Magneetvisser die tonnen troep uit diepenring haalt moet stoppen van gemeente, want stadsarcheoloog is boos

Bij iedere rondvaart worden enorme hoeveelheden ijzer en staal uit de diepen gehaald

Duizenden kilo’s afval viste hij al uit de Groningse diepen: Jan Duurt Dijkman, beter bekend als dé magneetvisser. Zijn doel is een zo schoon mogelijke diepenring. Dat is nodig ook, aangezien de bodem bezaaid ligt met fietsen, winkelkarretjes en meer van dat.

‘Probleem’ is echter dat er af en toe ook wel eens iets van langer geleden boven wotter komt, zoals een aantal kogels uit waarschijnlijk de tijd van Bommen Berend. De magneetvisser nam ze mee naar huis, en daardoor ontstond een onoplosbare ruzie.

‘Over vijf jaar dolfijnen’

Althans, voor Jan Duurt is dit juist geen enkel issue. Voor de (stads)archeologen wel. Zij zien het naar boven halen van honderden jaren oude munitie, volgens een gefrustreerde magneetvisser, als ‘diefstal van erfgoed’. De magneetvisser vindt dat veel te zwaar aangezet.

“Even heel duidelijk,” steekt de visser van wal. “Ik denk dat iedereen belang heeft bij schoon water. Dat is goed voor mens, dier, natuur en de scheepvaart. Je moet er niet aan denken dat een student van een burg afspringt en achter een fietsstuur blijft haken. Wat mij betreft wordt het zo schoon dat er over vijf jaar dolfijnen zwemmen.”

Verbod op magneetvissen

Ook snapt de hengelaar niet dat archeologen zo boos zijn. “Ik ken ze en heb met ze samengewerkt. Het is toch juist mooi dat de geschiedenis boven water komt? Man, daar ligt 350 jaar geschiedenis. Hoe mooi is het dat zoiets naar bijvoorbeeld het Scheepvaartmuseum gaat? Maar zij willen het schijnbaar tot in de eeuwigheid op de bodem laten liggen. En daarmee ook alle fietswrakken.”

De aanleiding voor het geschil tussen de stadsarcheologen/gemeente en Jan Duurt

Want dat is nu het gevolg van het “gezeik” van deze archeologen. Er zou nota bene dit weekend weer gedregd worden met werkboot Rhodina van de gemeente, maar dit onderdeel van de schoonmaakoperatie is nu stopgezet. “We zouden zes keer per jaar samen varen en schoonmaken. Maar de samenwerking is nu stopgezet.”

Het is begrijpelijk dat het voelt alsof Ja Duurt alleen maar wordt tegengewerkt. De gemeente krijgt al langer hoofdpijn van de magneetvisser. Eerst werd een verbod op magneetvissen in vaarroutes ingevoerd en later in vijvers. Op straffe van een flinke dwangsom. Daarop volgde het compromis van zes keer per jaar ‘samen met de gemeente vissen’. Ook om de expertise niet verloren te laten gaan. “Als het gaat om explosieven weet ik door mij jarenlange ervaring heel goed wat en hoe ik iets naar boven moet halen.”

Kwaad bloed

Jan Duurt nam de gevonden kogels van de laatste schoonmaakactie dus mee naar huis, in plaats van ze in te leveren. Dat zette kwaad bloed bij de archeologen, die liever hadden gezien dat de munitie zou zijn ingeleverd bij de ‘gemeentelijke bewaarplaats voor bodemvondsten’, aldus woordvoerder Peter Steinfort van de gemeente. “Dijkman is een betrokken man die helpt met het schoonhouden van de stedelijke wateren, maar dit is gewoon niet handig geweest. daarom hebben we besloten om de samenwerking per direct te stoppen.”

De oorspronkelijke afspraak tussen gemeente en Jan Duurt

De magneetvisser is zich echter van geen kwaad bewust en snapt niet wat er nou zo erg is. “Ik heb de vondst gedeeld op social media, en dat is schijnbaar iets vreselijks. Natuurlijk lever ik die kogels in!” Toch is het voor de archeologen en de gemeente de druppel. De gemeentewerkers die op de Rhodina varen zullen zich daarom alleen nog maar bezig houden met het schoonmaken van de bruggen, brugkelders en de kades.

Onbevredigende uitkomst

Dat betekent dat fietsen, winkelwagentjes en de kogels van Bommen Berend (voorlopig) onaangeroerd de bewoners van de Groningse diepen zullen worden. Een onbevredigende uitkomst voor alle partijen. Jan Duurt baalt dan ook als een stekker. “Ik ga wel naar Amsterdam. Daar doen ze niet zo moeilijk.”

Psst, hier meer afleiding: