Hoe Oranjevereniging Grunn schuift met 25k subsidie voor een slecht bekeken video en waar een ‘bestuurslid’ voor wordt ingehuurd

Koningsdag ging dit jaar niet door. Heel kut voor iedereen die van een feestje houdt en een domper voor de Oranjevereniging in Stad. Want die vereniging is speciaal daarvoor in het leven geroepen en krijgt jaarlijks 40.000 euro subsidie van het stadhuis om van Koninsgdag een mooi feest te maken, wat doorgaans goed lukt. Dit jaar is gekozen voor de Koroningsdag Video. Daarvoor is een nieuwe subsidie aangevraagd en gehonoreerd van 25.000 euro. Het PR-bestuurslid van de Oranjevereniging schakelde daarvoor het bedrijf in waar hij nauwe banden mee heeft. Logisch? Of niet.

De Koroningsdag Video is drie dagen geleden gepubliceerd op Vimeo als koningsdagcadeautje aan Stad. De productie van bijna veertig minuten wordt gepresenteerd door Janine Abbring en Arno van der Heyden. Samen spreken ze met een hele rits bekende Groningers over koningsdag en zo. Een deel van die Groningers deed dat gratis, maar een aantal is daarvoor betaald door de Oranjevereniging. Daar kunnen al vragen bij gesteld worden. Bijvoorbeeld: waarom moeten naast de presentatoren ook nog bekende Groningers tegen betaling met gemeenschapsgeld opgevoerd worden in de video van de Oranjevereniging?

Dertig euro per kijker

Die vraag krijgt nog wat meer lading omdat er, afgaande de cijfers van Vimeo, slechts 850 mensen naar de video hebben gekeken. Daarnaast is die op de Facebookpagina van RTV Noord gestreamd waar inmiddels 14.000 mensen in ieder geval de eerste drie seconden van de video hebben gezien. Ook niet veel. Maar goed, bereikcijfers zeggen lang niet alles en zijn zeker niet zaligmakend. Hoewel het opmerkelijk is dat er veel gemeenschapsgeld wordt gestoken in de video waar kennelijk nog geen duizend mensen warm voor lopen, is dat niet het enige onderwerp van dit artikel. Want er speelt nog iets.

My Facilities heeft de de faciliteiten voor de video geleverd, zoals camera’s, cameramensen en montage-apparatuur. Hink Jan Apotheker, volgens de website van de Oranjevereniging bestuurslid communicatie, heeft banden met het Groningse bedrijf. Hij heeft bijvoorbeeld als account manager voor dat bedrijf gewerkt. Daarnaast klit Hink Jan vaker samen met het bedrijf. Zo presenteert en produceert Hink Jan een wekelijks programma dat waarbij de faciliteiten worden geleverd door My Facilities. Er zijn meer dwarsverbanden. Ook met de Koroningsdag Video vinden de partijen elkaar. Daar draaft Hink Jan op als producent met in zijn kielzog de apparatuur en manschappen van My Facilites. Afgaande social media is hij daar zeker een kleine handvol dagen mee bezig geweest.

‘Bestuurslid gunt zichzelf de opdracht’

Dat is gek. Want Hink Jan zit dus volgens de site in het bestuur van de Oranjevereniging. Dat bestuur geeft het bedrijf van Hink Jan, de communicatieman van datzelfde orgaan, opdracht voor de productie. Alle reden om een rondje te bellen langs betrokkenen. Te beginnen met Hink Jan zelf. Helaas wil de producent de vragen rondom zijn rol en de geldstromen niet beantwoorden. “Daarvoor moet je bij onze voorzitter zijn. Die gaat over deze vragen.” Ook na enig aandringen, want de vragen gaan toch echt over hemzelf en hij is tenslotte de communicatiespecialist van het bestuur, houdt Hink Jan de kaken op elkaar. Alleen op de stelling, dat het opmerkelijk is dat het bestuur van de Oranjevereniging een klus heeft uitbesteed waar het bestuurslid communicatie via een kleine omweg geld aan verdient, reageert Hink Jan kort, maar bondig: “Hoezo is dat gek?” Dat wordt vervolgens geduldig uitgelegd, waarop Hink Jan afsluit met de woorden: “Dat is het leven.”

In die opvatting staat Hink Jan niet alleen. Ook Peter van der Linde, voorzitter van het bestuur van de Oranjevereniging in Stad, vindt het geen gekke constructie. Formeel zit Hink Jan niet in het bestuur, steekt Peter van wal. “Het bestuur wordt gevormd door drie mensen. Daar zit Hink Jan niet bij. Hij zit in het clubje dat ons adviseert en een netwerk inbrengt.” Dat is een bijzondere uitleg, want nogmaals:

Screenshot van de website van de Oranjevereniging in Groningen

Het gaat om het netwerk

Daarbij komt dat Peter aangeeft dat juist Hink Jan binnen het bestuur aan de basis stond van het video-idee. En warempel: wie acteert als producent? Diezelfde Hink Jan. De vraag is: wat schuift dat? Daar wil Peter geen expliciet antwoord op geven: “Zo’n video maken kost geld, die kosten betalen wij. Maar ik ga niet zeggen hoe die geldstromen lopen en wat partijen hebben gekregen die daaraan meewerkten. Wel kan ik vertellen dat het klopt dat we 40.000 euro subsidie ontvangen. Het geld dat we niet gebruiken wordt teruggestort naar de gemeente.”

Platgeslagen komt het er dus op neer dat Hink Jan in of vanuit het bestuur een video bedenkt en zichzelf aan het werk zet om die video te maken en die uren factureert bij de Oranjevereniging. Oftewel: dan schuift een bestuurslid toch zichzelf wat gemeenschapsgeld toe? “Nee, dat is niet zo”, antwoordt Peter resoluut. “We werken allemaal keihard en doen dit om Stad iets leuks te geven. De enige rol die Hink Jan daarin heeft is adviseren en zijn netwerk inbrengen. Dat is nu ook gebeurd. Vervolgens hebben wij gebruik gemaakt van dat netwerk. Meer niet.”

Reactie gemeente

Maar het gaat er niet om dat een netwerk wordt ingebracht. Het gaat erom dat hij zichzelf, terwijl hij de pet van het bestuur op heeft, via een omweg inhuurt voor een video waar niemand op zit te wachten en daarvoor een rekening overhandigt die met gemeenschapsgeld wordt betaald. Daar laat vervolgens niemand van de betrokken partijen wat over los. Dat riekt toch naar belangenverstrengeling en dat is toch een beetje gek? Peter: “Wij hoeven jou geen verantwoording af te leggen. Dat doen we aan de gemeente en die is hiermee akkoord gegaan.”

Hans Coenraads, woordvoerder van het Stadhuis, bevestigt dat de gemeente inderdaad akkoord heeft gegeven voor de video. “We hebben de jaarlijkse 40.000 euro subsidie aan de Oranjevereniging teruggekregen omdat ze dit jaar geen feest organiseerden. In plaats daarvan hebben we 25.000 euro subsidie verstrekt voor het maken van een film als alternatief voor de festiviteiten die normaal gesproken op Koningsdag plaatsvinden. Dat is gebeurd op de manier zoals we normaal gesproken altijd subsidies verstrekken. Waarbij wij geen voorwaarden stellen aan de inhoud en de productie. Wat we wel kunnen zeggen is dat het in korte tijd gerealiseerd moest worden en dat we waardering hebben voor het feit dat de Oranjevereniging ondanks alle beperkingen op deze manier iets heeft kunnen doen voor Koningsdag 2021.”

Met expertise kom je ver

Met de reactie van het Stadhuis in de zak, kloppen we nog een keer aan bij Peter, de voorzitter van de Oranjevereniging. Peter bevestigt dat ze een subsidie van maximaal 25,000 euro hebben gekregen voor de video. Maar: “Misschien gaat daarvan wel een deel terug naar de gemeente omdat we niet alles opgemaakt hebben. Hoe groot deel wel is opgemaakt? Daar doe ik geen uitspraken over. Zo’n videoproductie kost gewoon veel geld weet ik uit mijn eigen ervaring. En bij de keuze voor het productiebedrijf hebben we geleund op de expertise binnen ons bestuur.” Juist. De expertise van Hink Jan Apotheker.

Update

Per abuis stond in een eerdere versie van dit artikel vermeld dat My Facilities de producent was van de video. Dat blijkt niet te kloppen. De producent is Hink Jan Apotheker. Zelf wil hij niet aangeven of hij dat als priv├ępersoon heeft gedaan of vanuit zijn bedrijf Jazeker productie & communicatie. Het gaat ons ook niks aan wat hij daarvoor heeft gefactureerd. My Facilites zegt daarentegen dat zij vanuit Jazeker productie en communicatie, het bedrijf van Hink Jan, de opdracht kregen voor het leveren van mensen en materiaal.

853 kijkers… en dat voor 25.000 euroPsst, hier meer afleiding: