Lid worden van jongerenorganisatie DWARS? Dan ‘moet’ je een potje zoenen met (bestuurs)leden

Het pand van Dwars aan de Coehoornsingel 87. Foto: google maps

Leden van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, waaronder een paar bestuursleden, hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat melden ingewijden die graag anoniem willen blijven, maar die bij de redactie bekend zijn.

De Groningse tak van DWARS, waar je lid van kunt worden als je tussen de 14 en 28 jaar oud bent, blijkt de nieuwe leden wel heel warm welkom te heten. Zij werden op de afterparty van de nieuwe ledenborrel aangemoedigd mee te doen aan drankspelletjes waarbij je, als je verloor, met elkaar moest (tong)zoenen.

Van gezellige borrel naar onprettig intieme sfeer

Op het nieuwe ledenfuifje, maandag 13 september, was er eerst nog niet zoveel vreemds aan de hand, schetsen onze bronnen. Het was een normale, leuke, gezellige borrel in Stad. Maar toen de kroeg om 00:00 dichtging, en een clubje zich verplaatste naar het pand van DWARS, ontstond er ‘een intieme sfeer waar niet alle leden zich prettig bij voelden’. Onder hen waren oudere leden, leden van het bestuur en kersverse, pas ingeschreven leden. In totaal ongeveer tien mensen.

Waar er volgens onze bronnen in de kroeg nog leuke, inhoudelijke gesprekken werden gevoerd, wat je kunt verwachten van een politieke jongerenorganisatie, werden in het pand plots drankspelletjes gespeeld. En toen werd het wat, ehm, gek: verloor je? Dan moest je met iemand zoenen. Dat betekende een kus op de mond, ‘of vanuit daar iets verder voor een paar seconden’. “Iedereen deed of het heel normaal was, en moedigde aan mee te doen”, vertelt een van onze bronnen. Het woord ‘gedwongen’ gaat volgens deze bron te ver. “Maar je werd zeker wel gepusht.”

Dwars: voor politieke scholing

En dat is kwalijk, voor een cluppie als DWARS. Niemand wordt lid van een politieke jongerenpartij omdat ‘ie graag onder groepsdruk een potje wil lopen tongen met (nieuwe) leden, tenminste, daar gaan wij vanuit. Dwars zou in elk geval een veilige club moeten zijn voor jongeren die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. Een club waar je kunt meepraten over de landelijke standpunten, regionale politiek, waar je lezingen bijwoont en congressen bezoekt.

Ja, je kon weigeren mee te doen aan het zoengebeuren, je omdraaien en weglopen. Maar doen jongeren dat ook, die heel graag lid willen worden van zo’n partij? Die opkijken tegen oudere leden, en leden van het bestuur? Volgens advocaat Jasper Gevers van De Haan Advocaten lijkt hier in ieder geval sprake te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Er was sprake van groepsdruk en een scheve machtsverhouding tussen bestuursleden en nieuwe leden die willen toetreden tot de vereniging. Zoenen is niet iets dat je zomaar met iemand doet, maar onder deze druk is het toch gebeurd. Dan is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Clubje lapt coronaregels aan hun laars

Bovendien is het hypocriet gedrag in deze pandemie-tijd. De bestuursleden lappen alle coronaregels aan hun laars, want wie kan uitleggen hoe je je aan de anderhalvemeterregel houdt als je aan het tongen bent? Ook werd er volgens onze bronnen niet om een coronabewijs gevraagd. Iets met voorbeeldrol?

Voorzitter: bij een naborrel meer vrijheid

Sophie Middelhuis, voorzitter van DWARS, weet aanvankelijk niets van het zoengebeuren. Ze was daar zelf niet bij, wel bij de borrel in de kroeg. Ze geeft in eerste instantie aan het jammer te vinden dat mensen zich onprettig hebben gevoeld bij ‘de naborrel’.

Het spelen van spelletjes waarbij er vervolgens gezoend moet worden, is volgens Middelhuis geen normale gang van zaken binnen Dwars. Al vindt ze ook dat leden tijdens zo’n naborrel meer vrijheid hebben om te doen en laten wat ze willen. “Ik vind dat een naborrel buiten de verantwoordelijkheid van Dwars valt. Wat het nu heel lastig maakt, is dat het op het pand heeft plaatsgevonden. Dat was fout, dat had niet moeten gebeuren. Mensen hadden naar huis moeten gaan. Dan was het hun eigen verantwoordelijkheid geweest.”

Volgens Middelhuis heeft Dwars zich tijdens de nieuwe ledenborrel verder keurig aan de coronaregels gehouden. Of dat ook tijdens de naborrel het geval was, weet ze niet.

Schriftelijke reactie DWARS

Later, nadat Middelhuis met de rest van het bestuur heeft gesproken, komt ze met een schriftelijke reactie:

“Er is een spel gedaan op een naborrel na de afloop van een DWARS-activiteit waarop er vrijblijvend een kus op de mond of wang werd gegeven. Hier is het bij gebleven. Wij vinden het heel vervelend dat iemand dit als onprettig heeft ervaren, want dit is niet waar wij voor staan. Wij gaan intern aan de slag om hiervan te leren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zoiets in het gevolg niet meer zal gebeuren.”

Aanranding?

Volgens onze informatie ging het wel wat verder dan een kus op de wang of mond. Er zou onder druk getongd zijn. Als dat het geval is, kan er zelfs sprake zijn van een vorm van aanranding, meent de advocaat. “Bij tongen dringt iemand het lichaam van een ander binnen. Vroeger werd dat, als dat gebeurde tegen de zin van het slachtoffer in, beoordeeld als verkrachting. Daar is de Hoge Raad op teruggekomen, het wordt nu gezien als aanranding.”

Psst, hier meer afleiding: