heilig, blijkt uit de stemmingen. Sterker: geld gaat voor mensenlevens, is de tendens.

De schadevergoeding waar FvD over rept is een wassen neus. Er is al voor 250 miljard euro uit de Groningse grond gehaald. Dat is grosso modo allemaal geïnvesteerd in het Westen. In Groningen vechten gedupeerden al jaren tegen een leger advocaten van Shell om hun schade erkend te krijgen. En daarin zit de crux. Want FvD En het gaat veel verder dan materiële schade. Uit onderzoek van de RUG blijkt bijvoorbeeld dat Groningse kinderen in enorme angst leven en dat laat diepe sporen na op de jonge zieltjes.

Hier, een knikker, en nu niet meer janken

Ik zie Baudet al tegen een kind zeggen: “Hier heb je een lolly en een zakje geld. Nu niet meer huilen en geen nachtmerries meer hebben over de bevings. Ga maar lekker verder spelen tussen de stutten over een uur gaan we oefenen hoe we een zware beving overleven in school.” De emotionele impact op kinderen en gezinnen is in geen geld uit te drukken. Dat gaat veel verder dan het compenseren van een scheur in de muur. En met de plannen van FvD is schade wel het minste probleem.

Alleen als de winning drastisch wordt teruggedraaid wordt de kans op catastrofale bevings minder

Er komt een enorme versterkingsoperatie aan. Ruim tienduizend woningen moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. Dat kost al miljarden maar is veel minder dan eerst werd berekend. Dat komt omdat de gaskraan steeds verder wordt dichtgedraaid. Maar dat wil FvD niet. Die wil dat de kraan vol open blijft. Bart zegt wel van niet, maar zijn grote baas stemt in de Tweede Kamer steevast van wel. Als de winning op het huidige niveau blijft, of erger, hoger wordt dan moet een veelvoud van dat aantal worden versterkt.

Onmogelijke opgave

De kosten daarvan lopen dan al snel op boven de tientallen miljarden euro’s. Even ter vergelijking: er zit nog voor ongeveer vijftig miljard euro aan gas in de Groninger grond. Daarbij komt ook nog eens dat de versterking van tienduizenden panden logistiek compleet onrealistisch is. Op dit moment worden er een paar honderd woningen per jaar versterkt. Dat gebeurt met maximale inzet. In hoger tempo panden bevingsbestendig maken kan niet, want daar zijn simpelweg de middelen niet voor.

Kortom: het gewauwel van Bart van der Werf slaat als een tang op een varken. Is alleen maar voor de buhne. De plannen van FvD met het oog op de gaswinning zijn compleet onrealistisch, tenzij ze Groningen willen opzadelen met onaanvaardbaar hoge veiligheidsrisico’s. En ook het gelul over betaalbaar wonen is een farce. Het is namelijk juist Forum voor Democratie die betaalbaar huren constant en structureel dwarsboomt in de Tweede Kamer. Erg benieuwd naar de rest van de plannen!

Psst, hier meer afleiding: