Nieuw Hoofdstation pas in 2026 klaar: 51-daagse treinvrije periode pas in 2025

Zo moet het er in 2026 ongeveer uitzien (Koen van Velsen architects – Beauty & the Bit)

Je hebt tegenvallers en je hebt het project ‘Groningen Spoorzone’. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er meer ruimte in de planning nodig is. Dit betekent dat de eerder geplande treinvrije periode van 51 dagen in de zomer van 2023 niet door kan gaan. Dat is te lezen op de website van het project.

Er is nu in ieder geval genoeg tijd, dunkt ons, om op tijd klaar te zijn met het nieuwe reizigersplein en daaronder liggende fietsenstalling. Dat moet gebeuren op de plaats waar een paar weken geleden nog het seinhuis stond.

Diverse tegenslagen

Als dit af is kan de 51-daagse treinvrij periode beginnen. Maar over zo’n lang tijdsbestek geen treinen van en naar het Hoofdstation van Groningen heeft uiteraard grote gevolgen. Tijdens die 51 dagen worden de regionale sporen doorgekoppeld, zodat de regionale treinen door kunnen rijden. Daarnaast worden de perrons verlegd en aangepast en wordt de bustunnel onder de sporen geschoven.

Een schets van de nieuwe voetgangerspassage met opgang naar één van de perrons (Koen van Velsen architects – Beauty & the Bit)

De aannemer heeft in de uitvoering diverse tegenslagen gehad en op onderdelen lukte het niet om zijn planning te halen. Zo werd eind december vorig jaar een betonstort niet gehaald, waardoor het spoordek waar de huidige sporen 7 en 8 naar toe moesten verhuizen niet op tijd klaar was.

Nog meer buffer

De afgelopen periode heeft de aannemer diverse scenario’s opgesteld voor een nieuwe planning. Deze scenario’s zijn getoetst aan de criteria die ProRail, provincie, gemeente en NS samen hebben opgesteld. Daarbij speelt ook het beperken van de overlast voor de omgeving en de reizigers een rol.

Conclusie van dit proces is dat de treinvrije periode pas in de eerste helft van 2025 kan plaatsvinden. In deze planning zit een buffer, om rekening te houden met eventuele tegenvallers. Gezien de geschiedenis een goed idee. Met een treinvrije periode in de eerste helft van 2025 is het de verwachting dat het project Groningen Spoorzone in de zomer van 2026 klaar zal zijn, maar wie durft dat in de agenda te zetten?

Versnellen

Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om het afbouwen van de bustunnel en het busstation te versnellen. Dat zou wat zijn.

Bron: Groningen Spoorzone

Psst, hier meer afleiding: