Schimmig spel rond waarheid CBS de Regenboog in Bedum

CBS De Regenboog is in beginsel niet zo veilig als gemeente Bedum en het schoolbestuur suggereren. Hoewel, in beginsel is alles veilig, ook de school dat klopt. Maar er wordt tegelijk een schijnveiligheid gecommuniceerd.

Naar aanleiding van onrust op sociale media heeft het schoolbestuur een spoedinspectie laten uitvoeren door een bouwkundige. In een persbericht van de gemeente Bedum wordt op 3 maart beweerd dat de school in beginsel veilig is. Dat blijkt na onderzoek niet het echte verhaal. De stelling is op zijn minst de halve waarheid.

Spoedinspectie

Op basis van de bevindingen van een ingehuurde bouwkundige, die in de krokusvakantie het pand onder de loep heeft genomen, melden gemeente en school dat de Regenboog in beginsel veilig is. Daar klopt echter weinig van. De bouwkundige verklaart tegenover Sikkom namelijk dat hij op het moment van publicatie van het persbericht, zijn bevindingen nog niet aan de school heeft doorgestuurd.

En daarbovenop, de conclusies die hij in een later stadium wel doorstuurt over een ‘bepaald gebouw in Bedum’, staan zo goed als haaks op de sussende verklaring van de school en de gemeente, maar onderstrepen eerder het verhaal van Sikkom. Ondertussen schuiven gemeente en schoolbestuur elkaar de Zwarte Piet toe en zitten honderden kinderen dagelijks in een school, die, gezien de verwachte aardbevingen, een veel te hoog risico vormt.

Directeur zinspeelt op noodlokalen

Dat erkent de dhr. Van der Wal, directeur van het overkoepelende schoolorgaan, inmiddels ook. Hij zit vanmiddag met gemeente Bedum om tafel, waarin hij duidelijkheid verwacht en niet schuwt om de gemeente te adviseren de school te verplaatsen naar noodlokalen.

Dit nieuws komt niet zomaar tot stand, maar is het gevolg van een lang proces met heel veel telefoontjes en gesprekken met experts. Er is heel veel tijd ingestoken. Weken waarin ik constant van het kastje naar de muur word gestuurd. Weken waarin ik per telefoontje verder afdrijf van de schijnveiligheid die de gemeente sinds het eerste stuk op Sikkom propagandeert.

Kwalijk is ook de rol van traditionele media zoals de Ommelander Courant en RTVNoord, die klakkeloos de berichtgeving van de gemeente Bedum overnemen. Daarmee verzaken ze hun rol als waakhond van de lokale democratie. Daarbij komt ook nog eens dat de gemeenteraad van Bedum foutief is geïnformeerd door de wethouder. Een politieke doodzonde.

Hieronder de longread, de reconstructie van het proces, dat symbolisch is voor hoe de hazen lopen in het hele gebied.

Schimmig spel rond waarheid CBS de Regenboog

Regenboog Bedum 1

‘Goed nieuws,’ denk ik bij het lezen van de volgende zin in het persbericht van 3 maart van de gemeente Bedum over CBS De Regenboog: “De conclusie is dat er in beginsel geen sprake is van een onveilige situatie.”

Het persbericht is verstuurd naar aanleiding van mijn artikel waarin ik stel dat De Regenboog een te hoog risico vormt bij zwaardere bevingen. Het stukje zorgt voor onrust op het schoolplein en een roodgloeiende telefoon van de directeur. De gemeente en de school proberen het eerst af te doen door niet in te gaan op de inhoud, maar schermen met oude rapporten van de NAM en melden dat er wel wat schade is geweest, maar die is gerepareerd.

Regenboog krijgt prioriteit

Het gaat echter niet om schade. Dat zegt namelijk helemaal niets. Het gaat om de constructie van het gebouw, die volgens de Europese Norm (Eurocode 8), geen dienst mag doen als school. Want oud gebouw, baksteen, niet symmetrisch, hoog, kwetsbare punten, en een school. Elke dag zitten er honderden kinderen. Het gaat dus om de constructie, de functie van het gebouw in combinatie met zwaardere bevingen. Waarbij je niet eens zozeer moet kijken naar de schaal van Richter, maar veel meer naar de PGA-waarde. De versnelling van het aardoppervlak, die optreedt bij bevingen.

Volgens gegevens van de NAM zelf ligt Bedum in een bevinggebied met de PGA-waarde 0,33. Constructies als de Regenboog zijn conform de Europese richtlijn verboden in bevinggebieden met een PGA-waarde hoger dan 0,2. Dat kan iedereen nalezen. Dat kunnen zelfs de schooldirecteur en de gemeente checken. Maar dat doen ze niet. Wel meldt Paul Kremer, woordvoerder van de gemeente Bedum, op 23 februari het volgende: “Ik heb contact gehad met onderwijswethouder Menne van Dijk. En hem ook jouw informatie voorgehouden. De zaak heeft zijn aandacht (en prioriteit) en hij komt er snel op terug. Ik houd je op de hoogte.”
Regenboog 1

‘In beginsel veilig’

Vervolgens komt 3 maart het verlossende persbericht van de gemeente binnen (Persbericht Regenboog). “De school is in beginsel veilig.” Dat zorgt dus in beginsel voor een opgelucht gevoel bij mij. Maar nadat ik nogmaals het persbericht lees, groeien er toch enkele vragen. Wat is in beginsel bijvoorbeeld? In beginsel is namelijk alles veilig. In beginsel is een moordenaar ook geen moordenaar, maar gewoon een mens. Dus ik bel Paul weer op, om te weten hoe het zit. Ik vraag hem naar de nuance die is ingebouwd met het woord beginsel.

Paul Kremer: “In beginsel betekent dat de school veilig is en niet zomaar instort. We weten echter nog niet wat er gebeurt bij een zwaardere beving. Dat gaat Viia (samenwerking tussen Royal Haskoning en Visser en Smit Bouw) komende weken verder onderzoeken.” Waarop ik stel dat er dus eigenlijk geen nieuws is. Dat de eerste persverklaring naar aanleiding van mijn artikel hetzelfde verhaal vertelt en dat het dus is om de boel te sussen, in plaats van te vertellen waar het op staat.

Risico zwaardere beving niet duidelijk

Paul kan daar niet helemaal in meegaan. Hoewel hij moet toegeven dat het nog steeds onduidelijk is wat er gebeurt bij een beving zwaarder dan die van Huizinge (komende acht jaar is er volgens Shell 50 procent kans op een dergelijke beving). Daarna vraag ik Paul welke bouwnorm is gehanteerd. Of het de kinderlijk eenvoudige norm is van de NAM, de veel strengere Europese richtlijn, of de Nederlandse Praktijk Richtlijn Aardbevingsbestendig Bouwen, die officieel nog niet van kracht is, maar wel ter goedkeuring bij Kamp ligt. Paul weet het niet en stuurt me voor een reactie door naar Viia.

Viia is amper te vinden op internet. Wel staat Visser en Smit Bouw op internet met een telefoonnummer. Ik bel en krijg de receptioniste aan de telefoon, die nogal overvallen is door mijn vragen. “Ik weet zo niet wie binnen ons bedrijf met de inspectie van de Regenboog is belast. Ik zoek het direct voor u uit, kan u met een half uur terugbellen?” Ik besluit haar iets meer tijd te geven en bel een uur later terug. “Meneer Groeneveld, U kunt bellen met de NAM voor een reactie op de inspecties bij de Regenboog. Hier heeft u het nummer en u kunt vragen baar Sander van Rootselaar.”

Regenboog 2

Toename aantal en intensiteit bevingen

Pyromaan die zijn eigen brand blust

Bij het aanhoren breekt mijn klomp. Er wordt onafhankelijk onderzoek gedaan naar de staat van de school en de risico’s bij eventuele bevingen, veroorzaakt door de NAM. En voor de reactie op dat onafhankelijke onderzoek moet ik bij de NAM zijn? Dit gaat nog veel verder dan de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit is de pyromaan die zijn eigen brand blust en daar vervolgens zelf onderzoek naar doet. Dit kan echt niet. Moreel niet, maar ook wettelijk en strafrechtelijk niet, maken zowel de Onderzoeksraad voor de Veiligheid als vijf hoogleraren strafrecht van de RUG duidelijk.

Daar confronteer ik de woordvoerder van de NAM mee. “Het is ongekend dat ik uitkom bij jullie voor een reactie op onafhankelijk onderzoek naar de risico’s en mogelijke gevaarlijke gevolgen van jullie werkzaamheden.” Sander beaamt het off the record. “Maar zo is de situatie nu eenmaal,” excuseert hij zich. En het gaat om de school, en daar wil Sander wel wat over melden.

Niemand vertelt wat er onderzocht is

“We hebben inderdaad, naar aanleiding van jouw stukjes, opdracht gegeven om de school met spoed te controleren. De bevindingen zijn naar het schoolbestuur gestuurd,” weet Sander. Waarop ik een aantal technische vragen stel: “Wat is de rol van de NAM geweest? Welke PGA-waarde is vanuit gegaan bij het onderzoek? Welke bouwnorm is gehanteerd? Wat zijn exact de uitkomsten?” Daar wil Sander niet op ingaan. “Vanwege privacy wil ik de bevindingen niet met u delen. Wil je weten wat in het rapport staat, dan moet je contact opnemen met de schooldirectie. Of een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) indienen, maar daar gaan maanden overheen.

Dus bel ik sinds dinsdag 3 maart met het schoolbestuur en het overkoepelende orgaan in Winsum. Verrassend genoeg wordt de telefoon niet opgenomen, zijn de verantwoordelijken niet aanwezig en word ik, ondanks herhaalde verzoeken, niet teruggebeld. Dan maar (5 maart) bellen met Royal Haskoning, die samen met het bouwbedrijf de school heeft geïnspecteerd. Althans, dat suggereert het persbericht. Aan de telefoon de perswoordvoerster, die mij verzoekt de vragen te mailen. Ik stuur de volgende vragen door:

Regenboog 3

Vragen omtrent inspectie Regenboog

– Wat is werkelijk onderzocht?
– Wat betekent ‘in beginsel veilig’?
– Tot welke magnitude betreft dat ‘in beginsel’
– Met welk PGA-waarde is rekening gehouden tijdens de inspectie?
– Wat moet komende week nog verder worden onderzocht?
– Wat is de rol van NAM in het onderzoek?
– Is het geïnspecteerd aan de hand van de nieuwe bouwnorm die nu bij Kamp ligt ter inzage (Praktijk Richtlijn Aardbevingsbestendig bouwen)?
– Is de Europese richtlijn voor veilig bouwen in aardbevingsgebieden met PGA-waarde vanaf 0.2 gehanteerd?

Een paar uur later (nog steeds 5 maart) krijg ik een mail terug met daarin de mededeling: “Viia (Royal Haskoning en Visser en Smit Bouw) is deze week pas begonnen met de inspecties. We verwachten dat de spoedinspectie drie tot vijf dagen in beslag neemt. Daarnaast analyseren we de beschikbare bouwtekeningen. Vervolgens informeren we de school over onze bevindingen.” Erg vreemd, want in het persbericht wordt gesuggereerd dat Viia, Royal Haskoning dus, de boel heeft bekeken en heeft gesteld dat het in beginsel veilig is.

Royal Haskoning niet blij met gemeente Bedum

Daarop zegt Suzette, de perswoordvoerster van Royal Haskoning, na het lezen van het persbericht (nog steeds op 5 maart): “Ik weet niet waarom ze het bericht zo hebben geschreven. Ik kan hier wel over speculeren, maar je vragen kun je het beste aan de gemeente stellen.” Waarop ik zeg dat ik het speculeren op me neem en met dit verhaal terugkeer naar de gemeente. Naar de opsteller van het sussende bericht, dat inmiddels meer vragen oproept dan het beantwoordt.

Paul van gemeente Bedum weer aan de telefoon (nog steeds 5 maart). Ik vertel dat ik met Haskoning heb gesproken en gemaild en dat het bedrijf een andere lezing er op nahoudt dan de gemeente. Waarop Paul zegt: “Je leest het verkeerd Willem. Royal Haskoning moet nog aan de slag. De school heeft zelf een bouwkundige ingehuurd. En uit zijn bevindingen blijkt dat het in beginsel veilig is.” Raarrrrr, want het is dezelfde Paul die mij verwijst naar Royal Haskoning voor een reactie op een inspectie die dus kennelijk door andere, externe bouwkundige is uitgevoerd.

Regenboog

Met kop onder het zand hoor je geen telefoon

Maar, het zal zo zijn. Het overkoepelend schoolorgaan in Winsum heeft opdracht gegeven en zelf iemand benaderd voor de inspectie. “Wie dan?,” wil ik graag weten en vraag ik aan Paul. “En wat heeft hij onderzocht? Aan de hand van welke normen?” Paul weet het niet en verwijst me nu door naar het schoolbestuur, dat ik al twee dagen, zonder succes, aan de lijn probeer te krijgen. Dan maar opnieuw bellen. Naar het overkoepelend orgaan en naar de Regenboog.

Weer zonder succes. Meerdere mensen leggen terugbelnotities bij beide directeuren neer. Ik verzoek of ze me terug kunnen bellen en benadruk het belang van hoor en wederhoor en dat ze nog een nuance kunnen aanbrengen in het stuk. Het blijft stil. De telefoon wordt niet opgenomen, ik word niet teruggeveld. Dinsdag niet. Woensdag niet. Donderdag niet. Vrijdag niet. Maar maandag (9 maart) krijg ik pardoes dhr. Van der Veen, directeur van de Regenboog aan de lijn.

“Ik heb geen tijd, ik ga op vakantie”

Binnen enkele zinnen wordt duidelijk dat de Regenboogdirecteur totaal geen zin heeft om mij te woord te staan. Laat staan antwoorden te geven op de toch concrete en zinnige vragen. “Meneer Groeneveld, ik heb gezegd wat ik heb gezegd en daar blijf ik achterstaan,” refererend naar eerdere gesprekken tussen ons. Ook als ik zeg dat ik bel naar aanleiding van het nieuwe persbericht geeft de directeur niet thuis: “U moet zijn bij het overkoepelende orgaan.”

Tussen de regels door proef ik veel vijandigheid. Ook wel te begrijpen, want ik heb hem meermalen voor het blok gezet. Maar tegelijk heb ik hem nog gespaard. Want de dodelijkste opmerking is uit de reportage van GeenStijl geknipt: “Meneer Groeneveld, ik heb hier geen tijd voor. Ik ga morgen met vakantie en moet dat nog voorbereiden.” Waarop ik antwoord: “Gaat U maar met vakantie. Maak ik me ondertussen wel zorgen over uw kinderen.”

Regenboog Bedum 1

Overkoepelend orgaan

Verder komen de Regenboogdirecteur en ik niet. Dus bel ik weer naar het overkoepelende orgaan. Wederom zonder succes. De directeur is in vergadering en belt mij terug. Net zoals hij mij dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zou terugbellen. Ik wacht nog steeds en verwacht eerlijk gezegd geen belletje en dus blijf ik achter met meer vragen dan antwoorden op het persbericht waarin de bevolking, ouders van kinderen, met valse woorden tot rust en kalmte wordt gemaand.

Tot vanmiddag. Want ineens heb ik dhr. Van der Wal, directeur van Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen, aan de telefoon. De directeur bedankt me eerst voor het ruchtbaar maken van de problemen rond de Regenboog. “De onrust is terecht en was reden voor ons om een bouwkundige van Vergnes Expertise (gespecialiseerd in aardbevingsellende) naar de school te laten kijken.”

Directeur: we kunnen niet wachten op nieuw onderzoek

Dat is volgens de directeur van het overkoepelende orgaan in de krokusvakantie gebeurd. Uit de rapportage van de bouwkundige blijkt volgens de bestuurder dat de Regenboog niet op instorten staat. Maar dat de risico’s bij zwaardere aardbevingen te groot ogen en dat er nader onderzoek door Royal Haskoning nodig is om dat helder te krijgen.

“Dat onderzoek duurt echter maanden, en pas in september krijgen we daar uitsluitsel over. Dat duurt wat mij betreft veel te lang.” Verder heeft de directeur geen idee waar exact naar gekeken is tijdens de spoedinspectie door de bouwkundige, laat staan welke bouwnorm en welke PGA-waarden zijn meegenomen. Toch al heel wat meer nuance dan in het persbericht en de brief naar de ouders staat.

Regenboog 6

Bouwkundige: “Sikkom heeft gelijk”

Dus bellen naar Vergnes, het bedrijf dat de spoedinspectie heeft verzorgd. Vanochtend (10 maart) heb ik de bouwkundige aan de telefoon die in de krokusvakantie inderdaad ‘een bepaald gebouw in Bedum’ heeft gecontroleerd. De bouwkundige meldt dat hij beroepsmatig niet in detail over het rapport kan treden, dat is aan de opdrachtgever. Wel wil hij in algemeenheden zijn bevindingen delen. “Ik heb je eerste stuk gelezen. Daar is geen woord Frans aan en vanuit mijn expertise en ervaringen in het gebied kan ik je conclusies alleen maar onderstrepen.” Dat is echter nog voor hij zelf de opdracht krijgt om ‘een  bepaald gebouw’ te inspecteren.

Dat verzoek komt even later binnen en dus gaat hij aan de slag. Inspecteren, doorrekenen, rapport opstellen en doorsturen. Maar gaandeweg dat proces gebeurt er iets vreemds. “Ik ben enorm geschrokken. Want nog voor ik ook maar iets had gezegd, laat staan dat ik mijn rapport had doorgestuurd, verschijnt er in de kranten en naar ouders het bericht dat het bewuste pand in beginsel veilig is. Volgens de gemeente en het schoolbestuur is die conclusie getrokken naar aanleiding van mijn bevindingen. Maar die bevindingen had ik nog niet doorgestuurd.”

Gemeente en school lopen voor muziek uit

Erg opmerkelijk dat zowel het gemeentebestuur als de schooldirecteuren op de muziek vooruitlopen op een dergelijk gevoelig onderwerp. Het verhaal wordt echter nog vreemder. De bouwkundige: “Nogmaals, ik kan alleen in algemeenheden spreken. Maar ik kan vertellen dat een bepaald mooi en oud gebouw in Bedum, met een bepaalde functie, symbolisch voor heel veel panden in de regio, kwetsbaar is bij zwaardere bevingen.”

“De kans op die bevingen is de komende acht jaar 50 procent. De waarheid zit in het algemeen jouw verhaal, in de vragen die jij stelt, maar waar je geen antwoord op krijgt. Niet in de verklaringen van de gemeente. Ik heb nooit gesteld dat het pand dat ik moest onderzoeken in beginsel veilig is. Gezien de functie van het gebouw is het risico zelfs te groot, precies zoals jij stelt.”

De bouwkundige heeft ook dit verhaal (Schimmig spel rond Regenboog) gelezen en onderstreept nogmaals de strekking: “Ook in dit stuk zit geen woord Frans. Dit komt overeen met mijn bevindingen en het is bizar dat het schoolbestuur en de gemeente stellen dat het pand in beginsel veilig is. Ze hadden a) mijn rapport nog niet ingezien en b) de bevindingen, die wel in het rapport staan, dat ik pas later heb opgestuurd, niet overgenomen in de communicatie.”

Gemeente Bedum

School staat niet op instorten, maar risico is groot

Volgens de bouwkundige kun je aan de hand van de beschikbare gegevens en de snelle inspectie, die hij heeft uitgevoerd, alleen maar concluderen dat de school een onacceptabel groot risico loopt. “Het is precies zoals jij schrijft. Het gebouw staat niet op instorten, maar het risico lijkt bij zwaardere bevingen te groot. Dan kun je wel melden dat het gebouw in beginsel veilig is, want hij stort niet zomaar in, maar de verklaring doet geen recht aan de vragen die je terecht stelt. Om dat echt goed te onderzoeken moet je maanden inspecteren. Dat gaat Royal Haskoning de komende periode doen en pas daarna kun je wat zeggen over de veiligheid. Niet eerder.”

Met de reactie van de bouwkundige keer ik terug naar dhr. Van der Wal. Directeur van het overkoepelende schoolorgaan. Ik vraag hem hoe het kan dat er een persbericht uitgaat, waarin wordt gesteld dat de bouwkundige heeft geconcludeerd dat de school in beginsel veilig is, terwijl het rapport nog niet eens binnen is. En vooral: hoe kan het dat de bouwkundige tegen mij vertelt dat mijn verhaal klopt, terwijl het persbericht het tegenovergestelde beweert, of in ieder geval suggereert.

Bestuur school: noodlokalen mogelijke oplossing

De directeur weet het niet. “Ik heb niet exact voor me wanneer we het rapport hebben gekregen en wanneer het persbericht van de gemeente is verstuurd. Wel is het rapport inmiddels binnen en heb ik het doorgelezen en daaruit trek ik dezelfde conclusies als jij in een eerder stadium. Het persbericht is echter opgesteld door de gemeente. Daar draag ik geen verantwoordelijkheid voor en het is inderdaad vreemd dat er wordt gesteld dat het in beginsel niet onveilig is.”

Verder meldt de directeur dat hij vanmiddag (10 maart) overleg heeft met de wethouder. “Ik ga daar de problemen aankaarten. Vertellen dat ik me zorgen maak, aangezien zoveel onduidelijk is. Het onderzoek dat nodig is om vragen te beantwoorden neemt maanden in beslag en daar kunnen we niet op wachten. Daar zijn de door u, en door de bouwkundige geschetste risico’s te groot voor. Misschien moeten we de school in eerste instantie sluiten en de kinderen opvangen in noodlokalen.”

Regenboog noodlokalen

School oefent niet voor aardbevingen

Overigens is het wel vreemd dat de school op dezelfde dag als de gemeente het persbericht stuurt, een brief stuurt naar de ouders met daarin dezelfde sussende woorden die overeen komen met de valse berichtgeving van de gemeente. Daar wil de directeur van de Regenboog echter niet op reageren. Net zoals het heel vreemd is dat de school totaal niet oefent op wat te doen bij aardbevingen.

Dhr. Van der Wal, van het overkoepelende orgaan: “Daar zegt u wat meneer Groeneveld, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht, maar dat moet misschien wel gebeuren inderdaad.” Maar goed, de directeur trekt zijn handen verder af van de materie en schuift de verantwoordelijkheid door naar Menne van Dijk, wethouder onderwijs in de gemeente Bedum.

Wethouder Opstelten

Dus bel ik weer naar de gemeente. De wethouder is niet beschikbaar, de burgemeester ook niet. Wel ontvang ik een mail (10 maart) van de woordvoerder: “Menne van Dijk is vandaag niet in de gelegenheid je te woord te staan. Hij heeft pas eind van de middag een gesprek met Simon van der Wal van VPCONG (overkoepelend schoolorgaan). Daar wil hij niet op vooruitlopen. Omdat hij ook morgen onder de pannen is, geeft hij er de voorkeur aan dat je vragen schriftelijk aan hem voorlegt. Dat kan via mij.”

Daarop stel ik: “Als de wethouder daar niet op wil reageren, prima, dat is zijn verantwoordelijkheid, maar dan schrijf ik dat ook zo op.” De woordvoerder meldt daarop dat de wethouder eerst van de hoed en de rand wil weten. En dat lijkt hem niet onlogisch. Dat vind ik wel onlogisch. De wethouder is al tijden bezig met het dossier. Stelt persberichten met sussende woorden op, vertelt tegenover de raad dat het veilig is, maar kennelijk weet hij niet van de hoed en de rand? Dat klinkt bijna als Kamp, of als Opstelten, die al lang en breed weten wat er gaande is, maar het niet durven zeggen en dus smijten met onwetendheid en de noodzaak van nieuwe onderzoeken.

Conclusie

Conclusie van het verhaal: Gemeente Bedum en het schoolbestuur vertellen (bewust) niet het eerlijke verhaal. Ze wapperen met rapporten die ze nog niet hebben. Verdraaien bevindingen die ze wel hebben. Schuiven de verantwoordelijkheid af naar derden, schermen met schijnveiligheid, schrijven persberichten gebaseerd op gebakken lucht en lichten de raad foutief in. Waarom? Joost mag het weten, maar de realiteit is dat niemand met enige zekerheid wat kan stellen over de veiligheid en dat betrokken experts de communicatie van de gemeente en school hekelen. De Europese richtlijn lijkt in ieder geval niet te gelden in Bedum.

Regenboog Bedum 4

Zeven redenen waarom Regenboog:

1- Het is mijn oude basisschool
2- Het is de school waar mijn neefje en nichtje elke dag zitten
3- Van Richard Zijlstra, Civiel Ingenieur met als specialiteit stedenbouwkunde en aardbevingen, met een verleden bij de NAM, heb ik inmiddels dermate veel gezien dat ik mijn handen daarvoor in het vuur steek.
4- Ik moet er niet aan denken dat er wat gebeurt met de school en dat ik het al die tijd wist.
5- Het probleem van het hele gebied, inclusief stad Groningen, is zo enorm groot dat het pas duidelijk wordt wat de ernst is als je het inzoomt op een concreet en tastbaar voorbeeld, zoals CBS de Regenboog.
6- Omdat het anders moet. Volgens (lokale) politiek, volgens burgers, volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, volgens Europa (in strijd met rechten van de mens), en volgens vijf hoogleraren strafrecht van de RUG. De eerste stap van verandering zit in openheid en transparantie. Zolang je de bevolking (bewust) dom houdt, krijg je geen verandering, die zo ongelooflijk nodig is. Want het gaat niet om wat scheurtjes. Het gaat mogelijk om mensenlevens.
7 – Omdat media als RTVNoord, Ommelander Courant en Noorderkrant zonder blikken of blozen klakkeloos het persbericht één op één plaatsen. Terwijl elke journalistieke neus onraad moet ruiken als een bericht begint met ‘in beginsel’. Maar onraad wordt niet geroken en daarmee zijn tal van media indirect nog steeds onbewust een spreekbuis van Shell.

Door: Willem Groeneveld

Psst, hier meer afleiding: