Hoezee: gemeenteraad gaat unaniem akkoord met vergunningstelsel voor verhuurders en makelaars

Stadhuis Joram Krol

Foto van Joram Krol

De gemeenteraad lijkt unaniem akkoord te gaan met het nieuwe vergunningstelsel voor verhuurders en makelaars. Dat blijkt tijdens de commissievergadering gisteravond over het onderwerp.

Op het programma van de raadscommissie staan een aantal thema’s, waarvan de problematiek rond de opvang van internationale studenten en het nieuwe vergunningstelsel de meeste aandacht krijgen. Niet alleen van de raadsleden, ook van de toegestroomde verhuurders en makelaars.

Vergunningstelsel in een notendop

In het nieuwe vergunningstelsel, dat 1 januari moet ingaan, raken verhuurders of makelaars hun licentie in Groningen kwijt als ze structureel fout doen. Dat kan op pandniveau, maar uiteindelijk kan ook de vergunning voor het complete imperium worden ingetrokken. Ook kunnen er dwangsommen worden opgelegd.

Verhuurders vrezen dat studenten door het stelsel op straat komen te staan. Enkele fracties delen die angst. Maar de wethouder belooft dat studenten niet bang hoeven te zijn en deelt een kleine sneer uit: “Afgaande de publieke tribune zijn het blijkbaar niet de huurders zijn die zich zorgen maken over de vergunning.”

Verhuurders verenigen zich

De tribune wordt bevolkt door een stuk of vijftien verhuurders en makelaars. Ze hebben zich met in totaal dertig ondernemers verenigd in het Verhuurders Platform Groningen. Van de week zijn ze bij elkaar gekomen om te overleggen over hun imago, de verhuurmarkt in Stad en het aanstaande vergunningstelsel.

Volgens bronnen is tijdens dat overleg een fonds opgericht waar alle ondernemers geld in potten. Met die knaken kan worden geprocedeerd tegen de gemeente en media. Maar dat wil geen van de aanwezige verhuurders bevestigen. Wel is zeker dat de oprichting van het verhuurdersplatform een van de uitkomsten is.

Zelfregulering

Met die samenklontering willen ze een blok vormen tegen het vergunningstelsel. En ze dragen alternatieven aan, waaronder het verhuurderskeurmerk met gedragscode onder toezicht van het platform. Zelfregulering dus, in plaats van opgelegde sanctie zoals dwangsommen of het kwijtraken van de verhuurvergunning.

Makelaars en verhuurders in de hal van Stadhuis

Dat is wat de gebundelde verhuurders voor ogen hebben. En daar willen ze streng in zijn, bevestigt Lammert Tel, woordvoerder van het pact. Een andere deelnemer meldt het volgende: “Als een verhuurder verkeerd bezig is, raakt ‘ie zijn keurmerk kwijt en moet hij uit het platform. Normaal moet de standaard zijn.”

Mosterd na de maaltijd

“Maar iedereen verdient een nieuwe kans. We moeten een streep onder het verleden zetten, en naar voren kijken”, voegt hij daaraan toe. Mooie bedoelingen, maar ook een beetje laat, vindt de gemeenteraad in koor. “De problematiek speelt al jaren. Nu nog eens beterschap beloven, is als mosterd na de maaltijd.”

Tevens is er weinig fiducie in de beloftes van de verhuurders: zelfreinigend vermogen, praten met elkaar in plaats van over elkaar en onder andere transparantie. Vooral het laatste is een bijzonder streven. Want niemand weet wie de dertig verhuurders zijn. Een aantal zijn bij ons bekend, maar het grootste deel niet.

Wie zijn de verhuurders?

Ook niet bij andere media, noch bij raadsleden. Ook de verhuurders die wel bekend zijn, hullen zich in stilzwijgen over de deelnemers aan het pact. Niet echt transparant. We kunnen slechts raden waarom ze daar zo vaag over zijn. Een goede gok is dat een deel van de deelnemers niet echt een schoon C.V. heeft.

Vandaar allicht dat enkele deelnemers reppen over een streep onder het verleden en nieuwe kansen. De vraag is of dat wel vanuit verhuurders kan komen die zelf al jaren structureel de fout ingaan. Ook kun je twijfelen over het zelfreinigend vermogen van het bedrijfsleven in het algemeen, zeker als het om veel geld gaat.

Unanieme meerderheid voor stelsel

Het verleden leert dat beroepsgroepen vaker zeggen dat ze het zelf oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de bankencrisis, of de omgang met dieren in slachterijen of fokkerijen. De lijst schandalen is eindeloos en keer op keer belooft de branche beterschap. Maar dat resulteert zelden in een betere wereld.

Daar refereert Jimmy van Dijk (SP) ook aan. De andere raadsleden lijken het daarmee eens te zijn. Want gaandeweg de commissievergadering tekent zich een unanieme meerderheid voor het vergunningstelsel af. Zelfs de VVD, toch de ondernemerspartij, is voorstander. “We zijn tegen meer regels, maar nu kunnen we niet anders.”

Lees hier alles over het nieuwe vergunningstelsel.

Psst, hier meer afleiding: