School en gemeente gokken met kinderen als inzet

Regenboog 6

Afgelopen woensdag kopt de Noorderkrant: “Kleine aanpassingen voor veilige school,” met daaronder één op één het zoveelste sussende persbericht van de gemeente Bedum, zonder ook maar een kritische noot.

In het persbericht staat eigenlijk met heel veel letters: we gokken erop dat er voorlopig (tegen alle onderzoeken in) geen zware beving komt, met als inzet het leven van honderden kinderen. Want dat is wat het schoolbestuur en de gemeente doen.

school bedumZe zeggen weer dat het gebouw stevig genoeg is om voor onderwijsdoeleinden te gebruiken. Om in dezelfde zin daaraan toe te voegen: “Hoewel er nog geen uitspraken kunnen worden gedaan in het geval een aardbeving de kracht van die van Huizinge 2012 overtreft.”

50 % kans op zware beving

De kans op die beving is de komende acht jaar vijftig procent! Dat is geen aluhoedjedenken. Dat blijkt uit onderzoek van de veroorzaker, dat heeft Shell namelijk zelf gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Die beving van 4,1 kan morgen komen. Kan over drie jaar komen, of helemaal niet. Niemand die het weet, maar als verantwoordelijke voor veiligheid moet je er vanuit gaan dat de vernietigende beving morgen kan komen. Want als die komt, pffff, daar durf ik niet eens aan te denken, maar ik draag geen verantwoordelijkheid.

Wat de exacte risico’s zijn van de school zijn bij een dergelijk zware beving moet nog worden onderzocht door VIIA (in opdracht van Shell, dat is al dubieus). Het resultaat daarvan wordt over twee tot drie maanden verwacht. Meer weten gemeente en schoolbestuur niet en dus is er volgens hen geen reden om in te grijpen.

School en gemeente liegen

En dat is een pertinente leugen van de wethouder en de directeuren van de school. Ze hebben namelijk een echt onafhankelijk rapport in de bureaulade liggen met keiharde waarschuwingen, met een enorm risicoprofiel. Dat rapport is geschreven naar aanleiding van de spoedinspectie in de krokusvakantie. De opsteller van het rapport laat aan mij weten dat zijn bevindingen mijn verhaal onderstrepen.

De gemeente en het schoolbestuur doen er alles aan om het rapport geheim te houden. Ouders mogen het niet inzien, leraren niet en pers ook niet. Al meermalen heb ik gevraagd om het rapport, maar ondanks de belofte voor meer openheid en transparantie, krijg ik het rapport niet. Inmiddels ligt er al twee weken een WOB-verzoek (wet openbaarheid bestuur) bij de school en de gemeente om inzage te krijgen. Tot nu toe zonder reactie.

Regenboog school bedum aardbevingen

“Zorgwekkende staat – ernstige twijfels over veiligheid”

RTVNoord heeft het rapport wel stiekem ingezien en citeert de schokkendste bevindingen: “Het gebouw heeft kenmerken waardoor de school als zorgwekkend moet worden gekwalificeerd. –  De ingenieurs vragen zich af of het gebouw bij zware omstandigheden als veilig kan worden bestempeld. – Vanuit bouwkundig oogpunt wagen de experts ten zeerste te betwijfelen of de school veilig is bij zwaardere bevingen.”

Daarnaast vertelt het enige echte onafhankelijke rapport (want niet in opdracht van de veroorzaker) dat de school niet voldoet aan de norm van een aardbevingsbestendig gebouw. “Het plafond en dak kunnen instorten bij zwaardere bevingen. Er is een groot risico op vallende objecten.” Al deze gevaren in combinatie met de functie van het gebouw leiden tot een zorgwekkende toestand.

Sussende woorden nav schokkende bevindingen

Dat zijn de woorden, de bevindingen van het onderzoek, dat de school zelf heeft laten uitvoeren. Al deze doemscenario’s hebben zowel wethouder als directeuren van de school in de la liggen. Op basis van al deze kennis durven de heren glashard te stellen dat ze voldoende vertrouwen hebben in de sterkte van het gebouw en in het vervolgonderzoek van de pyromaan die onderzoek doet naar zijn eigen brand.

Ondertussen wordt al een week met groot materiaal getimmerd aan de school. Het persbericht zegt dat daarmee de risico’s worden weggenomen en belooft dat de werkzaamheden alleen buiten schooltijd plaatsvinden. Dat is niet zo. Kennelijk is de situatie zo nijpend dat onder schooltijd bouwvakkers rondlopen oom de grootste risicopunten te verhelpen. Maar daarmee is de school niet veilig, zoals de gemeente suggereert en de Noorderkrant kopt.

Wethouder van Dijk

School en gemeente gokken

Integendeel. Door de school open te houden, ondanks het vernietigende rapport van de krokusvakantie-inspectie, ondanks dat de school niet voldoet aan de Europese norm voor aardbevingsgebieden, ondanks de waarschuwing van Shell zelf dat er vijftig procent kans is de komende acht jaar op een beving die krachtiger is dan die van Huizinge, gokken gemeente en schoolbestuur erop dat de beving voorlopig uitblijft, met als inzet het leven van honderden kinderen.

Als de beving komt, hebben wethouder Menne de Vries, burgemeester Bakker, directeur Van der Veen en directeur van der Wal bloed aan hun handen. Dan zijn ze persoonlijk aansprakelijk voor dood door nalatigheid. Door het moedwillig in gevaar brengen van levens. Laten we hopen en misschien zelfs bidden (we hebben het wel over Bedum) dat het niet zover komt. Maar de verantwoordelijken kunnen, als de beving morgen komt, niet stellen dat ze het niet wisten. Ze nemen heel bewust de gok.

Ondertussen wordt in Loppersum wel met spoed een noodschool gebouwd, voor een school die op papier in een veiliger pand zit dan CBS de Regenboog in Bedum.

Door Willem Groeneveld

Psst, hier meer afleiding: