Opnieuw noodoproep studentenorganisaties over mentale gezondheid jongeren: ‘Er moet echt iets veranderen’

Een wedstrijdje wie het ’t zwaarst heeft tijdens de coronacrisis is totaal zinloos. Is het die horecaondernemer? De alleenstaande ouder met vier kinderen? Een 90-jarige bejaardenhuisbewoner? Studenten? Scholieren? We worden allemaal geraakt door de pandemie.

De afgelopen weken is de mentale gezondheid van jongeren veel in het nieuws geweest. Jongeren hebben het zwaar te verduren onder de huidige lockdown. Dit blijkt uit signalen van vele organisaties en onderzoeken. Zo geeft één op de drie jongeren zijn of haar leven op dit moment een onvoldoende. Daarnaast geeft meer dan de helft van de jongeren aan last te hebben van symptomen van depressie of andere mentale problemen. De studieverenigingen zien hetzelfde gebeuren bij hun leden. Bovendien zijn die steeds minder goed te bereiken zijn.

FAA

Daarom trekken studieverenigingen nu aan de bel. Verenigd in de Verzameling van Faculteitsverenigingen (FAA) zijn de studieverenigingen in actie gekomen. De FAA is de koepelorganisatie voor studieverenigingen van alle faculteiten van de RUG.

Kleinschalige activiteiten

In samenwerking met de Groninger Studentenbond (GSB) heeft de FAA een petitie opgesteld die volgens hen gelijk verbetering teweeg kan brengen voor alle studenten. Voorzitter van het FAA, Rolf Hidding zegt: “Wij studieverenigingen zetten al vanaf het begin van de corona crisis alles op alles om studenten te ondersteunen, maar op dit moment gaat het ons ook boven de pet. Er moet nu echt iets veranderen.” Zo willen de studentenorganisaties bijvoorbeeld dat er meer studieplekken komen voor alle studenten. Daarnaast moet er ruimte komen voor veilige samenkomst. De proef met de snelteststraat van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool zou moeten worden uitgebreid voor gebruik bij kleinschalige activiteiten.

Ontmoeting

Eerder in het jaar waren er op het universiteitsterrein ook tenten opgezet waar studenten elkaar in de buitenlucht konden ontmoeten en mochten studieverenigingen veilig activiteiten organiseren. De studentenorganisaties benadrukken dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn en roept de RUG op die ook te gebruiken. Zo zou je volgens hen de proef met de snelteststraat ook goed kunnen gebruiken voor toegang tot universiteitsgebouwen. In die proef zijn nu slechts een paar honderd studenten getest en daarbij is er veel onbenutte testcapaciteit. De snelteststraat wordt nu alleen gebruikt voor examens.

Petitie

De petitie is ondertekend door circa 50 verenigingen die verbonden zijn aan de universiteit, de medezeggenschap en door de GSB. Zo hopen de studentenorganisaties dat er echt werk gemaakt wordt van het mentale welzijn van studenten. “Zie deze petitie als een noodoproep om nu echt stappen te zetten in het helpen van studenten. Als er nu niet wordt ingegrepen dan zijn de gevolgen niet meer te overzien,” aldus Rolf.

Psst, hier meer afleiding: