Nieuwe voorrangssituatie Herestraat-Zuiderdiep: even wennen of nog meer chaos en verwarring?

De nieuwe situatie op de kruising Herestraat-Zuiderdiep. Foto: Hans (@yamuis)

We kunnen wel doen alsof het niet zo is, maar de kruising Herestraat-Gedempte Zuiderdiep is een behoorlijke bottleneck. Maar het ging wel aardig, zo met al die bussen, taxi’s, voetgangers en fietsers. Af en toe een beetje voorrang nemen en soms krijgen.

Dat is nu deels voorbij, want duidelijk is de nieuwe situatie in ieder geval wél. Of het ook een verbetering is, is echter de vraag en maar net vanuit welke optiek je de situatie bekijkt. Fietsers hadden in de oude situatie standaard voorrang. Logisch in fietsstad Groningen. Minder leuk voor de oom van Rooie Rinus, die graag op tijd passagiers vervoert.

Betrouwbare dienstregeling

Door de grote soms aaneengesloten stroom fietsers is het lastig voor bussen om hier doorheen te komen. Dit leidt regelmatig tot vertraging op de route en onveilige situaties, constateerde de gemeenteraad vorig jaar al bij het voorsorteren op de nieuwe busroutes en -haltes. Het Gedempte Zuiderdiep is op dat deel te druk, maar de bussen móeten er wel langs.

Je zou dus kunnen stellen dat de bussen hier de strijd van de fietsers hebben gewonnen. En daar is ook zeker iets voor te zeggen. Een betrouwbare dienstregeling is veel waard. Daarom is het ook verstandig dat de bussen nu verdeeld zijn over haltes op het Zuider- én Kattendiep. Minder filevorming, meer ruimte op de perrons.

Werkverschaffing

Waarom de zebra’s zijn weggehaald en of die terugkeren is nog niet helemaal duidelijk. Het zou wel handig zijn, omdat, zoals Hans ook in de tweet vermeld, rechtdoorgaande voetgangers altijd voorrang genieten op afslaand verkeer.

Man bij bord

Om fietsers te wijzen op de nieuwe situatie heeft de gemeente overigens een staaltje werkverschaffing gecreëerd waar de communistische partij in Oost-Groningen jaloers op zou zijn. Bij het bord ‘gewijzigde situatie’ staat een mannetje iedere fietser te wijzen op het bord. Respect voor deze noeste arbeider, minachting naar de Groninger fietser, die wel voor hetere vuren heeft gestaan.

Psst, hier meer afleiding: