Supporterscollectief voelt zich ‘misbruikt’ door FC Groningen

Supporterscollectief FC Groningen

Ruim een jaar geleden werd het Supporterscollectief in samenwerking met FC Groningen opgericht. Nijland sprak lovende woorden en beloofde dat het collectief waardige inbreng zou krijgen in het bewaken van de clubcultuur.

Een jaar later is er ruis op de lijn. Het Supporterscollectief voelt zich gepasseerd, voor een karretje gespannen en misbruikt. Hoewel de organisatie dat laatste niet letterlijk zegt in de open brief, die vanavond is gepubliceerd, laat het schrijfsel weinig aan de verbeelding over. Men is boos.

Stadionnaam doet pijn, manier waarop steekt

Oorzaak van de ruis: de verandering van de stadionnaam. Het Collectief heeft een gouden aandeel in FC Groningen gekregen bij de oprichting. Dat aandeel waarborgt een aantal zaken: de FC blijft in het groen-wit spelen en zal de stad Groningen nooit verlaten.

Iets wat niet is vastgelegd: de stadionnaam. De ruimte om die te veranderen heeft de FC en pakt de FC dus. Dat is niet het punt. Het is de manier waarop die pijn doet. Naast het gouden aandeel werkt het Collectief aan nog een concreet project: het FC Groningen Museum.

FC Groningen Museum

Daarvoor is geld nodig. Een aantal weken geleden meldt de FC dat er een sponsor is gevonden voor het museum en dat die definitief gerealiseerd kan worden. Maar: “Al snel werd duidelijk dat de sponsor dezelfde is als de nieuwe naamgever van het stadion. En dat alles gezamenlijk gepresenteerd zou worden.”

Iets waar het Collectief moeite mee heeft. De lancering van het museum verdient een eigen feestje en moet geen voetnoot worden in de presentatie van de nieuwe stadionnaam. En het druist in tegen het gedachtegoed: “Het bewaken van clubkernwaarden en het afremmen van de toenemende vercommercialisreing.”

Voor het blok gezet

Dit alles gebeurt, volgens het Collectief, ook nog op een wijze die hen monddood maakt. Ze zijn, zonder overleg, voor het blok gezet door Groningen: “We konden twee dingen doen: of bedanken voor de eer, het museum voorlopig niet realiseren en balen. Of het gebaar van Noordlease aannemen en gewoon gaan bouwen.”

De keuze is gevallen op wel bouwen. De wens voor het museum is groot. Maar dat maakt de nasmaak niet minder zuur. Uit de brief: “Voor ons is de kous hier niet mee af. Het kapen van het moment van presenteren van het museum en dan ook nog op de manier waarop, steekt het Collectief enorm.”

Handelen FC bewijst noodzaak Supporterscollectief

“Het gebrek aan inlevingsvermogen, het niet onderkennen dat wij hierdoor in een lastige, bijna onmogelijke positie zijn gebracht, geeft ons een uiterst vervelend gevoel. Om als figurant te dienen op het feestje waarbij de naam van het stadion wordt verkocht, druist tegen ons gedachtegoed in.”

Het doet zelfs zoveel pijn bij het Collectief dat ze de open brief afsluiten met: “We gaan ons beraden op onze positie. Het kan en mag niet zo zijn dat er van het Collectief een beeld ontstaat door toedoen van anderen nota bene. We willen waarborgen dat we naar eer en geweten handelen, uitsluitend op een wijze zoals wij ons dat zelf ook kunnen voorstellen.”

Om tot slot de boel om te draaien en het bestaansrecht van het Collectief te onderstrepen: “Bovenstaande situatie en deze gang van zaken laat eens te meer zien dat een beweging als het Supporterscollectief broodnodig is. Helaas ook in Groningen. Wij blijven ons dan ook onverminderd inzetten om de kernwaarden van onze club te beschermen en geven daarom gevraagd en ongevraagd ons geluid.”

Lees hier de complete open brief

Psst, hier meer afleiding: