Groot datalek bij politie Groningen: “Halve Stad meegenomen in CC bij getuigenoproep”

Politie Groningen Zuid heeft vanochtend een mail rondgestuurd met daarin een getuigenoproep vanwege de vechtpartij bij de Helden van Oranje. Goed dat getuigen gezocht worden, het was een zware mishandeling. Maar de wijze waarop dat gebeurt, kan niet door de beugel.

De halve stad is namelijk met emailadressen meegenomen in de CC, vertelt een van de ontvangers ons. “Het gaat om heel veel adressen. Het zijn er zoveel dat Gmail ze niet eens allemaal laat zien, daar is geen ruimte voor. Vrienden van mij hebben de mail ook gekregen en daar staan weer andere mailadressen in de cc. De mishandeling is uiteraard een ernstige zaak, dat wil ik absoluut niet bagatelliseren of hiermee onderschuiven. Maar ik ben wel enorm pissig over het datalek.”

“Overduidelijk een datalek”

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is er sprake van een datalek als het gaat om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. Daar vallen emailadressen absoluut onder, meldt Jasper Gevers, advocaat bij De Haan Advocaten. “Dit is niet handig en overduidelijk een datalek. De politie moet de Autoriteit Persoonsgegevens hierover informeren en inschatten of het datalek gevolgen kan hebben voor betrokkenen. Dat laatste is de vraag. Recent heb ik een vergelijkbaar datalek behandeld bij een politieke partij waaruit bleek dat de mensen in de CC lid waren van die partij, dat wil niet iedereen. Of dat hier ook zo is, kan ik niet beoordelen.”

De mailadressen komen, zo lijkt het, grotendeels rechtstreeks van 4PM. Dat is de organisator van Helden van Oranje en onder andere Kingsland. Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor het koningsnachtfeest heeft een mailtje gekregen. De klachten blijven bij ons binnenstromen. Allemaal van mensen die naar Helden van Oranje zijn geweest.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van het festival staat weliswaar dat persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de politie, maar volgens Jasper is het nog maar de vraag of dat in dit geval legitiem is. “Ik vraag mij af of het gebruik van alle mailadressen voor een mailing van de politie in deze situatie niet buitensporig is. Er moet altijd worden gekeken of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn om hetzelfde doel te bereiken. Als die er zijn moet daarvoor worden gekozen.”

En het overigens zijn niet louter mailadressen die via 4PM bij de politie terecht zijn gekomen. Een van de tipgevers vertelt dat haar moeder de mail ook heeft gekregen. “Zij is absoluut niet naar het festival geweest en niemand heeft met haar mailadres tickets gekocht.”

Reactie politie en 4PM

Mitchel Bovelander, directeur van 4PM, schrikt als hij hoort van het datalek. “We kregen het verzoek van de politie om de mailadressen te delen. Daar zijn we in eerste instantie niet op ingegaan omdat het privacygevoelige informatie is die we niet zomaar kunnen delen. Maar daarna volgde een vordering van de officier van justitie. Daarop hebben we de data netjes overhandigd. Dat het nu verkeerd gaat bij de politie is enorm balen. Wat een klunzen.”

De politie zit in de maag met het lek. Woordvoerder José van Gijssel: “De politie heeft in een onderzoek naar een zware mishandeling die op 27 april dit jaar plaatsvond in het Stadspark in Groningen een getuigenoproep gedaan. Hiervoor is vandaag een e-mail verstuurd naar een gerichte groep mensen, in de hoop zoveel mogelijk informatie te verzamelen in dit onderzoek. Er is echter een grove fout gemaakt: per abuis zijn een deel van deze emailadressen zichtbaar voor alle ontvangers. Het gaat om zo’n duizend e-mailadressen.”

“Schending privacy”

“De mail is verstuurd naar mensen die het festival bezochten en daar mogelijk getuige waren van een zware mishandeling. Bij die mishandeling raakte een 20-jarige man uit Emmen ernstig gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Het versturen van een mail naar de bezoekers van het festival mag niet zomaar en daarom is vooraf toestemming gegeven door het Openbaar Ministerie. Het inzichtelijk maken van de e-mailadressen van alle ontvangers had uiteraard nooit mogen gebeuren. Toen de politie hierop werd gealerteerd, is het bericht meteen ingetrokken.”

“Gezien een grote groep mensen deze e-mail reeds heeft geopend en er schending van de privacy heeft plaatsgevonden, wordt er door ons melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast informeren we alle personen van wie het e-mailadres zichtbaar is geweest en bieden we hen hiervoor excuses aan. Het gaat hier om een menselijke fout. We hebben dit middel ingezet om dit onderzoek uitgebreid en zorgvuldig op te pakken en de verantwoordelijke(n) voor de zware mishandeling te achterhalen. Maar dat mag uiteraard nooit ten koste gaan van de privacy van burgers en we betreuren dat dit onbedoeld toch is gebeurd.”

Psst, hier meer afleiding: