Joshua Camera verliest weer enorme en typerende zaak. “Hij was zelfs getuige op mijn bruiloft”

Foto van Groningerstraat in Assen van Google Straatkijk. Bewerkings met screenshots uit het vonnis in Paint

In Assen heeft de vaak in opspraak geraakte Groningse verhuurder en vastgoedinvesteerder Joshua Camera twee grote appartementencomplexen laten bouwen aan de Rolderstraat en Groningerstraat door SHP Bouwbedrijf. De appartementen zijn in 2020 opgeleverd en inmiddels al lang verhuurd. Maar de rekening voor de bouw staat voor een deel nog open. Daarop stapte SHP met succes naar de arbitragecommissie voor de bouw. Camera moet meer dan 2 ton aftikken.

Hieronder volgt een typisch Camera-verhaal dat bol staat van verdraaiingen, juridische gevechten, verdachtmakingen, gebroken zakenrelaties en vriendschappen. Het begint in Assen waar Camera in 2018 samen met Jochem Douwes zijn vleugels naar uitslaat, kent een belangrijke episode in Leeuwarden en vindt de oorsprong in Stad, waar Camera en Douwes elkaar leerden kennen en boezemvrienden werden. Maar die innige vriendschap lijkt voorbij. Ze ruziën over geld, gezamenlijke investeringen, staan tegenover elkaar bij de rechter en gooien elkaar voor de bus.

Artikel gaat verder onder het screenshot

Screenshot van joshuacamera.nl op 20-0-2022

Opdrachtgever: PEX Real Estate. Bouwer: SHP

In 2019 koopt, volgens de gemeente Assen, Paihia B.V. een slooppand aan de Rolderstraat in Assen. Dat bedrijf is van Douwes. Uit onderzoek van Dagblad van het Noorden blijkt echter dat niet Paihia de eigenaar van het pand is, maar Stichting Levest van Camera. Paihia is slechts de aanvrager van de sloopvergunning. In diezelfde periode koopt Camera ook enkele panden aan de Groningerstraat/ Nijlandstraat in de Drentse hoofdstad.

Op zijn eigen website joshuacamera.nl pocht de vastgoedinvesteerder met de nieuwe aankopen. Hij meldt dat in opdracht van PEX Real Estate, het bedrijf dat volledig eigendom is van Camera, SHP Bouwbedrijf op beide locaties tientallen appartementen gaat bouwen. Er wordt zelfs onder de hoede van PEX een speciale website gelanceerd om de appartementen onder de aandacht te brengen: rolderstraatassen.nl. Ook hier komt de naam van Camera nadrukkelijk terug als opdrachtgever. En via PEX worden de opgeleverde winkelruimtes aan de Rolderstraat in de spotlight gezet. Dat is belangrijk om te onthouden, maar daarover later meer.

Artikel gaat verder onder het screenshot

Screenshot van joshuacamera.nl op 20-0-2022

Camera jokt over minderwerk

In september 2018 wordt de aannemingsovereenkomst getekend en SHP gaat aan de slag met de bouw. Dik anderhalf jaar later, in het voorjaar van 2020, worden de panden opgeleverd en een rapport van oplevering opgemaakt. Dan begint het gedonder. Het opleveringsrapport voor de Groningerstraat wordt door zowel de aannemer als opdrachtgever ondertekend, die van de Rolderstraat alleen door de aannemer. En vervolgens komt de opdrachtgever met allerlei bezwaren op de proppen. Op 8 juni mailt de opdrachtgever bijvoorbeeld dat niet alle opleverpunten zijn opgelost en dat er sprake is van minderwerk dat moet worden verrekend. Komt erop neer dat Camera (niet voor het eerst) weigert te betalen.

Dat zint SHP, een bouwbedrijf dat in die periode verschillende opdrachten voor Camera uitvoert, onder andere ook aan het Damsterdiep in Groningen, totaal niet. Daarom laat SHP bij de voorzieningenrechter conservatoir beslag laten leggen op onroerende zaken van de opdrachtgever. Wat volgt is een juridisch steekspel waarin betrokken partijen elkaar in alle toonaarden beschuldigen. De lijst met opgevoerde geschillen is minstens zo lang als de lijst met Rutte-schandalen.

Artikel gaat verder onder de foto

Douwes en Camera kopen een verloederd pand aan de Voorstreek in Leeuwarden. Foto van Google Streetview ten tijde van de aankoop

Arbitrage Bouwgeschillen: SHP heeft gelijk

Uiteindelijk eindigt het gevecht bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RVA). Dat rechtsprekende orgaan heeft in september van dit jaar bindend uitspraak gedaan: SHP staat volledig in haar recht. De opdrachtgever moet ruim 216.000 euro overmaken aan SHP. Wat opmerkelijk is: als opdrachtgever verschijnt ineens Stadsbouw B.V. uit Groningen, weer een bedrijf van Douwes. Maar Camera is, in tegenstelling tot Douwes, als gevolmachtigde aanwezig bij de zitting en wordt geflankeerd door twee advocaten.

In Leeuwarden is in diezelfde tijdspanne ook het een en ander gaande met Camera en goede vriend Douwes. In het hart van de Friese hoofdstad koopt Douwes in 2019 een verloederd pand op aan de Voorstreek. In de volksmond beter bekend als ‘het gat van Leeuwarden’. Douwes wil op die mooie locatie langs de gracht twee herenhuizen bouwen met daarin zo’n vijftig appartementen.

Artikel gaat verder onder de render

Het plan voor de locatie in Leeuwarden

Boezemvrienden brouilleren in Leeuwarden

Geldschieter van het project is (tadaaa) Camera, meldt de Leeuwarder Courant. Omdat de naam Camera niet goed bekend staat besluiten de heren om de naam van de beruchte verhuurder en investeerder uit de stukken te laten. “Dat zou alleen maar gedoe opleveren bij de vergunningaanvraag”, komt als reden naar boven tijdens de latere rechtszaak over de panden. Daarmee is Stadsbouw wel juridisch, maar geen economisch eigenaar geworden van het vastgoed.

Die constructie blijkt in praktijk zo ingewikkeld te zijn dat ‘het gat van Leeuwarden’ twee jaar na de aankoop er nog net zo troosteloos bijstaat. Er is niks gebeurd. En dat ligt volgens Douwes volledig aan Camera, die hem daarom voor de rechter daagt. De zaak dient op 25 augustus 2021 in Leeuwarden en geeft een bijzonder inkijkje in de handel en wandel van Camera. Douwes eist bij de rechtbank dat Camera zijn conservatoir beslag van het binnenstadpand afhaalt, zodat de bouwplannen eindelijk los kunnen. “Het wantrouwen is tot een dieptepunt gedaald’’, merkt Douwes advocaat Jasper van Gameren op.

Artikel gaat verder onder de foto

Vier ja na aankoop is het ‘Gat van Leeuwarden’ nog steeds een verloederd gat

“Jochem was zelfs getuige op mijn bruiloft”

Volgens Van Gameren heeft Camera zelfs documenten en handtekeningen vervalst om het gelijk aan zijn kant te krijgen. Maar de rechter vindt de mogelijke vervalsingen niet zo interessant, blijkt uit het verslag van de LC. Hij heeft het immense dossier twee keer moeten lezen om alle lijnen te ontwarren. Om het nog ingewikkelder te maken, speelt er ook nog een betalingskwestie met SHP Bouwbedrijf. Heeee, die kennen we vanuit Assen. Ingewikkeld tot en met.

De vraag rijst dan ook hoe en waarom het zo ver heeft kunnen komen, niet alleen bij ons, maar ook bij de rechter in Leeuwarden. Voordeel is dat Camera daar wel rechtstreeks antwoordt, terwijl wij het steeds moeten doen met met weinigzeggende antwoorden van zijn advocaat. En hoe: “Ik had nooit verwacht dat dit er uit zou komen’’, antwoordt Camera. “Jochem is getuige op mijn bruiloft geweest. Hij had de sleutel van mijn huis. ik vertrouwde hem.” Later op de gang vertelt hij dat ze elkaar kennen uit de tienerjaren.

Artikel gaat verder onder het screenshot

Uit het vonnis van RvA (september 2022) blijkt duidelijk dat Camera betrokken was bij het proces

“Cliënt is op geen enkele wijze aan deze partij verbonden…”

Om de Voorstreek-kwestie uit te praten zijn de twee al eens vier uur wezen wandelen in het Vondelpark in Amsterdam. Douwes beaamt het relaas van zijn vriend. Maar dit is zakelijk, zegt hij. “Ik wil dit project tot een goed einde brengen en daarvoor moet dat beslag eraf.” Uiteindelijk komt het niet tot een uitspraak omdat de rechter beide heren adviseert samen een wandeling te maken om er onderling toch uit te komen. Of ze samen een stukje hebben gelopen en de brut hebben bijgelegd, is niet bekend. Zeker is dat ze vanwege de Voorstreek in Leeuwarden elkaar niet meer bij de rechter zien.

Terug naar de zaak in Assen. Voor een reactie van Camera op de zoveelste verloren zaak wordt contact opgenomen met Royce de Vries, sinds jaren zijn advocaat voor mediazaken. En dan gebeurt er weer iets opmerkelijks. Hoewel, Camera ontkent altijd alles en dreigt constant met rechtszaken, dus heel vreemd is het ook weer niet. Enfin, de advocaat mailt afgelopen weekend: “Zojuist heb ik contact gehad met cliënt. Hij gaf aan dat hij geen rechtszaak heeft gehad tegen SHP. Ik begrijp dat dit Stadsbouw zou zijn. Cliënt is op geen enkele wijze aan deze partij verbonden, hetgeen u ook kunt verifiëren in de KvK. Cliënt begrijpt dan ook niet dat u de conclusie trekt dat hij als partij betrokken zou zijn bij deze procedure.”

Artikel gaat verder onder de screenshots

De uitspraak van RvA

Proest

Proest. Nog een keer proest. Volgens het vonnis was Camera aanwezig bij de zitting als gevolmachtigde namens Stadsbouw. Via PEX worden de winkelruimtes verhuurt en op zijn eigen sites pronkt Camera met de bouw van de appartementen in Assen. Daar staat expliciet vermeld dat PEX de opdrachtgever is en SHP de bouwer. Om het nog bouder te maken: volgens Jelmer Jonker, projectleider bij SHP, is Camera duidelijk de opdrachtgever geweest. “Met hem hadden we constant contact, hij liep zelfs regelmatig rond op de bouw.”

Daarmee geconfronteerd blijft De Vries volharden in de lezing, hoewel die iets wordt aangepast: “Nogmaals, cliënt was geen partij in de procedure. Hij is bestuurder noch aandeelhouder van Stadsbouw. U kunt dat nagaan in de KvK. Dat cliënt gevolmachtigde was, maakt dit niet anders. Immers, cliënt is wel eigenaar van de betreffende panden. Het is dan ook niet vreemd dat de panden in kwestie op zijn website staan en hij op die locatie aanwezig is (geweest). Feit is echter dat Stadsbouw de opdrachtgever was bij de aannemingsovereenkomst en derhalve het geschil had met SPH. Cliënt heeft zoals ik al eerder aangaf geen betrokkenheid bij Stadsbouw.”

Volgende onderwerp van twist: appartementen op hoek Damsterdiep/ Petrus Campersingel

Kent iemand Jochem Douwes? We komen graag in contact

Voor meer vragen verwijst De Vries naar Stadsbouw, dat volgens het vonnis in Groningen zou zitten, maar volgens de Kamer van Koophandel niet. Daarnaast blijkt het verdomd lastig te zijn om Stadsbouw of enig aandeelhouder Torenwachter BV (eigendom van Douwes) te bereiken. Op heel internet is geen telefoonnummer van het bedrijf te vinden, noch een emailadres. Ook van zijn andere bedrijf Paihia zijn nul contactgegevens bekend.

Het nummer dat wij hebben van Douwes staat al dagen uit. En op het Linkedin-verzoek wordt niet gereageerd. Een beetje onbevredigend einde dus. Maar dat doet niks af aan deze typerende zaak, die overigens nog niet helemaal voltrokken. Betrokken partijen zien elkaar waarschijnlijk eerdaags weer voor de rechter vanwege de bouw van appartementen op de hoek van Damsterdiep en Petrus Campersingel in Groningen, waar Camera volgens de bouwer een vergelijkbaar spoor van ellende heeft achtergelaten.

Lees hier het volledige vonnisPsst, hier meer afleiding: