Waarom liegt wethouder Van Dijk van Christenunie?

wethouder Menne van Dijk Bedum Regenboog wethouder

“Jij hebt je verslapen en daarom praat ik niet meer met je,” stelt wethouder Van Dijk zojuist keihard, nadat ik vraag waarom ik hem niet mag interviewen over CBS de Regenboog. Dat is een leugen van de wethouder.

Het is namelijk zijn woordvoerder die vlak voor het interview de voorwaarden dermate verandert dat een vraaggesprek er niet meer in zit. Klopt niet volgens Van Dijk, toch is het zo en voor het gemak de mail met de gewraakte annulering hieronder geplakt.

De afspraak is dat ik de wethouder telefonisch interview. Dat kan een uur van te voren ineens niet meer. Ik moet me melden op het gemeentehuis in Bedum. Maar dat red ik niet op zo’n korte termijn. Ik zit nog in mijn pyama in Stad. En ik mag niets opnemen.

Dat weiger ik. Want het wordt een ja-nee-spel. De vragen zijn scherp en kritisch. De zorgen en verantwoordelijkheid zijn groot, zo niet enorm. En dan wil, nee dan moet ik kunnen terugvallen op een opname. Of dat nu met beeld op video is, of alleen audio. Journalistiek gezien kan het niet anders, maar dat mag dus niet. 

Wethouder van Dijk 1

Nadat ik mijn teleurstelling daarover uit, is de woordvoerder bereid om een nieuwe afspraak in te plannen. Uiteraard in overleg met de wethouder. Die heeft het druk en dus lukt dat pas een week later. En dan, daags voor de nieuwe afspraak, volgt weer de annulering. Dit keer met het argument dat de wethouder baalt van de berichtgeving.

Wethouder vindt Sikkom respectloos

“Menne van Dijk is nogal verbolgen over de manier waarop jij hem op Sikkom neerzet. Die vindt hij respectloos. Hij heeft dan ook geen behoefte meer om je morgenmiddag te woord te staan,” schrijft de woordvoerder in de mail. Daar ga ik niet mee akkoord en ik probeer imiddels al weken de wethouder te spreken. Telkens zonder succes.

Keer op keer word ik afgewimpeld door de baliemedewerkster met de mededeling: “Ik mag u niet doorverbinden naar dhr. Van Dijk. Hij wil u niet spreken.” Maar ook dit wordt weer ontkend door de wethouder. Zojuist heb ik hem op zijn privénummer gebeld en gesproken: “Ik ontloop u helemaal niet. Ik sta open voor elk gesprek. Ik heb nooit gezegd dat ik u niet te woord wil staan. En u mag schrijven wat u wilt, zolang u maar niet liegt.”

Wethouder van Dijk 2

Gelul

Wat een lulkoek. Al weken bel ik achter de beste man aan. Ik wil weten hoe het staat met mijn WOB-verzoek, met daarin het verzoek om de rapporten over de Regenboog te openbaren. Personeel is geinstrueerd mij niet door te verbinden. En op het WOB-verzoek wil de wethouder niet op ingaan: “Dat verzoek is in behandeling. Daar krijgt u vanzelf reactie op.”

Daar heeft de gemeente nog een weekje de tijd voor. Dan verstrijkt de termijn en kan ik dwangsommen eisen. Wil ik helemaal niet. Want dat moeten de inwoners van Bedum uiteindelijk allemaal betalen. Dus vraag ik waarom ze die rapporten niet gewoon openbaren, want de gemeente belooft immers openheid en transparantie. “Daar hebben de inwoners recht op,” mailt de woordvoerder.

Van Dijk Kremer

Wethouder wast handen in onschuld

Menne van Dijk weet echter niet over welke rapporten ik het heb. “Ik heb geen rapporten van Vergnes gezien,” zegt hij, doelende op het spoedonderzoek in de krokusvakantie. Heel vreemd, want op basis van de bevindingen van het onderzoek stelt de wethouder dat de school in beginsel veilig is.

Als je dat stelt als wethouder trek je de verantwoordelijkheid naar je toe. En terecht, want hij is ook verantwoordelijk. Maar niet volgens de wethouder zelf. “School heeft opdracht gegeven voor dat onderzoek. Ik heb daar niets mee te maken.” Raarrrrr, de wethouder is politiek verantwoordelijk en zegt toch echt zelf dat de school veilig is op basis van dat onderzoek. Of komt het misschien omdat de wethouder weet dat hij een ander verhaal verkondigt dan in het rapport staat?

Wethouder van Dijk 3

RTVNoord over het rapport

Wethouder liegt over onderzoek?

Want het onderzoek stelt helemaal niet dat de school veilig is. Integendeel zelfs. De opsteller van het rapport vertelt dat de bevindingen van Sikkom kloppen. Dat er een enorm risico is. Dat bevestigt RTVNoord, die het rapport hebben ingezien, ook. En daarom wil ik ook graag het rapport inzien en daarom heb ik het uiterste middel voor waarheidsvinding ingezet: het WOB-verzoek.

Ik vraag de wethouder waarom het nodig is dat ik een dergelijk zwaar middel in moet zetten. “Dat doe jezelf,” is het antwoord. Waarop ik stel dat ik gedwongen ben om het te doen, omdat schoolbestuur en gemeente de informatie niet willen openbaren. “Daar reageer ik niet op. Je WOB-verzoek is in behandeling,” dat is het enige dat de wethouder daarop wil zeggen.

Wat verbergt Van Dijk?

Als men zoveel moeite doet om rapporten niet te openbaren, dan is er vaak poep aan de knikker. Het vergt nog wat geduld, maar vroeg of laat komt de waarheid boven tafel.

Afgaande op de kennis en berichtgeving tot nu, hebben wethouder en schoolbestuur bewust ouders, gemeenteraad en pers voorgelogen, of op zijn minst misleidt. Maar het is pas een feit als het rapport openbaar is.

Ondertussen worden er in de  Tweede Kamer vragen gesteld naar aanleiding van de houding van gemeente Bedum en het schoolbestuur. Maar ook daar wil de wethouder heel verrassend niet reageren. En toen hing hij verbolgen de haak erop.

Ga het gesprek aan ( comments)