Het Heerenhuis (gekocht door Joshua Camera) is gekraakt. Dat gaat spannend en interessant worden!

Her Heerenhuis tijdens de winter des doods in 2021

Het iconische Heerenhuis aan de Spilsluizen is in mei 2020 gekocht door de beruchte en gevreesde Joshua Camera en twee maanden later overgezet op naam van een bekende van Joshua. De gemeente zette vervolgens een streep door de verbouwplannen. Sindsdien liggen de werkzaamheden stil en staat het al bijna twee jaar leeg. Maar niet meer. Het beschermde en monumentale grachtenpand is namelijk gekraakt. Het is om meerdere redenen erg interessant hoe dit gaat aflopen.

Het Dagblad van het Noorden ging op bezoek bij de krakers en sprak onder andere met Noa. Hij vertelt dat ze van tevoren wisten wiens pand ze gingen kraken. Maar dat hield ze niet tegen. “Mocht hij een knokploeg sturen of zoiets, dan hebben we een plan’’, zegt Noa. Hoe dat er precies uitziet, doet hij liever niet in de krant uit de doeken. Hoe dan ook: bang is-ie niet.

Krakers: Heerenhuis moet weer open voor het publiek

De groep krakers, een man en vrouw of tien, zaten tot de jaarwisseling in een monumentaal pand aan de Zuiderkruipen. Daar moesten ze weg omdat eigenaar Patrimunium de boudel ging renoveren. “Een aantal huisgenootjes heeft geprobeerd een gewone kamer te vinden, maar dat is eigenlijk niemand gelukt.” En daarom zitten ze nu in het Heerenhuis, dat uitstekend bevalt. “Heel luxe, al die ruimte’’, aldus een Kees, een huisgenoot van Noa.

De bedoening is om van de begane grond een huiskamer te maken, waar iedereen welkom is voor een bak pleur of een spelletje. Vrijdags willen ze koken voor de buurt en andere gegadigden onder de noemer volksleuken. “En na corona kunnen we hier misschien wel baravonden en concerten organiseren.”

Belangrijk om te weten

De vraag is of het zo ver komt. Om in de buurt van een antwoord te komen, is een stukje duiding nodig. Zoals geschreven is het pand in mei 2020 gekocht door Joshua Camera. De Groningse investeerder (inmiddels woonachtig in het Gooi) heeft in Stad een spoor van ellende achtergelaten dat is geplaveid met brokstukken van intimidaties, huisvredebreuken, te hoge huren, verboden bemiddelingskosten, dwangsommen en verloren (rechts)zaken tegen oud-compagnons, collega-investeerders, huurders, de gemeente en buren.

Enige tijd geleden is Camera begonnen met het overzetten van (in ieder geval een deel van) zijn portefeuille naar Stichting Brick One en Valquest. Die staan beiden op naam van Groninger Jacques van den Berg, volgens de wandelgangen in Stad een oude bekende van Joshua. Op 31 december 2020 vindt bijvoorbeeld een transactie van tientallen woningen plaats tussen Joshua en Brick One. De totale waarde van die deal is ruim 11,5 miljoen euro, blijkt uit gegevens van het Kadaster.

Op papier trekt Joshua zich terug

Onderdeel van die verkoop zijn hete hangijzers, zoals een pand aan de Kerklaan en Westerbinnensingel. Op het appartementencomplex aan de Kerklaan rust een forse dwangsom van de gemeente omdat het pand twee meter dieper is dan de vergunning voorschrijft. Joshua, euh Brick One is daartegen uiteraard in beroep gegaan en die zaak loopt nog, volgens de gemeente.

Aan de Westerbinnensingel speelt iets vergelijkbaars. Daar heeft Joshua buiten de erfgrens gebouwd, op het terrein van de buren. De buurman is naar de rechter gestapt en heeft de zaak in april 2020 glorieus gewonnen. Van de rechter moest Joshua het pand deels afbreken, op straffe van maximaal 100.000 euro per dag bij nalatigheid. Dat deed de investeerder niet, die grabbelde in zijn diepe zakken en ging in hoger beroep.

De lessen van de Kerklaan

Dat bleek, gelukkig voor de bejaarde buurman -die nu al jaaaaaaren aan het procederen is omdat een bullebak deels in zijn tuin een appartement complex heeft gebouwd- een kansloze exercitie. In augustus 2021 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in het hoger beroep: Johsua moet het pand inderdaad deels afbreken. Het belangrijkste punt van verweer luidde (vrij vertaald): “Het pand is nu in eigendom van Brick One en dus moet iemand anders hier als rechtsgeldig verantwoordelijke staan. Oftewel: de zaak moet geschorst worden.” Dat pleidooi werd door de hogere rechter resoluut van tafel geveegd.

Volgens de edelachtbare had Joshua te veel onduidelijkheid gelaten over de overdrachtsovereenkomst. Daarnaast vond de rechter het opmerkelijk dat de stichting vlak voor de transactie was opgericht. En er werd te weinig inzicht verschaft over de voorwaarden van de verkoop. Ook was niet duidelijk of Joshua wel of geen betrokkenheid had bij de nieuwe stichting. En wat de rechter hem in het bijzonder kwalijk nam: het pand werd overgedragen op de laatste dag van de dwangsom-incubatietijd. Alle reden voor de rechter om de zitting door te laten gaan en het eerdere vonnis te bekrachtigen.

Hou wordt met het Heerenhuis?

Terug naar het Heerenhuis: dat is door Joshua met de stichting Lovest en zijn commanditaire vennootschap Jovest (meneer heeft een woud aan stichtingen, Bv’s en Cv’s) op 8 mei 2020 gekocht voor 2,5 miljoen euro. Twee maanden later werd de brut overgedragen aan stichting Valquest van Jaqcues. De omgevingsvergunning, met daarin de verbouwplannen (het moest een appartementencomplex worden) werd een half jaar later in januari 2021 ingediend. Een maand later zei Jaqcues tegen ons dat hij er vertrouwen in heeft dat de gemeente akkoord gaat. Niet dus. En nu is het na bijna twee jaar leegstand gekraakt.

Met bovenstaande lap tekst is het antwoord op de vraag ‘wat nu?’ niet gegeven. Jaqcues reageert niet op de vragen die hem zijn toegezonden via email en neemt de telefoon niet op. Royce de Vries, advocaat van Joshua reageert wel en zegt: “Uw stelling dat dhr. Camera het pand had gekocht is onjuist. Het pand is niet geleverd aan Camera, maar aan Valquest. Camera heeft op geen enkele wijze bemoeienis met dit pand. Uw vragen zijn daarom niet door hem te beantwoorden.”

Zo rolt Joshua

Dat is een opmerkelijke lezing, die niet wordt onderstreept door de gegevens uit het kadaster, verslagen van betrokkenen, de bemoeienis van Pex Real Estate (bedrijf van Camera) en andere dubieuze constructies tussen Jaqcues en Joshua. En, ter duiding: Joshua ontkent ook het bestaan van de Martinitoren al staat hij er pal voor. Desnoods onder ede. Zo rolt hij.

Het moge duidelijk zijn dat het donders interessant wordt om de ontwikkelings te volgen. Komt Johsua persoonlijk de krakers eruit bonjouren? Zo ja, wat staat hem dan te wachten en welk precedent schept dat. Of laat de katvanger zich ook hiervoor lenen? Of kiezen ze voor het juridische pad? Waarin ze met hun reputatie en de lange leegstand niet per se een hele sterke zaak lijken te hebben?

Psst, hier meer afleiding: