FvD’ers roepen op om stembureaus te controleren, medewerkers te volgen en ’tel-locaties’ te ‘exposen’ in Grunn

In verschillende App- en Telegramgroepen worden oproepen gedeeld om stemlokalen en na-tel-locaties in Groningen te controleren. Op zich niks mis mee. Het controleren van het stemmen tellen is belangrijk en dient in alle transparantie te gebeuren. Het ding is echter dat de oproep wel wat verder gaat dan dat.

Iedereen kan zich aanmelden als stemmenteller of vrijwilliger op het stembureau. Daardoor wordt mede gewaarborgd dat het proces eerlijk verloopt en het voorkomt dat de controle bij de kleine elite komt te liggen. Een nobele taak, zeker voor de wantrouwende burger. Maar de praktijk leert dat de kans op grootschalige stemfraude nihil is. Sterker: dat is nog nooit gebeurd de afgelopen decennia.

“Volg medewerkers naar geheime locaties”

Dat laat onverlet dat het Forum van Democratie onder aanvoering van lijsttrekker Baudet vreest dat er gesjoemeld wordt met de stemmen. Dat komt omdat de peilingen uitwijzen dat veel stemmers trekt, maar niet zo hard dat de partij met twaalf zetels in de Kamer komt. Zo komt Maurice de Hond in zijn laatste peiling op vier zetels voor FvD. Gelul volgens Baudet op Twitter: “Dit kan gewoon niet!” En reden om zijn achterban tot actie te manen.

Zo riep Baudet zijn aanhang na een verkiezingsbijeenkomst in Waalwijk op om in de stembureaus te gaan controleren of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. En hij vroeg zich publiekelijk af wat nog meer nodig is om de bevolking in razernij te brengen: “Ik verwacht dan ook dat jullie samen met ons het grootste civiele leger dat dit land ooit gekend heeft, gaan vormen. En dat wij op 17 maart de vrijheid heroveren en het land terugpakken.”

Dat kan natuurlijk via de stembus als de meerderheid op Baudet stemt, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Maar daar legt FvD zich niet bij neer. In Telegram- en Facebookgroepen als ‘Sta Op Voor Vrijheid Groningen’ en ‘Wakker Groningen’, elk met honderden deelnemers, worden oproepen gedeeld om niet alleen het stemmen tellen te controleren in de stembureaus, maar ook om medewerkers van de stembureaus te volgen naar ‘geheime locaties’.

Artikel gaat verder onder de video

De oproep

“Lieve FVD-ers, PVV-‘ers en alle andere lieve vrienden,

Als je kunt, volg dan nadat de stembureaus dicht zijn, de auto’s die de stemcontainers wegbrengen naar onbekende, geheime en zogenaamde ‘na-tel-locaties’. Om deze locaties te vinden en te exposen en daar alles haarscherp in de gaten te houden wat er in de 24 uur gebeurt tussen het sluiten van de stembureaus en het publiceren van de uitslagen gebeurt. Volg de auto’s. Controleer of en hoe biljettencontainers ‘verzegeld’ zijn, wie erbij helpt en fotografeer en film die mensen, kentekens en auto’s. Stuur alles wat je vastlegt en vooral alles wat niet klopt naar [email protected]

Film het ook als je wordt tegengehouden door de politie wanneer je deze auto’s wilt volgen naar de geheime na-tel-locaties. Geef niet op. Laat je niet tegenhouden want het is je grondwettelijk beschermde recht en je burgerplicht om het tellen te mogen bijwonen en controleren. Post live, stream live als de politie je wilt stoppen en intimideert, maar lok nooit zelf iets uit. Deel deze oproep zo vaak en zo snel overal waar je maar kunt.”

Rekening gehouden met onlusten

Dit lijkt op de tactiek die Trump bezigde in aanloop naar, tijdens en na de verkiezingen in Amerika. Ook Trump zaaide vooraf al grote twijfels over de eerlijkheid van de verkiezingen, riep zijn gevolg op om stembureaus te controleren en stelde na afloop, zonder een spatje bewijs, dat er grootschalige fraude was gepleegd. Gevolg was dat zijn aanhang in grote getale naar de stembureaus trok om daar het telproces te frustreren en medewerkers te intimideren.


Psst, hier meer afleiding: