Hanze, RUG en gemeente zadelen studenten op met bizarre energierekening. Huurders betalen nu 760 voor fokking container

containers suikerunie 2 studenten Rizoem

De containerwoningen op het Suikerunieterrein, die pal naast de ringweg, worden verhuurd aan (internationale) studenten voor veel geld: 560 euro per maand. Die rekening is nu met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verhoogd naar 760 euro. Zonder aankondiging. Veel bewoners zijn daarover pislink en vrezen op straat te eindigen omdat ze dit bedrag niet kunnen ophoesten. Wat de situatie nog kwalijker maakt is de rol van de Hanze, RUG en gemeente in dit geheel.

Een kleine vier jaar geleden raakte de poep bijna de ventilator in Groningen. De toestroom aan nieuwe (internationale) studenten was veel groter dan het aanbod aan studentenwoningen. Vele studenten dreigden daardoor op straat te eindigen. Om dat doemscenario te voorkomen hebben de gemeente, Hanze, RUG en enkele private partijen een deal gesloten. De investeerder (Rizoem destijds) kreeg zes ton van de gemeente om de containers te kopen en de Hanze en RUG zouden garant staan voor niet verhuurde woningen, zodat de investeerder amper risico liep.

Rollen van schandaal naar ophef

Dat laatste willen de onderwijsinstellingen niet bevestigen, maar de RUG erkent bij monde van woordvoerder Anja Hulsof wel dat de Hanze en RUG in 2018 hebben geholpen met het ‘snel realiseren van de woonunits’. Hoe dat precies zit, wordt in nevelen gehuld. Maar alles om te voorkomen dat studenten op straat eindigen. Ze worden sindsdien via verschillende platformen van de Hanze, RUG en gemeente actief doorverwezen naar de containers. Goed bedoeld, de uitwerking loopt echter vanaf het begin stroef en vaak ronduit schandalig.

Zo wordt de oplevering keer op keer uitgesteld waardoor studenten veel langer onder erbarmelijke toestanden moeten slapen dan was beloofd (slaapzalen met dertig man). Daarnaast bezigt de verhuurder (Rizoem destijds) verboden koppelverkoop: nieuwe huurders zijn verplicht om een bed te huren bij de verhuurder voor 110 euro per maand, anders gaat de deal niet door. Huurders moeten ook nog eens voorschoten betalen zonder dat ze de woning hadden gezien. Verder worden ze opgezadeld met dubieuze contract- en schoonmaakkosten en wordt de borg slecht terugbetaald. Bereikbaarheid van de verhuurder is ook een constant probleem, op mailtjes volgt geen antwoord, de telefoon wordt niet opgenomen.

Pardoes met terugwerkende kracht een bizarre prijsverhoging

Bij de uiteindelijke oplevering vier jaar geleden zitten veel woningen onder de schimmel. En dan is er nog die tocht. De hitte in de zomer is ondragelijk, de kou in de winter niet te harden. Oh ja, om de ellende compleet te maken: er zit ook nog regelmatig legionella in de leidingen waardoor alle studenten het huis uit moeten. Nu is het dus weer hommeles, ondanks dat er inmiddels een andere eigenaar op zit en het beheer is uitbesteed aan Groningse Panden.

Zonder waarschuwing zijn de maandelijkse energielasten van 80 naar 280 euro gegaan. Dat betekent dat de huurders nu geen 560 (inclusief) maar 760 euro per maand aftikken voor een container. Dat de energielasten zo hoog zijn is overigens geen verrassing. De containers, van Chinese makelaardij, zijn namelijk hartstikke gaar, brak en aftands. Het zijn roestige tochtgaten. En dat is funest voor de energierekening. Dat zal geen van betrokken partijen beamen, maar iedere bewoner weet dat. Sterker: er zijn ondernemers geweest die bedankt hebben voor de containers omdat de staat te erbarmelijk was. Prima om geld te verdienen, maar hier dorsten ze geen mensen in huisvesten.

Huurders hebben geen recht

Het hele proces rondom deze containers is een grof schandaal. Om het nog grover te maken: de huurders hebben geen enkele poot om op te staan. De containers worden namelijk verhuurd op basis van shortstay, alsof het een hotel is. Door die constructie worden de bewoners niet beschermd door het huurrecht. Met als gevolg dat ze nu dus ineens worden geconfronteerd met een zieke prijsverhoging en ook nog eens met terugwerkende kracht waar ze juridisch lastig tegen kunnen ageren. Dat zorgt voor paniek onder de bewoners, want dat kunnen ze niet betalen waardoor ze vrezen op straat te eindigen.

Volgens de huidige eigenaar (sinds 2020, dus na de opstartklacten) en bestuurder Niels van Dalen uit Stad (via een woud aan BV’s, waaronder STHO Beheer B.V.) kunnen ze niks anders dan de rekening neerleggen bij de bewoners. “Op het Suikerunieterrein maken alle bewoners uiteindelijk gebruik van een aansluiting. De stroom wordt collectief ingekocht en wij betalen daar een voorschot voor. De laatste jaren kwam dat prima uit alleen voor kerst ging de energieprijs met de factor 3,5 omhoog.”

Bot mailtje

Het spijt Niels dat die boodschap ietwat bot overkomt bij de studenten. Maar: “Vanwege corona konden we niet 250 mensen bij elkaar roepen. Omdat we ze wel gelijktijdig wilden informeren hebben we gekozen voor een mailtje waarin we de situatie zo helder mogelijk probeerden uit te leggen.”

Maar de onvrede zit niet alleen in het botte mailtje. Dat zit met name in de schofferende prijsverhoging voor de energie en grote gevolgen daarvan. Er zijn complete gezinnen in vrijstaande huizen met vier slaapkamers die dat niet verbruiken.

Hup RUG, to the rescue!

Volgens Niels kunnen ze uiteindelijk niet anders dan de kosten doorberekenen. Dat huurders daardoor enorm in de problemen, vindt hij vervelend. Dat het dubieus is dat de RUG en Hanze hierin op enige manier participeren, onderstreept de directeur niet. Wel bevestigt ook hij dat de onderwijsinstellingen inderdaad een stakeholder zijn. Hoe dat precies zit tegenwoordig, kan hij niet vertellen. Manon Hoiting, woordvoerder van de gemeente, meldt ook dat het stadhuis met een zak geld op de proppen kwam om de financiering rond te maken.

De woordvoerders van de gemeente als de RUG betreuren de hoge energieprijzen, maar wijzen beide naar anderen als het gaat om de verantwoordelijkheid richting die arme internationale studenten. Het is vooral de schuld van de hoge energieprijzen. “Dat is een landelijk probleem waar wij ook mee te maken hebben. Dat is voor de studenten heel vervelend.”

Boehoehoe voor RUG, Hanze en gemeente

Dat klopt sec gezien. Maar het is een grof schandaal, dunkt ons. Met overheidsmiddelen en vanuit de opleidingen investeren en participeren in gare containers waarvan iedereen wist dat ze bijkans te erbarmelijk waren om mensen in huis te vesten, behalve een paar ondernemers die geld roken. En nu de huurders, die notabene door die instellingen zelf naar de Sugar Homes (zo worden ze gemoend) worden geconfronteerd met een enorm hoge en killing energierekening omdat al die partijen geïnvesteerd hebben in rommel, de handen er vanaf trekken en naar anderen wijzen.

Bah. Bah. Bah. Wanneer nemen de RUG, Hanze en gemeente nou eens echt verantwoordelijkheid voor al die studenten die ze veelal onder valse voorwendselen naar hier trekken?

Psst, hier meer afleiding: