Uit naam van de nuance, waarheid en liefde voor de zorg: eem wat IC-misverstanden duiden

Onder ons bericht dat het UMCG kankeroperaties en transplantaties uit moet stellen, omdat corona het ziekenhuis steeds meer in een wurggreep houdt, stromen de reacties op Facebook binnen. Dat is logisch. Het is nogal wat, om een understatement te gebruiken.

Veel mensen uiten hun waardering voor de medewerkers in de ziekenhuizen en hopen hardop op het beste. Er zijn ook lieden die kritisch zijn op de berichtgeving. Dat is ook goed. Maar in sommige gevallen slaat de sceptische houding door naar onzin verkondigen. Dat gebeurt allicht onbewust, maar dat maakt het niet minder zorgelijk en kwalijk. Want desinformatie is niet handig tijdens een pandemie, waarin we collectief verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg.

Uiteraard, maar

Tuurlijk had Rutte meer moeten doen de afgelopen jaren aan de zorg. Maar misschien hadden wij ook wel wat meer kunnen doen om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. True, de farmaceutische industrie is een schimmige en dubieuze wereld. Maar de mensen die in het UMCG en Martiniziekhuis op de IC werken, bikkelen al dik een jaar naar eer en geweten in verschrikkelijke omstandigheden om zoveel mogelijk levens te redden. En dat doen ze goed. Heel goed en met hart en ziel, tot ze letterlijk neervallen van vermoeidheid.

Verpleegkundigen en artsen van het UMCG en Martini zijn geen gewetenloze propagandaverkopers die naar hartenlust liegen zodat de kwaadwillende elite de grootste scam ooit kan uitrollen. Het zijn Stadjers en Ommelanders die net als iedereen lid zijn van een sportvereniging, naar de kroeg gaan, naast jou op het schoolplein van de kinderen staan en verderop in de straat wonen. Ze hebben geen enkel belang om wie dan ook een loer te draaien omdat ze daarmee iedereen in hun (nabije) omgeving zouden verneuken.

Dat gezegd hebbende, worden hieronder een aantal misverstanden, die hardnekkig terugkomen in de reacties, geduid. In de hoop dat het een heel klein beetje bijdraagt aan het voorkomen van misverstanden en vooral omdat de hardwerkende ziekenhuismedewerkers al die nare verdachtmakingen niet verdienen.

– Kanker is kennelijk minder erg dan corona

Nee, kanker is niet minder erg. Er wordt gekeken naar wie de meest acute zorg nodig heeft. En dat zijn corona-patiënten die zonder de intensieve zorg een pijnlijke en snel optredende verstikkingsdood tegemoet gaan. Die mensen moeten acuut aan de beademing en daarvoor wijkt, hoe pijnlijk dat ook is, zorg die net iets minder prangend is. Zoals transplantaties of kankeroperaties. Dat die keuze gemaakt moet worden is al verschrikkelijk genoeg zonder alle nare en suggestieve opmerkingen.

– Schuld van Rutte en de ziekenhuizen. Er is niks geïnvesteerd in de zorg en het aantal IC-bedden

Is het maar zo eenvoudig. Dat met een paar miljard extra binnen enkele weken het probleem is opgelost. De realiteit is helaas weerbarstiger. Er is al jaren sprake van een personeelstekort in de ziekenhuizen en met name de IC-afdelingen. Allicht omdat het onderbetaald is, maar misschien ook omdat ander werk overbetaald is. Het afgelopen jaar is dat tekort alleen maar toegenomen dankzij vergrijzing en ziekteverzuim. Meer en meer zorgmedewerkers zitten met een burn-out thuis na een jaar op de toppen van de tenen lopen. Zoals een IC-verpleegkundige van het Martini Ziekenhuis zegt: “We zijn na meer dan een jaar buffelen bekaf. Mentaal als fysiek.” Dat laat onverlet dat er van alles wordt gedaan om meer IC-bedden te regelen en personeel te werven.

Zo is het aantal IC-bedden het afgelopen jaar behoorlijk opgekrikt in de Noordelijke ziekenhuizen. Op moment van tikken zijn er ongeveer 144 in Groningen, Drenthe en Friesland, waarvan verreweg de meeste in het UMCG. Ter illustratie: in 2018 had het UMCG 38 IC-bedden, waarvan er maar 30 in gebruik waren omdat er te weinig personeel was. Op dit moment heeft het ziekenhuis 44 IC-bedden in gebruik. Dat is dus een groei van bijna 50 procent. Dat is overigens niet zonder slag of stoot gegaan, maar met piepen en kraken en ten koste van veel andere zorg.

Er is zelfs nog meer mogelijk, daar is de ruimte en apparatuur voor, maar er zijn niet voldoende mensen. Dat is nu het grootste probleem. En daar proberen zowel Martini als UMCG wat aan te doen, afgaande de vacatures die al het hele jaar online staan. Maar ja, er is geen blik IC-verpleegkundigen dat zomaar open kan worden getrokken. En tot slot, niet onbelangrijk: een IC-bed kost inclusief personeel ongeveer 2500 euro per dag. Een jaar lang vijftig extra IC-bedden realiseren in Stad kost dik 45 miljoen euro.

Afgelopen jaar is het aantal bedden dus in allerijl opgepompt, dat gaat door genoemde factoren minder snel dan gewenst, maar structureel 50 bedden extra hebben in Stad zou de Stadjer elk jaar 228 euro extra aan zorggeld kosten. En dat voor bedden die alleen in tijde van een pandemie (eens in de tientallen jaren) gebruikt worden. Nu beseffen we allicht die noodzaak. Had twee jaar geleden gezegd dat de zorgpremie daarvoor met 230 euro per jaar omhoog ging, en je werd opgehangen aan de grootste politieke boom.

Kortom, het is niet simpelweg een kwestie van nu een paar miljard investeren en het probleem is opgelost. En het klopt niet dat er niks in de (IC-)zorg wordt geïnvesteerd, integendeel.

– Het merendeel van de mensen dat er ligt is gevaccineerd

Dat klopt niet. Volgens de laatste gegevens van het RIVM, die van week 16, wordt 45 procent van het aantal IC-bedden bemand door 70-plussers. Dat is de groep die op dat moment gevaccineerd had kunnen zijn. Dat betekent niet dat iedereen ook gevaccineerd is. Want veel mensen nemen geen vaccin vanwege terechte gezondheidsrisico’s of omdat ze bang zijn gemaakt door hoaxes. De groep 65-69 jaar is pas deze maand aan de beurt voor de eerste prik. De resultaten daarvan waren amper tot niet meetbaar in de laatste RIVM-update.

Sterker, woordvoerder Lex Kloosterman, appt zojuist: “Geen van de IC-patiënten was gevaccineerd. Ook landelijk weet ik dat er geen gevaccineerden met Covid klachten op IC terecht zijn gekomen.”

Conclusie: het klopt niet.

– Dikke onzin, een chirurg doet operaties, geen zorg aan coronapatiënten

Als op een drukke vrijdagmiddag een behoorlijk ongeluk gebeurt op de Europaweg, staat eem later heel Stad en Ommeland vast. Met kilometers file op zo’n beetje alle toegangswegen naar Grunn. Dat werkt in het ziekenhuis ook zo met corona. Doordat alle focus naar corona gaat, omdat daar de hoogste spoed nodig is, komt de rest in de knel. Zo moeten er IC-bedden beschikbaar zijn voor mensen die een zware kankeroperatie of transplantatie ondergaan voor het geval dat het misgaat. Die bedden worden nu bezet door mensen die vechten tegen de acute verstikkingsdood. Daarnaast is er dus veel personeel nodig op die afdelingen. Ook dat gaat ten koste van de andere zorg. Daarbij komt: waarom zou een ziekenhuis vanwege onzin zulke verregaande maatregelen treffen?

– Gooi gesloten ziekenhuizen open

En waar haal je personeel vandaan?

– Hoe kan corona zo doorwerken op de IC?

Dat is een goede vraag. Gemiddeld ligt iemand 4 dagen op de IC, bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie. Coronapatiënten liggen gemiddeld drie weken op de IC. Daardoor stapelen de problemen zich enorm snel op, zoals is te zien in onderstaande, volledige hypothetische grafiek. Daarin wordt uitgegaan van een random ziekenhuis waar drie weken lang mensen met corona naar de IC moeten, de ene week zijn dat acht, de andere week 15. Dat is de zwarte lijn. De gestippelde blokken zijn het aantal bedden dat op dat moment bezet wordt gehouden. Zo is te zien dat het, dankzij de lange ligtijd, explosief groeit ten opzichte van de dagelijkse of wekelijkse toestroom.

– Geen coronapatiënten opvangen en geplande operaties door laten gaan

Dan sterven dus mensen thuis een verschrikkelijke verstikkingsdood. Niet een paar, maar elke dag weer een handvol. Alleen al in deze regio. Er liggen nu bijvoorbeeld 32 coronapatiënten op een IC-bed in een Gronings ziekenhuis. Bonjour die eruit en ze zijn waarschijnlijk allemaal snel dood.

– Gelul, anders hadden ze dat covid-schip-ziekenhuis wel ergens neergelegd in Nederland, dat was immers aangeboden

Dat was halfbakken apparatuur en geleverd met medici en verpleegkundigen zonder geschikte opleiding en BIG-registratie. Dat was dus vooral een fopschip waar een ondernemer erg rijk van hoopt te worden en ook al tot in den treure ontrkacht.


Psst, hier meer afleiding: