RUG-studenten willen weer online tentamens: “De RUG negeert onze klachten. We zitten met de handen in ’t haar”

Bomvolle gangen en overvolle tentamenzalen.

Studenten die aan de RUG studeren zijn helemaal klaar met het coronabeleid van hun universiteit. De studenten willen dat er in plaats van fysiek weer online tentamens worden afgenomen, ten behoeve van hun eigen gezondheid. “We zijn radeloos”, zegt een student Data Science die graag anoniem wil blijven.

Sinds de lockdown van 14 december waren veel college’s en werkgroepen weer online en de capaciteit van de universiteitsbibliotheek was ook flink teruggeschroefd. Vrijdag maakte het nieuwe kabinet bekend dat vanaf vandaag, maandag 17 januari, alle colleges weer fysiek mogen. Dat mag met maximaal 75 studenten: een beperking die niet geldt voor tentamens. Die vonden al die tijd al plaats in grote zalen met meer dan honderd man. En dat mag nog steeds.

Hartstikke fijn, zou je zeggen. Er was een tijd dat alles online moest, en toen snakte iedereen naar fysieke colleges en tentamens. Nu mag het fysiek, is het weer niet goed? Dat heeft vooral te maken met het gedrag van mede-studenten, zo blijkt.

Met Covid naar je tentamen

Want die blijken er helemaal geen problemen mee te hebben om niet-gevaccineerd, zonder negatieve (zelf)test of zelfs besmet met Covid naar een tentamen te komen, melden meerdere studenten ons. Dat komt volgens hen omdat studenten die positief testen, geen extra herkansing krijgen. En dat leidt ertoe dat ze ondanks hun positieve test, tóch naar het tentamen gaan. “Ik weet dat er een heleboel studenten zijn die dit doen. Ze willen simpelweg hun punten halen.” Het gevolg is dat medestudenten worden blootgesteld aan (mogelijke) besmettingen, wat hun gezondheid – of die van hun omgeving – in gevaar kan brengen, zeggen ze.

Klachten verdwijnen in de prullenbak

Meerdere studenten van de faculteit economie en business hebben er al over aan de bel getrokken, laat één van de studenten weten. “Onze faculteit raadt aan om niet te komen als je besmet bent”. Verontwaardigd benadrukt hij: “Raadt aan! En mensen die besmet zijn met Covid krijgen te horen dat dit niet afwijkt van een griepje of een verkoudheid, en dat er daarom geen extra herkansing is.”

Als studenten klachten hebben, adviseert de RUG om contact op te nemen met je faculteit. De studenten van de opleiding Data Science geven aan dit meerdere keren te hebben gedaan, maar die klachten worden volgens hen steevast beantwoord met een automatische mail. “We zitten met de handen in ’t haar; ze negeren onze klachten gewoon.”

Oproep: kom ons tegemoet!

De houding van de RUG frustreert de studenten. Ze vinden dat ze te laconiek met de regels omgaan – en daarmee ook met de gezondheid van studenten en medewerkers (“Ben je positief getest? Kijk maar of je wel of niet naar ’t tentamen wil komen, maar we raden het niet aan”), en ze vinden dat ze te weinig hun best doen om studenten die besmet zijn een alternatief te bieden (“Ben je besmet? Jammer dan, geen extra herkansing”).

De studenten willen dus weer online tentamens, zoals dit bij sómmige faculteiten wel gebeurt. En anders op z’n minst een fatsoenlijk alternatief, voor als ze vanwege corona niet naar een tentamen kunnen. Een van hen schrijft: “Geef ons een extra herkansing. Kom ons tegemoet. Wij, studenten, lijden onder deze coronacrisis.”

RUG: twee tentamenkansen op drie data

Een woordvoerder van de RUG snapt de frustraties, maar geeft ook aan dat de uni zich wel degelijk aan de corona-maatregelen houdt. “We houden ons aan de nu geldende overheidsvoorschriften dat tentamens, examens en colleges fysiek worden gehouden, maar we realiseren ons terdege dat dit bij veel studenten en ook docenten vragen oproept.”

De verzoeken om de druk voor studenten op het komende tentamenblok te verlichten door meer mogelijkheden te bieden rondom het maken van tentamens, zijn ook bekend bij de woordvoerder. Volgens hem heeft de RUG daarom besloten studenten inderdaad tegemoet te komen. Niet in de vorm van online tentamens, maar door in blok 2 twee tentamenkansen aan te bieden op drie verschillende data. “Als een student dan niet bij het eerste tentamenmoment aanwezig kan zijn, kan hij of zij het tweede tentamenmoment hiervoor benutten. Het derde tentamenmoment kan dan eventueel voor de herkansing worden gebruikt.”

Eigen verantwoordelijkheid

Op de vraag of de RUG bekend is met het feit dat er besmette studenten naar de tentamens komen, reageert hij: “Dat kunnen we niet controleren. Het is ieders verantwoordelijkheid om zich aan de coronamaatregelen te houden. Wij wijzen studenten en medewerkers hier continu op, geven informatie en benadrukken het belang van naleving van de regels. Verder nemen we zoveel mogelijk maatregelen om een veilige situatie bij de tentamenhal te creëren.”

Vaker gedoe rondom corona en tentamens

Het is zeker niet de eerste keer dat er klachten over het Covid-beleid van de RUG bij ons binnen komen. Begin december schreven we een soortgelijk verhaal over ramvolle tentamenzalen bij de voortgangstoets van de faculteit Geneeskunde. Een woordvoerder van de uni gaf toen al aan dat het iedere dag een enorme puzzel is.

Psst, hier meer afleiding: