Pas op je privacy – SIB

For the English translation of this text, scroll down.

Ik reis veel met de trein. En ja, ik ben zo’n skere student die dan WiFi in de trein aanslingert, want ik heb echt geen geld om mijn drie uur durende treinreis op 4G te overleven.

Het WiFi in de trein-netwerk is trouwens een superonveilige verbinding. Een beetje ICT-student zou mijn telefoon vast wel kunnen hacken terwijl ik van de treinwifi gebruik maak (maar ik en mijn naïeve brein denken dat dit toch nooit gebeurt).

Af en toe betrap ik mezelf erop dat, wanneer zich naast mij een leuke medereiziger heeft genesteld, ik het niet kan laten om op zijn of haar schermpje mee te loeren.

Doodirritant wanneer iemand dat bij mij doet, maar zelf ben ik (hypocriet als ik ben) net zo nieuwsgierig.

Laatst zat ik in een bomvolle InterCity op weg naar Zwolle. Naast mij zat een meisje, dat meerdere pogingen deed om haar laptop te laten verbinden met de treinwifi. Na 5 keer proberen was het gelukt en logde ze doodleuk in op het account van haar zorgverzekering. Ik keek snel weg toen ze haar wachtwoord intypte, dat ging me net iets te ver. Toen stuurde ze een mailtje naar haar dokter. Vervolgens logde ze in op haar bankaccount, waar ik tot de ontdekking kwam dat ze maximaal leende (lekker bezig!). Daarna kwam het ergste: het meisje vroeg een adreswijziging aan binnen de gemeente Groningen.

Binnen één uur tijd, gedurende een treinritje van Groningen naar Zwolle, was ik de volgende dingen over haar te weten te komen: haar naam, bij welke zorgverzekering ze zat, van welke bank ze lid was, hoeveel geld er op haar rekening stond en haar oude én haar nieuwe adres.

Even een disclaimer trouwens: ik ben gewoon héél nieuwsgierig van aard, maar geen gekke stalker. Ik heb niks kwaads in de zin en zal dan ook nóóit iets doen met de gegevens van dit meisje. Uit pure verveling en een beetje nieuwsgierigheid keek ik met haar mee.

Sinds 1 januari is in Nederland een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) ingetreden. Deze wet en geeft de geheime diensten toestemming massaal de communicatie van bijvoorbeeld smartphones van grote groepen onschuldige individuen te onderscheppen. In al die afgetapte data gaan ze op zoek naar verdachte uitingen, als een vorm van terrorismebestrijding. Alle extra, overbodige data van onschuldige burgers, zoals jij en ik, komen mee in het zogenaamde ‘sleepnet’. Voor een heldere en makkelijke uitleg raad ik je zeker aan dit filmpje van Arjen Lubach eens te kijken.

Vergelijk het sleepnet van de Wiv met mijn spiekgedrag in de trein: ik ga heus niks doen met de informatie van mijn medereizigster, dat is zeker. De Wiv en de geheime diensten zullen heus niks doen met jouw persoonlijke informatie waar ze misschien wel toegang toe hebben… Ze gaan niks doen met de uitslag van jouw SOA-test, de naaktfoto die je stuurde naar je vriendje en je privé-whatsappgesprekken, toch? Dat is onduidelijk en onzeker.

Voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp: op 19 februari komt de Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, bij SIB-Groningen een lezing geven over “Veiligheid en Privacy in een Democratische Samenleving”. Deze lezing is gratis en open voor iedereen. Voor meer informatie, ga naar www.sib-groningen.nl.


Protect your privacy

I travel a lot by train. And yes, I’m a poor student who makes use of “WiFi in de trein” (WiFi on the train) because there is no way that I have money to survive my three hour trip on 4G.

Train WiFi is a super unsafe connection, by the way. Any ICT-student would probably be able to hack my smartphone while I’m using it (but I’m naive enough to think that’s something that never happens).

Occasionally, I catch myself watching my fellow travellers laptop- or phone screen. I think it’s extremely annoying when someone does that to me, but (hypocrite as I am) I’m a very curious person.

A few weeks ago I was travelling in a crowded train to Zwolle. Next to me was a girl, that tried multiple times to connect her laptop to train WiFi. After 5 attempts she could finally connect and she simply logged in to her insurance account. I quickly looked away when she entered her password, I thought that was going too far. Next, she emailed her doctor. After that she logged in to her bank account. There I discovered she was borrowing maximum student grants (good job!). Then came the worst: the girl requested an address change within the municipality of Groningen.

In just one hour, during my traintrip from Groningen to Zwolle, I found out the following details about this girl: her name, where she was insuranced, at which bank she was a member, how much money she got on her account and her new and old address.

A little disclaimer: I am extremely curious by nature. I’m not a crazy stalker, don’t worry.  

I intend no harm and I would never use her personal information. I spied just because I was bored and curious.

Since the 1st of January a new law entered in the Netherlands, the law on Intelligence and Security Services (Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Wiv). This law provides Secret Services access to communication data of innocent individuals. They intercept loads of ‘useless’ information, while looking for suspicious expressions. It is therefore a form of counterterrorism. All this unnecessary data from guiltless citizens is caught in a sort of imaginary dragnet. For a very clear explanation of this law, make sure to check out this video of Arjen Lubach, with subtitles!

Compare this dragnet full of useless information with my spying behaviour in the train: I have no bad intentions and I would never use the data of the girl, that’s for sure.

This Wiv law and the Security Services would never do something with your personal information they might have access to… They wouldn’t do anything with the results of your STD test, they would never look at that nude photo you sent to your boyfriend and they would not read your private whatsapp conversations, right? That’s unsure and unclear.

For everyone who wants to know more on this topic: on February 19th,  Minister of the Interior Kajsa Ollongren will visit SIB-Groningen to give a lecture about “Security and Privacy in a Democratic Society”. This lecture is free and open to everyone. For more information, please visit www.sib-groningen.nl.


Text by: Anna Montagne, member of the SIB

With over 400 members, SIB is the largest international student organization in Groningen. We organize weekly activities, which include lectures, symposia and debates. These events are free and open for everyone.

Tekst door: Anna Montagne, lid van de SIB

Met meer dan 400 leden is de SIB de grootste internationale studievereniging in Groningen. We organiseren wekelijkse activiteiten zoals lezingen, symposia en debatten. Deze events zijn gratis en openbaar.