Lefier laat 50 mensen illegaal wonen en krijgt indirect een forse last onder dwangsom van de gemeente

Links de Kleine Kromme Elleboog 7B – foto van Willem Groeneveld

Van schmutzige huisjesmelkers als Joshua Camera kijkt niemand op als de gemeente weer eens een last onder dwangsom oplegt omdat de verhuurder zich niet aan de vergunnings houdt, dat is bijkans schering en inslag. Maar van de ‘keurige’ Woningcorporatie Lefier, met ruim 12.000 woningen na Nijestee de grootste verhuurder van Stad, mag beter worden verwacht. In praktijk blijkt dat echter niet zo te zijn.

Lefier is eigenaar van het enorme pand aan de Kleine Kromme Elleboog 7B, zeg maar grofweg de verdiepingen boven de Uurwerker. Voorheen zat in dat pand het University Hotel, maar dat ging in 2018 kapot. Pogingen om een nieuw hotel te realiseren op die locatie liepen vervolgens spaak waardoor de 55 kamers leeg kwamen te staan. Totdat SIG Vastgoed 2 uit Stad via Guest House Groningen namens Lefier de kamers aan de man brengt. Maar dat gebeurt volgens de gemeente, blijkt uit de op 1 maart 2021 aangekondigde last onder dwangsom die wij in bezit hebben, niet op legale wijze.

Hotelfunctie, geen woonfunctie

Het pand heeft volgens het bestemmingsplan een hotelfunctie. Maar uit meerdere controles van de gemeente wordt duidelijk dat de kamers permanent bewoond worden. Zo constateert de inspecteur dat er sprake is van zelfstandige woonruimtes die voorzien zijn van een toilet, douche, keukenblok, koelkast, kooktoestel, magnetron, slaapruimte en alle woningen zijn voorzien van een eigen brievenbus. Daarnaast worden in kamers persoonlijke spullen aangetroffen die wijzen op permanente bewoning.

Opmerkelijk is ook dat de woningen voor een half jaar tot een jaar worden aangeboden voor minimaal 500 euro per maand, maar vaker voor 700 euro (prijzen die volgens het wettelijke puntensysteem veel te hoog zijn voor kamer-/ of studioverhuur). De bewoners staan ook nog eens bij de gemeente ingeschreven op het adres. En tot slot ontbreken duidelijke kenmerken van een hotel, zoals roomservice, de aanwezigheid van een restaurant, het dagelijks stofzuigen en verschonen van linnengoed en een bemande hotelbalie. Oh ja, en SIG staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als ‘bemiddelaar bij handel, huur of verhuur van onroerend goed’. Dat is heel wat anders dan wat een hotel doet. Allemaal signalen die, volgens de gemeente, wijzen op permanente bewoning, wat dus niet mag.

Advertentie bij de ingang – foto van Willem Groeneveld

Al twee keer gewaarschuwd

Daarop stuurt de gemeente op 9 juli en op 26 november een brief naar SIG, dat namens eigenaar Lefier de woningen aan de man brengt, met daarin het verzoek een einde te maken aan de overtreding. Dat gebeurt niet. Integendeel zelfs, wordt duidelijk in de last onder dwangsom. “Uit de basisregistratie personen blijkt dat er op 26 januari 2021 50 personen stonden ingeschreven op het perceel Kleine Kromme Elleboog 7b te Groningen. Daarmee is het aantal inschrijvingen toegenomen ten opzichte van 27 oktober 2020, ondanks dat wij u verzocht hebben om de overtreding te beëindigen”, pent de ambtenaar. Verder constateert de inspecteur dat op 20 januari van dit jaar de overtreding nog steeds gaande is en dat legalisatie van de overtreding, wat wettelijk onderzocht moet worden, niet mogelijk is. Reden voor de gemeente om over te gaan tot handhaving middels de last onder dwangsom.

De verhuurder moet voor 1 september dit jaar de overtreding beëindigen. Dat betekent grofweg dat alle huurovereenkomsten moeten worden beëindigd, er geen nieuwe huurovereenkomsten mogen worden afgesloten voor een langere periode, de brievenbussen verwijderd moeten worden, de kamers nog maar maximaal voor vier dagen mogen worden aangeboden, en de huurders zich niet meer mogen inschrijven bij de gemeente op dat adres. Ook de tekst bij de hoofdingang, waarin de woningen worden aangeboden voor zes of twaalf maanden, moet verwijderd worden.

Dwangsom: 21.875 euro per week

Blijven Lefier en SIG weer in gebreke, dan wordt een dwangsom van 21.875 euro per week opgelegd ‘dat de overtreding voortduurt’. Het maximum van de dwangsom is 87.500 euro. Maar: “Wij wijzen u er met nadruk op dat indien het maximum bedrag van € 87.500,- is verbeurd en de geconstateerde overtreding niet is opgeheven, wij u een nieuwe last onder dwangsom kunnen opleggen of in plaats daarvan bestuursdwang kunnen aanzeggen.”

Volgens de verhuurder is er echter geen sprake is van een overtreding. Via zijn advocaat laat hij in reactie op de brief van 26 november weten dat er geen logies worden verstrekt en er is, volgens SIG, geen intentie tot permanente bewoning. Verder stipt de advocaat aan dat het gebruik ten opzichte van het voormalige University Hotel niet wezenlijk is veranderd en dat de activiteiten hetzelfde zijn als die van The Student Hotel in Stad. Om het pleidooi kracht bij te zetten smijt de advocaat met enkele rechterlijke uitspraken die hun gelijk moeten onderstrepen.

Het Uurwerkersplein met de daarboven de woningen waar het om gaat – foto van Willem Groeneveld

“Wij zijn verplicht tot handhaving over te gaan”

Maar daar gaat de gemeente niet in mee. De uitspraken waar door SIG naar wordt verwezen slaan volgens de juristen op het stadhuis op een niet vergelijkbare zaak. Ook heeft de gemeente geconstateerd dat er geen sprake is van logies: “De huurovereenkomst laat zien dat er woonruimten worden verhuurd en niet zoals u stelt dat er logies worden verstrekt.” Verder geeft de gemeente aan dat SIG op geen enkele manier onderbouwt waarom het gebruik ten opzichte van het University Hotel niet is gewijzigd. “Het is aan u om aan te tonen dat het huidige gebruik (wonen) gelijk is aan het gebruik van het toenmalige University Hotel. Uit het basisregistratie persoonsgegevens blijkt in ieder geval dat er ten tijde van de exploitatie van het University Hotel geen personen stonden ingeschreven. Daarnaast beschikte het University Hotel over een restaurant, lounge en een 24-uursreceptie, dit in tegenstelling tot Guesthouse Groningen.”

Ook de andere claims van SIG worden door de gemeente weerlegt, waardoor het stadhuis geen andere optie ziet dan handhaven. “Op grond van de huidige rechtspraak zijn wij, behoudens bijzondere omstandigheden, niet enkel bevoegd maar zelfs verplicht om tot handhaving over te gaan. De algemene belangen die worden gediend met het optreden tegen illegale situaties en het voorkomen van ongewenste precedentwerking eisen dit. Na afweging van alle in het onderhavige geval aanwezige belangen is ons niet gebleken dat er bijzondere omstandigheden bestaan die ons van het opleggen van een last onder dwangsom moeten doen afzien. Alhoewel wij beseffen dat u een zeker belang hebt bij voortzetting van de illegale situatie, zijn wij van mening dat onder meer het algemeen belang moet prevaleren.”

Reacties SIG en Lefier

Erik Vos van SIG is er echter van overtuigd dat de huidige invulling gewoon door kan gaan. “Wij werken voor negentig procent hetzelfde als The Student Hotel”, verklaart hij. “De meeste bewoners zijn (internationale) studenten. Daarnaast wonen er vier mensen via de Wet Participatiebijstand.” Daar voegt Erik aan toe dat hij morgen overleg heeft met zijn eigen advocaten en die van Lefier. “Daarna nemen we een standpunt in dat we naar de gemeente sturen. Als uiteindelijk blijkt dat het echt niet kan, zullen we de activiteiten staken.”

Bij Lefier schrikt woordvoerder Marleen Piek van de bevindingen. “Wij willen absoluut geen permanente bewoning als dat volgens het bestemmingsplan niet mag. Morgen zitten we inderdaad om tafel met SIG om dit te bespreken. We proberen een bemiddelende rol te pakken en zijn vooralsnog nog niet overtuigd dat er sprake is van permanente bewoning. Mocht dat wel het geval zijn, dan moet daar een einde aan komen.”

Advertentie op Pararius voor de betreffende woningen
Psst, hier meer afleiding: